Archives


Difficult English Words

Pronounce these words using Ekalipi and see if you can spell them in English. Then check your spelling by clicking the button on the right.I think you will soon realize that Ekalipi spelling is far better than English spelling.You can refer to the pronunciation of the Ekalipi letters by clicking the Pronunciation tab.

English Word in Ekalipi Mp3 Sound English Spelling
ŧ-hes-l
k-res-p-s
s-hud
wuud
k-löŧ-h-s
ör-dr
mr-dr
λar
letarλcr
l@n-gvλj
önomātopeyā
detereorλs-hn
let-tl
as-sλln-t
k@tas-tröfek
öltr
λk-sk-lamλs-hn
k-rökodāel
anför-cunλt
sek-s
devλlpmλn-t
desezn
@mb-yuln-s
lo
görzeys
ŧ-haralee
dötr
c@l-lλn-j
enh@n-s
vrāytee
enf-luλn-s
ef-fλk-t
vesl
ŧ-hruåt
@jλk-tev
āyln-d
ap-plāyn-s
s-hrem-p
rλf-rejrλtr
sez-zr-s
köf
đo
ŧ-h-ru
p-rλz
f-ree
t-rλd
vok@b-yulree
sāykölöjes-t
jλn-yuen

Headlines

* Esakal.com

b-hārŧ māŧā ke jy n m-h n m-htɭ-yās p-rwλs-h nāhe

भारतमाता की जय' न म्हटल्यास प्रवेश नाही

* BBC.com

hå @s-sλt-s ār hed-dn @n-d t@k-ses döj-d

How assets are hidden and taxes dodged

* Bhaskar.com

yn-hā s-huru hue đuneyā ke phɭe vāet tāygr sfāre

यहां शुरू हुई दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी

* Esakal.com

puл-yāŧ koŧ-hrud presrāŧ pun-hā wāh-an jфeŧkā-nd

पुण्यात कोथरुड परिसरात पुन्हा वाहन जळीतकांड

* BBC.com

kāshmere he-n-dus đ-revn åt @-nd ense-g-nefeka-n-t

Kashmiri Hindus: Driven out and insignificant

* Bhaskar.com

behār mλn sh-rāb b@n honλ sλ ɭog ph-n-c rhλ hλ-n höspet-ɭ, rushā kpor nλ bhe uthāyλ swāɭ

बिहार में शराब बैन होने से लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, ऋषि कपूर ने भी उठाए सवाल

* Esakal.com

pāлyāc-yā sur-k-shλsāthe shŧ-rād-hāre w-y-ktenche neyuk-ŧe

पाण्याच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रधारी व्यक्तींची नियुक्ती!

* BBC.com

e-ndea kāshmer unew-rsete ŧλns āaft-r k-rekλt desput

India Kashmir university tense after cricket dispute

* Bhaskar.com

ko-rt mλn kλjrewāɭ smλŧ 6 āa nλtaö kā pλshe ,jλtɭe nλ esɭeyλ keyā kλs

कोर्ट में केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं की पेशी, जेटली ने इसलिए किया केस

* Esakal.com

p@res-k-ruz jhājā-nc-yā khrλđes-ndh-rbhāŧ f-rānsnλ mmc k-ruzλs k-npne-nshe kλɭλɭyā cārshλ kote döɭrc-yā krārāwr f-rā-nscλ adh-y-k-sh f-r@k@ej oɭö-nđ yā-ne s-vāk-shre kλɭe.

पॅरिस- क्रूझ जहाजांच्या खरेदीसंदर्भात फ्रान्सने एमएससी क्रूझेस कंपनीशी केलेल्या चारशे कोटी डॉलरच्या करारावर फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रँकॉइज ओलाँद यांनी स्वाक्षरी केली.

* BBC.com

hāu cāynās ve-ɭth es sne-k-d @brod

How China's wealth is sneaked abroad

* Bhaskar.com

ipɭ-9: dhone sλ j-yāđā mh-ngλ hλ werāt , jānλ kes p-ɭλyr-s ke keŧne hλ s@ɭre

IPL-9: धोनी से ज्यादा महंगे हैं विराट, जानें किस प्लेयर्स की कितनी है सैलरी

* Esakal.com

prdλshāŧun aāлɭλ-ɭyā vs-ŧu-лvr 15 tk-kλ semāshuɭɭ-k

परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर 15 टक्के सीमाशुल्क

* BBC.com

T-REPL ŦLāK . E-NDEA-S MuS-LeM VuMN FāET AGλ-NST EN-S-T-NT DEWOR-S

Triple talaq: India's Muslim women fight against instant divorce

* Bhaskar.com

deɭ-ɭe mλn bāpu ko sh-rdh-đnjɭe dλgā röyɭ kpɭ, mode kλ sāth es den krλ-ngλ ɭ-nch

दिल्ली में बापू को श्रद्धांजलि देगा रॉयल कपल, मोदी के साथ इस दिन करेंगे लंच

* Esakal.com

ozoɭāc-yā p-rkɭ-pāŧun ĵnāwrānsāt-he ps-huk-hāđ-y

ओझोलाच्या प्रकल्पातून जनावरांसाठी पशुखाद्य

* BBC.com

boko hrām k-rāyses: ,'h-yuj rāez' en chāeɭ-d suesāed bom-br-s

Boko Haram crisis: 'Huge rise' in child suicide bombers

* Bhaskar.com

dλb-yu mδc mλn p-njāb pr bhāre pdā gujrāŧ ɭāyn-s, fe-nch sheŧ yλ rhλ jet kλ 5 hero

डेब्यू मैच में पंजाब पर भारी पड़ा गुजरात लायन्स, फिंच सहित ये रहे जीत के 5 हीरो

* Esakal.com

aādhunek bhgerthanλ bhageɭe nagrekā-nche thān

आधुनिक भगीरथाने भागविली नागरिकांची तहान

* BBC.com

sāuth koreaā eɭλk-shn sāynure pārte ɭuk-s tu s-t-rλ-nthn poseshn

South Korea elections: Saenuri party looks to strengthen position

* Bhaskar.com

phɭe jet ke ŧɭāsh mλn mu-mbe kλ sāmnλ aāj kkr ke g-nbher chunöŧe

पहली जीत की तलाश में मुंबई के सामने आज केकेआर की ‘गंभीर’ चुनौती

* Esakal.com

bhārŧāŧ gu-nŧwлukeche heč yog-ya wλɭ-mođe

भारतात गुंतवणूकीची हीच योग्य वेळ- मोदी

* BBC.com

nāyjereyā vedeo shoz kedn@p-p-d gr-ɭ-s

Nigeria video 'shows kidnapped girls'

* Bhaskar.com

mu-mbe kλ cst pr shevsλnā mɭa kā h-ngāmā keŧne t-rλn hue ɭλt

मुंबई के सीएसटी पर शिवसेना MLA का हंगामा, कितनी ट्रेन हुईं लेट?

* Esakal.com

zopλŧ pāheɭλɭe s-vp-л zopλŧč werun jāŧāŧ

झोपेत पाहिलेली स्वप्न झोपेतच विरून जातात

* BBC.com

döɭmeo @n-d a-nkɭ bλn-s f-rm a@dvāe-s ɭemet ön p-rodk-ts

Dolmio and Uncle Ben's firm advises limit on products

* Bhaskar.com

đeɭ-ɭe mλn aöd evn-2 shuru: ak neym sλ mheɭāå-n ko mus-h-keɭ , đusrλ pr kn-fuzn

दिल्ली में ऑड-ईवन-2 शुरू: एक नियम से महिलाओं को मुश्किल, दूसरे पर कन्फ्यूजन

* Esakal.com

c-hārshλwr keɭ-ɭyā-nc-he srkārđf-ŧre no-nđc-h nāhe

चारशेवर किल्ल्यांची सरकारदफ्तरी नोंदच नाही

* BBC.com

öeɭ mete-ng δme-ng tu k@p aāutput e-nd-s vet-hāut a@g-remλ-n-t-s

Oil meeting aiming to cap output ends without agreement

* Bhaskar.com

bhutān mλn f-nsλ t-hλ gujrāŧ kλ do s-hk-h-s, ser-f āk t-vet pr δsλ k-huɭ ge bördr

भूटान में फंसे थे गुजरात के दो शख्स, सिर्फ एक TWEET पर ऐसे खुल गई बॉर्डर

* Esakal.com

aāŦā rλl-wλ gādyā-nc-hyā p-rkl-pāwr 'd-ron' c-hee njr

आता रेल्वे गाड्यांच्या प्रकल्पावर 'ड्रोन'ची नजर

* BBC.com

ås-t-rλleyā PM kn-f-r-m-s yrlee Δlλk-t-hn p-l@n

Australia PM confirms early election plan

* Bhaskar.com

māl-yā ko 3 đen mλn duusrā ztkā : non bλlλbl wör-nt jāree, aāgλ yλ hogee kā-rwāe

माल्या को 3 दिन में दूसरा झटका: नॉन बेलेबल वारंट जारी, आगे ये होगी कार्रवाई

* Esakal.com

jlđuuŦ đ-wārλ 25 lāk-h letr pāЛee lāŦuurmd-h-yλ

जलदूत'द्वारे 25 लाख लिटर पाणी लातूरमध्ये!

* BBC.com

US eelλk-t-hn 2016: t-r-mp @n-d k-le-ntn wen neu yor-k p-rāymrees

US election 2016: Trump and Clinton win New York primaries

* Bhaskar.com

58 sāl sλ phlλ b-hee nekāl skλ-ngλ PF , bλ-ngluru mλn he-nsā kλ bāđ srkār kā u t-rn

58 साल से पहले भी निकाल सकेंगे PF, बेंगलुरु में हिंसा के बाद सरकार का यू-टर्न

* Esakal.com

phelee bulλt đ-hāwЛār smuđ-rāc-yā potāŦun

पहिली बुलेट धावणार समुद्राच्या पोटातून

* BBC.com

ku-ld ' a@k-cual enos-ns ' sλv đ b-rokn US j-stes se-stem

Could 'actual innocence' save the broken US justice system?

* Bhaskar.com

teen đλs-ho-n mλn phu-ncλ mom kλ mođee, m@dm Ŧusāđ myuĵeym nλ Ŧeyār keyā Δsā puŦlā

तीन देशों में पहुंचे मोम के मोदी, मैडम तुसाद म्यूजियम ने तैयार किया ऐसा पुतला

* Esakal.com

đλwācλ pāy an wārk-ryā-ncλ ms-Ŧk yāŦ kvč adsr nko

देवाचे पाय अन्‌ वारकऱ्यांचे मस्तक यात कवच अडसर नको

* BBC.com

p-rλsed-nt sese ar-gs egep-tean tu ' defλn-d s-tλt' ahλd öf p-rotλ-sts

President Sisi urges Egyptians to 'defend state' ahead of protests

* Bhaskar.com

enkö-ntr mλn golee lgnλ sλ pules afsr s-hheeđ, bđmās-h ko pkdnλ gee t-hee tem

एनकाउंटर में गोली लगने से पुलिस अफसर शहीद, बदमाश को पकड़ने गई थी टीम

* Esakal.com

mđ-yā uđ-yogā-ncyā pāЛ-yāŦ tk-kλ kpāŦeečλ aāđλs-h

मद्य उद्योगांच्या पाण्यात 60 टक्के कपातीचे आदेश

* BBC.com

no-rŦ-h k@rolenā LGBT lö fuyl dλmo-ns-t-rλs-hn för @n-d agλ-ns-t

North Carolina LGBT law fuels demonstrations for and against

* Bhaskar.com

sekyuretee kā swāl : benā pΔnek btn kλ nhee bekλ-ngλ mobāel , yλ fΔseletez b-hee ho-ngee

सिक्युरिटी का सवाल: बिना पैनिक बटन के नहीं बिकेंगे मोबाइल, ये फैसिलिटीज भी होंगी

* Esakal.com

behār mđ-hyλ đāru penārλ sāŦ jЛ Ŧāb-yāŦ

बिहारमध्ये दारू पिणारे सात जण ताब्यात

* BBC.com

pāpuā ne-u gλneā tu s-ht åst-rλleyās mnus āyl@n-d māyg-rān-t k@-mp

Papua New Guinea to shut Australia's Manus Island migrant camp

* Bhaskar.com

krācee mλn bΔŦ-hkr bhārŦ kλ kee nλŦāå sλ bāŦ krŦā hΔ đāuđ , sāmnλ aāyλ köl rekor-ds

कराची में बैठकर भारत के कई नेताओं से बात करता है दाऊद, सामने आए कॉल रिकॉर्ड्स

* Esakal.com

akrāweepāsun s-prđ-hā preeks-hλcee Ŧyāree kλlyānλ ys-h

अकरावीपासून स्‍पर्धा परीक्षेची तयारी केल्याने यश

* BBC.com

sāyreā konf-lek-t : UN Δnvooy köl-l-s ön US @n-d rs-heā tu sλv töl-ks

Syria conflict: UN envoy calls on US and Russia to save talks

* Bhaskar.com

en-spλk-s-hn kλ leyλ s-kul phu-ncλ DM, teec-rs kee đek-hee kmee Ŧo k-huđ lee k-lās

इन्सपेक्शन के लिए स्कूल पहुंचे DM, टीचर्स की दिखी कमी तो खुद ली क्लास

* Esakal.com

kās-h-meermđ-hλ ms-heđeeŦ lplλlā đhs-hŦwāđee t-hār

काश्‍मीरमध्ये मशिदीत लपलेला दहशतवादी ठार

* BBC.com

UN lebyā b-l@kles-t leevs e-ndean öel t@-nkr en le-mbo

UN Libya blacklist leaves Indian oil tanker in limbo

* Bhaskar.com

reyo öle-mpek kλ gudweel Δm-bλsdr ho skŦλ hλ-n Scen , kesnλ b-hλjā lλtr

रियो अोलिंपिक के गुडविल एम्बेसडर हो सकते हैं सचिन, किसने भेजा लेटर

* Esakal.com

weđ-hrb-hwāđyā-nkdun b-hājpāč-yā jāheernām-yācee holee

विदर्भवाद्यांकडून भाजपाच्या जाहीरनाम्याची होळी

* BBC.com

zāekā vāers : res-k hāer đ@n fr-st Ŧ-höt , sλ dok-trs

Zika virus: Risk higher than first thought, say doctors

* Bhaskar.com

mođee kee weĵet sλ phlλ Δrān kā 43 hzār krod kā krz cukāegā b-hārŦ , yλ hλ vjh

मोदी की विजिट से पहले ईरान का 43 हजार करोड़ का कर्ज चुकाएगा भारत, ये है वजह

* Esakal.com

jeews-rus-h-teecee s-hk-yaŦā asnārλ Ŧeen g-rh sāpdlλ

जीवसृष्टीची शक्‍यता असणारे तीन ग्रह सापडले

* BBC.com

BBC fuutböl dλlee : Lλcλs-tr setes p-remear leg fλaretλl km-s t-ru

BBC Football Daily: Leicester City's Premier League fairytale comes true

* Bhaskar.com

sā-nsđ cāhŦλ hΔn đogunee sΔlree : Mođee ko ΔŦrāz , pΔkλĵ bđ-hānλ kλ leλ đeyā nyā suzāv

सांसद चाहते हैं दोगुनी सैलरी: मोदी को एतराज, पैकेज बढ़ाने के लिए दिया नया सुझाव

* Esakal.com

uŦ-Ŧrāk-hn-dmđ-heel t-hrāwābābŦ s-huk-rvāree ner-Лy

उत्तराखंडमधील ठरावाबाबत शुक्रवारी निर्णय

* BBC.com

T-rmp sλt for repbleekn nomenλs-hn a@z K-ruz puul-ls āut

Trump set for Republican nomination as Cruz pulls out

* Bhaskar.com

đel-lee sλ pkdāλ jΔs-h kλ ss-pλk-t , pt-hānkot kā mās-trmāe-nd clŦā hΔ yh g-rup

दिल्ली से पकड़ाए जैश के 12 सस्पेक्ट, पठानकोट का मास्टरमाइंड चलाता है यह ग्रुप

* Esakal.com

g-hotb-hr pāЛ-yāc-yā s-hođ-hāŦ vn-yāp-rāЛee sΔrb-hΔr

घोटभर पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी सैरभैर

* BBC.com

B-rāzel krāeses : rösλf-f tλl-ls BBC s-hee vel-l fāet ön

Brazil crisis: Rousseff tells BBC she will fight on

* Bhaskar.com

bdee k-hbrλ-n : e-nđ-rāЛee sλ Ŧlāk lλnā cāhŦλ hΔ-n peetr , t-rm-p ko helλree nλ kha bλlgām

बड़ी खबरें: इंद्राणी से तलाक लेना चाहते हैं पीटर, ट्रम्प को हिलेरी ने कहा- बेलगाम

* Esakal.com

b-hārŦācā cukeecā nkās-hā wāprl-yās 100 kotee d-nd

भारताचा चुकीचा नकाशा वापरल्यास १०० कोटी दंड

* BBC.com

norŦ-h koreyā s-tλjes rλar poletekl evλn-t

North Korea stages rare political event

* Bhaskar.com

λar e-ndeyā nλ mođee kλ weđλs-h đåro-n pr k-hr-c keλ 115 krod, yλ rhee sbsλ mh-ngee t-rep

एअर इंडिया ने मोदी के विदेश दौरों पर खर्च किए 117 करोड़, ये रही सबसे महंगी ट्रिप

* Esakal.com

srkār s-hođ-hŦλy "LBT " cā āđ-hār

सरकार शोधतेय "एलबीटी'चा आधार

* BBC.com

G-reek PM defλn-ds pλns-hn @n-d t@k-s reform

Greek PM defends pension and tax reform

* Bhaskar.com

HC kā fΔslā - ut-trāk-h-nd kλ 9 bāge MLAs ss-pλ-nd rhλ-ngλ , f-lor tλs-t mλ-n nhee dālλ-ngλ wot

HC का फैसला- उत्तराखंड के 9 बागी MLAs सस्पेंड रहेंगे, फ्लोर टेस्ट में नहीं डालेंगे वोट

* Esakal.com

bārwāŦeel gāØ kād-hŦāc zr-yāŦuun futlλ pāЛee

बारवातील गाळ काढताच झऱ्यातून फुटले पाणी

* BBC.com

Felep-pen-s ele-ks-hn Hārdlenr rodrego dutr-t wen-s p-rλsedλ-nse

Philippines election: Hardliner Rodrigo Duterte wins presidency

* Bhaskar.com

gugl nλ år rλl-wλ s-tλs-hnö pr s-huru kee f-ree wāee fāee s-rwes , Δsλ kr skŦλ hλ-n yuz

गूगल ने 5 और रेलवे स्टेशनों पर शुरू की फ्री वाई-फाई सर्विस, ऐसे कर सकते हैं यूज

* Esakal.com

y-nđā srāsreepλk-s-hā 27 tk-kλ jās-ŧ pāus pdnār

यंदा सरासरीपेक्षा 27 टक्के जास्त पाऊस पडणार

* BBC.com

t-r@von mārten gn tu bee ök-s-hnd bāy Görg d Zem-mrm@n

Trayvon Martin gun to be auctioned by George Zimmerman

* Bhaskar.com

nāezeereyā sλ ɭötλ b-hārŧeey kee āpbeeŧee k-hānλ mλ-n kuŧ-ŧλ kā mā-ns đλŧλ ŧ-hλ ɭutλrλ

नाइजीरिया से लौटे भारतीय की आपबीती- खाने में कुत्ते का मांस देते थे लुटेरे

* Esakal.com

w-ruđ-hāčā s-her-dee ŧλ nāgpur sāykɭnλ p-rwās

वृद्धाचा शिर्डी ते नागपूर सायकलने प्रवास

* BBC.com

B-rāzeɭ e-mpecmλ-nt: Ne-u ɭedr tλmr köɭ-ɭs for t-rs-t

Brazil impeachment: New leader Temer calls for trust

* Bhaskar.com

B-hārŧ mλ-n mΔ-nd huā duneyā kā sbsλ bdā kār-go p-ɭλn , ɭλ jā skŧā hΔ 10 bdλ tΔ-nk

भारत में लैंड हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन, ले जा सकता है 10 बड़े टैंक

* Esakal.com

đλs-h n-yāyāɭy cāɭwŧ-ny kee srkār - Rāj t-hākrλ

देश न्यायालय चालवतंय की सरकार- राज ठाकरे

* BBC.com

UN argeez g-ɭobɭ respöns tu ref-yugee k-rāysλs

UN urges global response to refugee crisis

* Bhaskar.com

ŧmeɭnādu mλ-n ab ŧk 18.3% wote-ng , rjneekā-nŧ jyɭɭeeŧā smλŧ en đeg-gjå nλ dāɭā wot

तमिलनाडु में अब तक 18.3% वोटिंग, रजनीकांत-जयललिता समेत इन दिग्गजों ने डाला वोट

* Esakal.com

b-hārŧāŧun wr-s-hb-hrāŧ 4.6 ab-z döɭr bāhλr

भारतातून वर्षभरात 4.6 अब्ज डॉलर बाहेर

* BBC.com

k@ndā wāeɭ-dfāer: öeɭ wrk-rs arg-d tu ɭev for-t M@kmr-rλ k@mp-s

Canada wildfire: Oil workers urged to leave Fort McMurray camps

* Bhaskar.com

sāybr k-rāem krnλ wāɭλ đo bđmās-h zārk-h-nd sλ arλs-t , Ameŧāb-h sλ b-hee ɭutλ ŧ-hλ 5 ɭāk-h

साइबर क्राइम करने वाले दो बदमाश झारखंड से अरेस्ट, अमिताभ से भी लूटे थे 5 लाख

* Esakal.com

bātɭeeb-nđ pāЛ-yāč-yā bātɭ-yāŧun jewās-hee k-hλɭ

बाटलीबंद पाण्याच्या बाटल्यातून जिवाशी खेळ

* BBC.com

US eɭλk-s-hn : Donāɭ-d t-rmp opn tu töɭ-ks weŧ-h nör-ŧ-h koreā

US election: Donald Trump open to talks with North Korea

* Bhaskar.com

gr-mee sλ đλs-h bλhāɭ : jΔsɭmλr bödr pr tλm-prλcr 54 , ke s-hhrö mλ-n pārā 45 pr

गर्मी से देश बेहाल: जैसलमेर बॉर्डर पर टेम्परेचर 54, कई शहरों में पारा 45 पार

* Esakal.com

kλrФmđ-h-yλ dāw-yā āg-hādeeɭā s-ps-h-t bhumŧ

केरळमध्ये डाव्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत

* BBC.com

Egep-tλar f-ɭāet MS f-rom P@res tu kΔro des@pears f-rom rdār

EgyptAir flight MS804 from Paris to Cairo disappears from radar

* Bhaskar.com

IPL : Rāypur āŧλ hee begdee s-hek-hr đ-hwn - ŧārλ kee tbeeyŧ , mΔc k-hλɭ pānā nhee-n

IPL: रायपुर आते ही बिगड़ी शिखर धवन- तारे की तबीयत, मैच खेल पाना तय नहीं

* Esakal.com

s-hλŧkree ŧruЛāc-yā gФ-yāŧ ' āyāyteyn ' cee māФ

शेतकरी तरुणाच्या गळ्यात ‘आयआयटीयन’ची माळ

* BBC.com

đ mλn hu ār tλken-g a s-t@n-d agλn-st ' dud fλs-t

The men who are taking a stand against 'dude fests'

* Bhaskar.com

teem e-ndeyā kλ hλd koč kee seɭλk-s-hn p-rösλs s-huru , ɉem-böb-bλ kλ ɭeλ teem kā λɭān āj

टीम इंडिया के हेड कोच की सिलेक्शन प्रॉसेस शुरू, जिम्बॉव्बे के लिए टीम का एलान आज

* Esakal.com

b-hārŧ ceen seemλwr p-rŧ-hmc mheɭā-ncee ŧukdee

भारत-चीन सीमेवर प्रथमच महिलांची तुकडी

* BBC.com

sek-s ŧ-hen-gs aböt đ bårdλn obāmā meeɭ

Six things about the $6 Bourdain-Obama meal

* Bhaskar.com

zem-bāb-bλ kλ ɭeyλ đ-honee cāhŧλ ŧ-hλ y-ng teem ; kb-hee k-hλŧ mλ-n p-rΔk-tes krnλ wāɭλ čhɭ seɭλk-t

जिम्बाब्वे के लिए धोनी चाहते थे यंग टीम; कभी खेत में प्रैक्टिस करने वाले चहल सिलेक्ट

* Esakal.com

mhārās-ht-rācλ hk-kācλ pāЛe gujrāŧɭā

महाराष्ट्राचे हक्‍काचे पाणी गुजरातला

* BBC.com

G-rees bλɭåt : erozon @greez ' b-rλkŧ-h-ru' dλp-t deɭ

Greece bailout: Eurozone agrees 'breakthrough' debt deal

* Bhaskar.com

IPL mλ-n kΔsλ mh-ngλ sābeŧ huλ yλ k-heɭādee , 8.5 krod kλ nλgee kā rn keŧnλ ɭāk-h kā?

IPL में कैसे महंगे साबित हुए ये खिलाड़ी, 8.5 करोड़ के नेगी का एक रन कितने लाख का?

* Esakal.com

etɭecā đusrā k-hɭās-hehee māyđλs-hee prŧЛār

इटलीचा दुसरा खलाशीही मायदेशी परतणार

* BBC.com

f-rλn-c ɭλbr desput: N-yuk-ɭeyr powr p-ɭ@nt wrkrs tu jöen s-trāek

French labour dispute: Nuclear power plant workers to join strike

* Bhaskar.com

IPL9: en 5 vjh sλ hār ge KKR,ab fāenɭ kλ ɭeyλ hΔd-rābāđ gujrāŧ mλ-n fāet

IPL9: इन 5 वजह से हार गई KKR, अब फाइनल के लिए हैदराबाद-गुजरात में फाइट

* Esakal.com

sn-wλđs-heeɭ māhetee jpЛ-yāc-yā ɭs-h-krāɭā sučnā

संवेदशील माहिती जपण्याच्या लष्कराला सूचना

* BBC.com

Brāk Obāmā sλt for hestorek heros-heemā vezet

Barack Obama set for historic Hiroshima visit

* Bhaskar.com

2nd k-wāɭefāyr : Gujrāŧ jeŧλgā yā hΔđ-rābāđ ? yλ p-ɭλyrs đλ-ngλ λk đusrλ ko tk-kr

2nd क्वालिफायर: गुजरात जीतेगा या हैदराबाद? ये प्लेयर्स देंगे एक-दूसरे को टक्कर

* Esakal.com

āypeɭc-yā wejλŧλpđācā jɭ-ɭos-h

'आयपीएल'च्या विजेतेपदाचा जल्लोष

* BBC.com

Seyreā knf-ɭek-t : ceef öp-pozes-hn negos-heλtr rezāe-ns

Syria conflict: Chief opposition negotiator resigns

* Bhaskar.com

ās-hrm mλ-n b-hn-dāree kλ nām sλ rhŧλ ŧ-hλ nλŧājee? sek-rλt fāeɭo-n mλ-n sn-kλŧ

आश्रम में भंडारी के नाम से रहते थे नेताजी? सीक्रेट फाइलों में मिले संकेत

* Esakal.com

kmee s-hb-đāŧ ās-hy sā-ngЛār-yā " sārås-h kŧ-hā "

कमी शब्दांत आशय सांगणाऱ्या "सारांश कथा"

* BBC.com

F-rāns ɭλbr desput: rλɭ vrkrs st-rāek @z p-rotλst kn-ten-yu

France labour dispute: Rail workers strike as protests continue

* Bhaskar.com

s-href nλ hār-t sr-jree sλ phɭλ keyā mođee ko p-hon , PM nλ khā jɭ-đee rekwr krλ-n

शरीफ ने हार्ट सर्जरी से पहले किया मोदी को फोन, PM ने कहा- जल्दी रिकवर करें

* Esakal.com

sāykɭ, rne-ngmuФλ nerogee āyus-h-y jgŧoy

सायकल, रनिंगमुळे निरोगी आयुष्य जगतोय्‌

* BBC.com

köɭ-ɭs for λar d-rops of hum@netλreyn λd tu besāed tāun

Calls for air drops of humanitarian aid to besieged towns

* Bhaskar.com

čΔm-peyn-s t-rofee mλ-n e-ndeyā pāk kee tk-kr: e-ndeez bāhr , bā-ng-ɭāđλs-h kee λ-nt-ree

चैम्पियन्स ट्रॉफी में इंडिया-पाक की टक्कर: इंडीज बाहर, बांग्लादेश की एंट्री

* Esakal.com

S-h-reeɭn-kλcā goɭn-đāz kuɭsλk-hrācee ksoteeŧuun nev-ruŧ-ŧee

श्रीलंकेचा गोलंदाज कुलसेखराची कसोटीतून निवृत्ती

* BBC.com

wrɭ-ds ɭöngλs-t @n-d deepes-t rλɭ tn-nλɭ tu opn en s-wezrɭ@n-d

World's longest and deepest rail tunnel to open in Switzerland

* Bhaskar.com

kānun mn-tr-ee boɭλ mus-ɭemo-n kee zut-hλ āropo-n mλ-n ho rhee gerf-ŧāree, bđɭλ-ngλ ruɭ-s

कानून मंत्री बोले- मुस्लिमों की झूठे आरोपों में हो रही गिरफ्तारी, बदलेंगे रूल्स

* Esakal.com

B-hārŧ bān-gɭāđλs-h seemā vr-s-hb-hrāŧ seeɭb-nd hoЛār

भारत-बांगलादेश सीमा वर्षभरात सीलबंद होणार

* BBC.com

P@res f-ɭdwötr sλt tu pek @z mor rλn forkās-t

Paris floodwaters set to peak as more rain forecast

* Bhaskar.com

mΔt-remoneyɭ sāet-s pr ab nhee ho skλgee dλten-g ,vλrefāe keλ jāλn-gλ yuzr-s

मैट्रिमोनियल साइट्स पर अब नहीं हो सकेगी डेटिंग, वेरिफाई किए जाएंगे यूजर्स

* Esakal.com

rāygdāwr āɉ s-hevrāj-yāb-hes-hλk sohɭā

रायगडावर आज शिवराज्याभिषेक सोहळा

* BBC.com

sāentests g-ro h-yumn örg-ns for t-rān-sp-ɭānt ensāed peg-s

Scientists grow human organs for transplant inside pigs

* Bhaskar.com

ɉāt ā-nđoɭn: hreyāЛā gvr-nr boɭλ gā-nvo-n mλ-n dr kā māhΔɭ , deɭ-ɭee mλ-n b-hee d-hārā 144

जाट आंदोलन: हरियाणा गवर्नर बोले- गांवों में डर का माहौल, दिल्ली में भी धारा 144

* Esakal.com

amλrekλnλ b-hārŧāɭā sopweɭ-yā 12 p-rācen muur-ŧee

अमेरिकेने भारताला सोपविल्या 12 प्राचीन मूर्ती

* BBC.com

heɭ-ɭree k-ɭen-tn 'sek-yur dλmok-r@tek nomenλs-hn' AP

Hillary Clinton 'secures Democratic nomination' - AP

* Bhaskar.com

US p-rλsedλ-ns-heyɭ kΔ-ndedλt bnnλ kλ ɭeyλ mΔjek fegr ŧk phu-ncee heɭλree : sr-wλ

US प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए मैजिक फिगर तक पहुंचीं हिलेरी : सर्वे

* Esakal.com

Ø@mλzön b-hārŧāŧ gu-nŧweЛār aŧerek-ŧ ab-z döɭr

अॅमेझॉन भारतात गुंतविणार अतिरिक्त 3 अब्ज डॉलर

* BBC.com

k-ɭentn hΔɭ-s hestorek momλn-t for wumn

Clinton hails historic moment for women

* Bhaskar.com

λd kλ ɭeyλ bđ-hāe deepekā nλ apnee feez , ŧeen đen kλ ɭeyλ mā-ngλ krod rupyλ

ऐड के लिए बढ़ाई दीपिका ने अपनी फीस, तीन दिन के लिए मांगे 8 करोड़ रुपए

* Esakal.com

mön-suun b-hārŧāŧ āɭā rλ

मॉन्सून भारतात आला रे

* BBC.com

ss-pλk-t λk-st-radāytλd for pepɭ s-mg-gɭen-g ez rön-g m@n

Suspect extradited for people smuggling 'is wrong man'

* Bhaskar.com

kλrɭ phun-čā mānsuun : ke s-hhro-n mλ-n pārā ab b-hee 40 kλ pār , ā-nđ-hee bāres-h sλ UP mλ-n 17 mrλ

केरल पहुंचा मानसून: कई शहरों में पारा अब भी 40 के पार, आंधी-बारिश से यूपी में 17 मरे

* Esakal.com

amλrekλsāt-hee pākes-ŧān kλwФ ' kāmāpurŧā māmā'

अमेरिकेसाठी पाकिस्तान केवळ 'कामापुरता मामा'

* BBC.com

höɭ-ɭān-d wārn-s yuneyn-s agλns-t des-rpten-g turnāmλn-t

Hollande warns unions against disrupting tournament

* Bhaskar.com

555 đen jen-đā rhā benā hār-t wāɭā s-hk-h-s, 24 g-hn-tλ bΔg mλ-n rk-hŧā ŧ-hā 6 keɭo kā đeɭ

555 दिन जिंदा रहा बिना हार्ट वाला शख्स, 24 घंटे बैग में रखता था 6 किलो का दिल

* Esakal.com

mön-suunsāt-hee āŧ-hwdāb-hrācee p-rŧeek-s-hā

मॉन्सूनसाठी आठवडाभराची प्रतीक्षा

* BBC.com

hep-höp myuzekɭ h@meɭtn domenλts tonee awārds

Hip-hop musical Hamilton dominates Tony awards

* Bhaskar.com

teem e-ndeeyā kλ hλd koč kλ ɭeyλ 57 λp-ɭekλs-hn, s-hās-t-ree ko 4 bdλ nāmo-n sλ cunåŧee

टीम इंडिया के हेड कोच के लिए 57 एप्लिकेशन, शास्त्री को 4 बड़े नामों से चुनौती

* Esakal.com

vλs-t e-ndeezcā ös-t-rλɭeyāwr shj wejy

वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलियावर सहज विजय

* BBC.com

hos-ts wen serez 2-0 @z rλn ruen-s fāenɭ dλ @t ɭörd-s

Hosts win series 2-0 as rain ruins final day at Lord's

* Bhaskar.com

teem e-ndeeyā kλ hλd koč kλ ɭeyλ 57 λp-ɭekλs-hn, s-hās-t-ree ko 4 bdλ nāmo-n sλ cunåŧee

माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी LinkedIn, 1.76 लाख करोड़ रु. में की अपनी सबसे बड़ी डील

* Esakal.com

mosmee pāus rwewārpr-y-nŧ rāj-yāŧ

मोसमी पाऊस रविवारपर्यंत राज्यात

* BBC.com

orɭān-do gnm@n-s wāef , nuur sɭmān , mλ fλs čārgλs

Orlando gunman's wife, Noor Salman, 'may face charges'

* Bhaskar.com

sb-jeyo-n pr pdā mhārās-h-t-rā kλ suuk-hλ kā asr, tmātr kee keemŧ 100 rypyλ keɭo ŧk

सब्जियों पर पड़ा महाराष्ट्र के सूखे का असर, टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक

* Esakal.com

bn-gāɭ , āsāmmd-h-yλ musФd-hār pös

बंगाल, आसाममध्ये मुसळधार पाऊस

* BBC.com

w-rekλg fön-d en medeter-rāneyn

Wreckage found in Mediterranean

* Bhaskar.com

en-gn sλ āŧe ŧ-hee āwāz, form nλ kn-mnee sλ khā nee kār år 1 ɭāk-h hr-jānā đo

इंजन से आती थी आवाज, फोरम ने कंपनी से कहा- नई कार और 1 लाख हर्जाना दो

* Esakal.com

mλk en md-huun đon uđ-yogān-čee ub-hārЛee

'मेक इन'मधून दोन उद्योगांची उभारणी

* BBC.com

US dep-ɭom@t-s p-rλs-s för s-t-rāek agλns-t as-sāđ

US diplomats press for strikes against Assad

* Bhaskar.com

hāmeđ krjee boɭλ pāk ko br-đās-h-ŧ nhee hoŧee b-hārŧ afgānes-ŧān kee đos-ŧee

हामिद करजई बोले- PAK को बर्दाश्त नहीं होती भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती

* Esakal.com

ŧumč-yā jeewnāŧ kāy āhλ yogāčλ mhŧ-ŧ-w

तुमच्या जीवनात काय आहे योगाचे महत्त्व?

* BBC.com

ref-yugees @t hāeyλs-t λvr ɭλvɭ , rečen-g m ,sλz UN

Refugees at highest ever level, reaching 65m, says UN

* Bhaskar.com

es-hān-ŧ s-hrmā nλ wārāЛsee kee rhnλ wāɭee nλs-hnɭ bās-kλtböɭ p-ɭλyr sλ kee sgāee

इशांत शर्मा ने वाराणसी की रहने वाली नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर से की सगाई

* Esakal.com

sɭmānč-yā 'ŧ-yā' wk-ŧw-yābābŧ kāy wātŧλ

सलमानच्या 'त्या' वक्तव्याबाबत काय वाटते?

* BBC.com

US senλt rejλk-t tλr-ror ɭes-t gn sλɭ res-t-rek-s-hn

US Senate rejects terror list gun sale restrictions

* Bhaskar.com

T20- : B-hārŧ nλ zem-bāb-wλ sλ ɭeyā hār kā bđɭā, yλ p-ɭλyr bnλ jeeŧ kλ heero

T-20: भारत ने जिम्बाब्वे से लिया हार का बदला, ये 5 प्लेयर बने जीत के हीरो

* Esakal.com

p-rāp-ŧekr budv-yān-nā āŧā atk

प्राप्तिकर बुडव्यांना आता अटक

* BBC.com

ɭew @n-d remλn k-ɭ@s-h en BBC g-rλt debλt

Leave and Remain clash in BBC Great Debate

* Bhaskar.com

teem en-deā kλ hλd koč kā seɭλk-s-hn: kohɭee se b-hee mān-gλ suzāv , dån-d mλ-n kum-bɭλ āgλ

टीम इंडिया के हेड कोच का सिलेक्शन: कोहली से भी मांगे सुझाव, दौड़ में कुंबले आगे

* Esakal.com

puЛ-yāŧ hλɭ-mλt n g-hāɭЛār-yān-wr k@mλr-yāčee njr

पुण्यात हेल्मेट न घालणाऱ्यांवर कॅमेऱ्याची नजर

* BBC.com

UK goz tu đ poɭ-ɭs

UK goes to the polls

* Bhaskar.com

juɭāee mλ-n hogā kΔbenλt mλ-n fλrbđɭ ,mođee nλ m-nt-reyo-n sλ mān-gee ap-rλzɭ repor-t

जुलाई में होगा कैबिनेट में फेरदबल, मोदी ने मंत्रियों से मांगी अप्रेजल रिपोर्ट

* Esakal.com

ak-hλr b-retn yuropeyn yuneynmd-huun bāhλr

अखेर ब्रिटन युरोपिअन युनियनमधून बाहेर

* BBC.com

dλwed k@mλrön tu k-wet āf-tr UK wots tu ɭev EU

David Cameron to quit after UK votes to leave EU

* Bhaskar.com

keŧāb mλ-n k-huɭāsā bābree kān-d kλ bāđ B kλ jreyλ soneyā pr njr rk-hŧλ ŧ-hλ nrsem-hā rāw

किताब में खुलासा-बाबरी कांड के बाद IB के जरिए सोनिया पर नजर रखते थे नरसिम्हा राव

* Esakal.com

p-nd-hreč-yā wātλwr 'hreŧ wāree'

पंढरीच्या वाटेवर 'हरि वारी'

* BBC.com

F-rāns @n-d jrmnee 'en @g-remλn-t ' ovr UK-s EU λk-zet

France and Germany 'in agreement' over UK's EU exit

* Bhaskar.com

pāk čeen sλ phɭλ mesāeɭ g-rup mλ-n s-hāmeɭ huā b-hārŧ ,US sλ meɭ skλ-ngλ d-ron

पाक-चीन से पहले मिसाइल ग्रुप में शामिल हुआ भारत, US से मिल सकेंगे ड्रोन

* Esakal.com

māuɭeen-č-yā pāɭk-heečλ āɉ p-rs-ŧ-hān

माउलींच्या पालखीचे आज प्रस्थान

* BBC.com

k@mλrön tu fλs EU ɭedrs āftr wot tu ɭev

Cameron to face EU leaders after vote to leave

* Bhaskar.com

behār s-kΔm: s-tudΔn-t boɭee mΔ-n to bs pās honā čāhŧee ŧ-hee, bč-čā čāčā nλ top krā đeyā

बिहार स्कैम: स्टूडेंट बोली-मैं तो बस पास होना चाहती थी, बच्चा चाचा ने टॉप करा दिया

* Esakal.com

māuuɭeen-čee pāɭk-hee āФn-đeehun puЛ-yākdλ mār-gs-ŧ-h

माऊलींची पालखी आळंदीहून पुण्याकडे मार्गस्थ

* BBC.com

s@d 'ɭās-t sup-pr ' en b-rs-sλɭ-s

Sad 'last supper' in Brussels

* Bhaskar.com

rāhuɭ bɉāɉ boɭλ kmjor mn-t-reyo-n kee vjh sλ mođee ŧk semt gee hΔ sŧ-ŧā

राहुल बजाज बोले- कमजोर मंत्रियों की वजह से मोदी तक सिमट गई है सत्ता

* Esakal.com

gugɭmd-h-yλ @p dλvɭpr-snā sn-dhee

गुगलमध्ये "ऍप डेव्हलपर्सना' संधी

* BBC.com

feɭep-pen-s @n-d bejen-g awλt kor-t ruɭen-g

Philippines and Beijing await court ruling

* Bhaskar.com

5 rāɉ-yö-n mλ-n b-hāree bāres-h: en-đår mλ-n bāđɭ ftnλ jΔsλ hāɭāŧ , 2 g-hn-tλ mλ-n gerā pānee

5 राज्यों में भारी बारिश: इंदौर में बादल फटने जैसे हालात, 2 घंटे में 5 इंच गिरा पानी

* Esakal.com

sn-t đ-yānλs-h-wr mhārāj pāɭk-hee sohɭā

संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळा

* BBC.com

t-hλrλsā mλ b@k-d bāy k@benλt menes-trs

Theresa May backed by more cabinet ministers

* Bhaskar.com

y-uro kp : ronāɭ-do nλ nhe-n kee mΔsee wāɭee gɭŧee ,poɭΔn-d ko s-hutkr sλmee mλ-n pur-ŧgāɭ

यूरो कप: रोनाल्डो ने नहीं की मैसी वाली गलती, पोलैंड को शूटकर सेमी में पुर्तगाल

* Esakal.com

puЛλ s-hrāŧ pāwsāčā jor

संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळा

* BBC.com

đ måtλn hrmet-s öf ar@gön

The mountain hermits of Aragon

* Bhaskar.com

kλɉrewāɭ kλ pn-jāb dårλ sλ phɭλ bwāb , āp MLA pr đn-gā b-hdkānλ kā kλs đr-j

केजरीवाल के पंजाब दौरे से पहले बवाल, आप MLA पर दंगा भड़काने का केस दर्ज

* Esakal.com

wes-ŧārābābŧ s-hevsλnλŧ as-ws-ŧ-hŧā

विस्ताराबाबत शिवसेनेत अस्वस्थता

* BBC.com

junö p-röb λntrs entu örbet arån-d jupetr

Juno probe enters into orbit around Jupiter

* Bhaskar.com

mođee boɭλ b-hārŧ mλ-n fāeɭö-n ko d-hām kee yāŧ-rā kλ bāđ b-hee mok-s-h nhee meɭŧā

मोदी बोले- भारत में फाइलों को 20 धाम की यात्रा के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता

* Esakal.com

gurwāree krā eeđ sāɉree

गुरुवारी करा ईद साजरी

* BBC.com

čeɭkot sλz kλyrfuɭ @nāɭeses needλd befor wār

Chilcot says 'careful analysis needed before war

* Bhaskar.com

pāk seemā sλ stλ b-hārŧ kλ 4 gā-nv bekāuu , kr-z mλ-n duubλ kesānö-n nλ ɭgāyλ pos-tr

PAK सीमा से सटे भारत के 4 गांव बिकाऊ, कर्ज में डूबे किसानों ने लगाए पोस्टर

* Esakal.com

uđ-yāč hoЛār rāj-y m-nt-remn-dФāčā wās-ŧār

उद्याच होणार राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार

* BBC.com

f-rλs-h p-rotλs-ts ovr ɭåseyānā s-huuten-g

Fresh protests over Louisiana shooting

* Bhaskar.com

moɉām-bek phu-nčλ mođee, 35 sāɭ bāđ koee b-hāröeey PM jāλgā kλn-yā

मोजाम्बिक पहुंचे मोदी, 35 साल बाद कोई भारतीय PM जाएगा केन्या

* Esakal.com

uām āđmee pk-s-h mheɭāwerod-hee hoŧ āhλ b-hāɉp

आम आदमी पक्ष महिलाविरोधी होत आहे- भाजप

* BBC.com

fāev öf-fesrs keɭ-ɭ-d , sek-s hr-t bāy s-nepr-s

Five officers killed, six hurt by snipers

* Bhaskar.com

moɉām-bek kλ bāđ såŧ-h af-reekā phun-čλ mođee , 10 hjār b-hārŧeeyo-n kλ beeč dλn-gλ s-peeč

मोजाम्बिक के बाद साउथ अफ्रीका पहुंचे मोदी, 10 हजार भारतीयों के बीच देंगे स्पीच

* Esakal.com

k-hdkwāsɭā p-rkɭ-pāŧ 10 TMC pāЛeesāt-hā

खडकवासला प्रकल्पात 10 टीएमसी पाणीसाठा

* BBC.com

UN seek-s tu λn-d ɉubā vöɭλn-s

UN seeks to end Juba violence

* Bhaskar.com

köng-rλs kλ āropö pr adānee nλ khā mλrλ p-ɭλn kā f-ree mλ-n es-ŧλmāɭ nhee-n krŧλ ŧ-hλ mođee

कांग्रेस के आरोपों पर अडानी ने कहा- मेरे प्लेन का फ्री में इस्तेमाल नहीं करते थे मोदी

* Esakal.com

āŧā ner-wāseŧān-nāhee māФЛār b-hārŧāŧ hk-k

आता निर्वासितांनाही मिळणार भारतात हक्क

* BBC.com

ŧ-heresā mλ tu h@n-d åt mor jöb-s en fs-t k@benλt

Theresa May to hand out more jobs in first cabinet

* Bhaskar.com

rājs-ŧ-hān mλ-n jypur smλŧ 26 ɉeɭö-n mλ-n bāres-h kā rekör-d tuutā , rλɭmgrā mλ-n 14 en-c gerā pāЛee

राजस्थान में जयपुर समेत 26 जिलों में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, रेलमगरा में 14 इंच गिरा पानी

* Esakal.com

bФerāɉāc-yā suk-hāsāt-hee wet-h-t-hɭākdλ p-rāŧ-hnā

बळीराजाच्या सुखासाठी विठ्ठलाकडे प्रार्थना'

* BBC.com

bores jöhnsn @n-d hez koɭoneaɭ wewz ön āf-rekā

Boris Johnson and his 'colonial views' on Africa

* Bhaskar.com

DB SPL : sbsλ yn-g đλs-h , ɭλken λs-heyā mλ-n b-hārŧ kλ srkāree đf-ŧr sbsλ đ-heemλ

DB SPL: सबसे यंग देश, लेकिन एशिया में भारत के सरकारी दफ्तर सबसे धीमे

* Esakal.com

fuɭān-čyāā sjāwteeŧuun "fuɭŧλy " āyus-h-y

फुलांच्या सजावटीतून "फुलतेय' आयुष्य

* BBC.com

obāmā köɭ-ɭs för kāɭ-s āftr ŧ-h-ree poɭes öf-fesrs keɭ-ɭd

Obama calls for calm after three police officers killed

* Bhaskar.com

såŧ-h wλs-t mānsuun λk-tev : 11 rāɉ-yö-n mλ-n ho skŧee hΔ b-hāree bāres-h , 2 mλ-n bād-h kā dr

साउथ-वेस्ट मानसून एक्टिव: 11 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, 2 में बाढ़ का डर

* Esakal.com

uŧ-ŧr koreyākduun 3 b@ɭλs-tek k-s-hλpЛās-t-rān-cee čāčЛee

उत्तर कोरियाकडून 3 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी

* BBC.com

bores jöhnsn-s beg dλ åt en b-rs-sλɭ-s

Boris Johnson's big day out in Brussels

* Bhaskar.com

đeɭ-ɭee sλ gāyb huā rλɭ kā 120 tn wɉnee enjn, ŧɭās-h mλ-n ɉuŧλ 60 hjār d-rāevr

दिल्ली से गायब हुआ रेल का 120 टन वजनी इंजन, तलाश में जुटे 60 हजार ड्राइवर

* Esakal.com

ɉmeen k-hrλđeeŧ k-hdsλ yān-čee kon-dee

जमीन खरेदीत खडसे यांची कोंडी

* BBC.com

t-rm-p seeɭ-s repbɭekn nömenλs-hn

Trump seals Republican nomination

* Bhaskar.com

sr-wλ mλ-n s-tudλ-nt-s sλ puuc-hā gyā ā-nk-hλ-n k-yu donλt kee jāŧee hΔ-n ? 54 % nhee-n đλ pāyλ ɉwāb

सर्वे में स्टूडेंट्स से पूछा गया- आंखें क्यों डोनेट की जाती हैं? 54% नहीं दे पाए जवाब

* Esakal.com

fλsbuk mλsλn-ɉr c-yā yuɉr-sčee sn-k-h-yā λk ab-jāwr

फेसबुक मेसेंजर'च्या युजर्सची संख्या एक अब्जावर

* BBC.com

tλd k-ruz buud för fλɭ-ɭen-g tu b@k donāɭ-d t-rm-p

Ted Cruz booed for failing to back Donald Trump

* Bhaskar.com

kλrɭ kee mheɭā kā đāwā kuc-h ɭogo-n nλ bλtee ko gumrāh kr jbrn d-hr-m bđɭwāyā

केरल की महिला का दावा- कुछ लोगों ने बेटी को गुमराह कर जबरन धर्म बदलवाया

* Esakal.com

s-hm-b-hr motāree čorЛārā poɭesān-č-yā ɉāФ-yāŧ

शंभर मोटारी चोरणारा पोलिसांच्या जाळ्यात!

* BBC.com

donāɭ-d t-rm-p p-römesλs a sλfr amλrekā

Donald Trump promises a 'safer' America

* Bhaskar.com

6000 krod kee herā km-pnee kλ māɭek nλ bλtλ sλ khā ām āđmee kee ŧrh nåkree k-hojo

6000 करोड़ की हीरा कंपनी के मालिक ने बेटे से कहा-आम आदमी की तरह नौकरी खोजो

* Esakal.com

såruur-jλmuФλ sosāyteŧ ɭk-hɭk-hāt

सौरऊर्जेमुळे सॊसायटीत लखलखाट

* BBC.com

sāyren aseɭm seekr b-ɭö hemsλɭ-f up en grmnee

Syrian asylum seeker blows himself up in Germany

* Bhaskar.com

afgān p-rλsedλn-t nλ khā aɭ kāyđā ŧāɭebān sλ neptnλ sλ mus-h-keɭ hΔ PAK sλ res-hŧā

अफगान प्रेसिडेंट ने कहा- अल कायदा-तालिबान से निपटने से मुश्किल है PAK से रिश्ता

* Esakal.com

rɉneekān-ŧɭā mhārās-h-t-r b-huus-hЛ purs-kār đ-yā

रजनीकांतला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार द्या

* BBC.com

dč mλn knfr-md @z wɭ-d-s töɭ-ɭλs-t

Dutch men confirmed as world's tallest

* Bhaskar.com

s-pλk-t-rm sΔtλɭāet sλ judā kλs hārā b-hārŧ , đλnā pd skŧā 670 krod kā muāvjā

स्पेक्ट्रम- सैटेलाइट से जुड़ा केस हारा भारत, देना पड़ सकता 670 करोड़ का मुआवजा

* Esakal.com

weɭλpār-ɭλŧeeɭ 'pārɭλ-G' čā p-rkɭ-p bn-đ hoЛār

विलेपार्लेतील 'पारले-जी'चा प्रकल्प बंद होणार

* BBC.com

beɭ-ɭ k-ɭen-tn bāk-s 'bλs-t f-rλn-d ' heɭ-ɭree tu ɭeed US

Bill Clinton backs 'best friend' Hillary to lead US

* Bhaskar.com

heɭλree nλ jeeŧā nömenλs-hn ,US mλ-n 227 sāɭ bāđ koee mheɭā hogee p-rλsedλn-sheaɭ kΔ-ndedλt

हिलेरी ने जीता नॉमिनेशन, US में 227 साल बाद कोई महिला होगी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट

* Esakal.com

pokλmön - pork-hλɭ kee k-hλФk-hn-dobā

पोकेमॉन - पोरखेळ की खेळखंडोबा !

* BBC.com

wee weɭ-ɭ k@r-ree k-ɭen-tn tu vek-tree, sλz obāmā

We'll carry Clinton to victory, says Obama

* Bhaskar.com

7th pλ kmees-hn : en-k-reemλn-t roknā sr-ves ruɭ bđɭλ benā mus-hkeɭ, 25% ŧk bd-hλgee sΔɭree

7th पे कमीशन : इंक्रीमेंट रोकना सर्विस रूल बदले बिना मुश्किल, 25% तक बढ़ेगी सैलरी

* Esakal.com

mnpā s-hāɭλŧeeɭ s-hek-s-hkākduun @pcee ner-meŧee

‘मनपा’ शाळेतील शिक्षकाकडून ॲपची निर्मिती

* BBC.com

US fλzλs momλn-t öf rekonen-g sλz heɭ-ɭree k-ɭentn

US faces 'moment of reckoning' says Hillary Clinton

* Bhaskar.com

heɭλree nλ khā t-rm-p ɭogo-n ko drā rhλ hΔ-n , US mλ-n hr đ-hr-m kλ ɭogo-n ko rhnλ kā hk

हिलेरी ने कहा- ट्रम्प लोगों को डरा रहे हैं, US में हर धर्म के लोगों को रहने का हक

* Esakal.com

w-yāpk māŧ-ruŧ-wāčā wāčār

व्यापक मातृत्वाचा विचार

* BBC.com

erdogn s-n@c s-k-wād soɭ-jra k@pcr-d

Erdogan 'snatch squad' soldiers captured

* Bhaskar.com

NIA kee čār-ɉs-heet mλ-n 14 es-ɭāmek d-hr-mguruu : ɉāker pr ārop - 55 ko keyā en-spāyr

NIA की चार्जशीट में 14 इस्लामिक धर्मगुरु: जाकिर पर आरोप- 55 को किया इन्सपायर

* Esakal.com

puЛλ : čār đ-hrЛān-ŧ 18 TMC pāЛeesāt-hā

पुणे: चार धरणांत 18 टीएमसी पाणीसाठा

* BBC.com

wλnezuλɭn km-pλn pās-sλs fs-t hrdɭ

Venezuelan campaign passes first hurdle

* Bhaskar.com

IS j-wāen krnλ jā rhee ŧ-hee behār kee mheɭā, đeɭ-ɭee λyrpor-t pr huee arλs-t

IS ज्वाइन करने काबुल जा रही थी बिहार की महिला, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई अरेस्ट

* Esakal.com

pokλmn go č-yā CEO cλ t-wetr k-hāŧλ h@k

'पोकेमन गो'च्या सीईओचे ट्विटर खाते हॅक

* BBC.com

fāeten-g rλgλs @z rs-heyn jλt-s s-t-rāek

Fighting rages as Russian jets strike

* Bhaskar.com

36 sāɭ bāđ oɭem-pek mλ-n k-wāɭefāee krnλ wāɭā b-hārŧey purus-h s-p-ren-tr dop tλs-t mλ-n fλɭ

36 साल बाद ओलिंपिक में क्वालिफाई करने वाला भारतीय पुरुष स्प्रिंटर डोप टेस्ट में फेल

* Esakal.com

k-hdkwāsɭāŧuun 40 hjār wāsr-g

'खडकवासला'तून 40 हजार विसर्ग

* BBC.com

k-mpλn ez yunāytλd dλspet mes-s-tλp-s

Campaign is united despite missteps

* Bhaskar.com

āāk-heree đen hāŧ-h sλ nekɭee ɉeeŧ , en-deez ko öɭ åt nhee kr pāyλ böɭr-s

आखिरी दिन हाथ से निकली जीत, इंडीज को ऑल आउट नहीं कर पाए बॉलर्स

* Esakal.com

s-hāФλŧ rās-h-t-rgeeŧās prwāngee n đλЛār-yāɭā atk

शाळेत राष्ट्रगीतास परवानगी न देणाऱयाला अटक

* BBC.com

Reo 2016 dλ ŧ-h-ree - @k-s-hn f-röm 22 s-por-ts

Rio 2016 day three - action from 22 sports

* Bhaskar.com

8th kλ s-tudλn-t kā mođee ko ɭλtr hmāree pd-hāee ɉ-yāđā jruree hΔ yā āpkee sb-hā?

8th के स्टूडेंट का मोदी को लेटर- हमारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या आपकी सभा?

* Esakal.com

λkā pāyāwr ,rājgdčā bāɭλkeɭ-ɭā sr

एका पायावर, राजगडचा बालेकिल्ला सर!

* BBC.com

repubɭeekn sek-yuretee λk-sprt-s rλɭ agλn-s-t t-rm-p en opn ɭλt-tr

Republican security experts rail against Trump in open letter

* Bhaskar.com

wλs-t en-deez kλ k-heɭāf 3rd tλs-t āj sλ, b-hārŧ ko jeeŧ kλ ɭeyλ 4 bātö-n kā rk-hnā hogā d-h-yān

वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3rd टेस्ट आज से, भारत को जीत के लिए 4 बातों का रखना होगा ध्यान

* Esakal.com

p-rŧλk b-hārŧeey kās-h-meerwr p-rλm krŧo : pn-ŧp-rđ-hān

प्रत्येक भारतीय काश्मीरवर प्रेम करतो- पंतप्रधान

* BBC.com

ŧurkee-s p-rλsedn-t erdögn en St. petr-sbuur-g tu resλt rs-heyā tāeez

Turkey's President Erdogan in St Petersburg to 'reset' Russia ties

* Bhaskar.com

mn-ŧree bābuɭ sup-reyö kλ ser fer sɉλgā sλhrā, s-hāđee kλ arλn-jmλn-t mλ-n mmŧā nλ kee mđđ

मंत्री बाबुल सुप्रियो के सिर आज फिर सजेगा सेहरा, शादी के अरेंजमेंट में ममता ने की मदद

* Esakal.com

kob-rāsobŧč-yā sλɭ-feemuФλ 25 hjār rupyλ dn-d

कोब्रासोबतच्या सेल्फीमुळे 25 हजार रुपये दंड

* BBC.com

rs-heyā tu hāɭ-t @ɭep-po @k-s-hn tu öɭ-ɭo λd en

Russia to halt Aleppo action to allow aid in

* Bhaskar.com

āj b-hārŧ mλ-n ɭön-č hogā sΔmsn-g kā sbsλ pāwrfuɭ p-hon gΔɭλk-see not 7

आज भारत में लॉन्च होगा सैमसंग का सबसे पावरफुल फोन गैलेक्सी नोट 7

* Esakal.com

mum-beeŧ rλɭ-wλ wāhŧukeečā k-hoФn-bā ; p-rwās-hee ŧ-rs-ŧ

मुंबईत रेल्वे वाहतुकीचा खोळंबा; प्रवाशी त्रस्त

* BBC.com

mor λk-sp-ɭozn tārgλt tures-t tåns

More explosions target tourist towns

* Bhaskar.com

RBI gvr-nr rājn nλ khā -agr mođee pr kuc-h boɭuun-gā ŧo mus-h-keɭ ho jāλgee.

आरबीआई गवर्नर राजन ने कहा- अगर मोदी पर कुछ बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगी

* Esakal.com

đhs-hwāđ hā pākes-ŧānčā "t-rλdmār-k"

दहशतवाद हा पाकिस्तानचा "ट्रेडमार्क'

* BBC.com

usλn boɭ-t wen-s 100m goɭ-d , js-teen g@tɭeen sλkn-d

Usain Bolt wins 100m gold, Justin Gatlin second

* Bhaskar.com

Reo: jemnās-t đeepā krmākr 0.15 p-wāen-t sλ mλdɭ cuukee,sen-đ-huu nλ brkrār rk-hee um-meeđλ-n

Rio: जिमनास्ट दीपा करमाकर 0.15 प्वाइंट से मेडल चूकीं, सिंधू ने बरकरार रखी उम्मीदें

* Esakal.com

đeɭ-ɭeeŧ yn-đā nwλ đāručλ đukān nāhee- kλɉreewāɭ

दिल्लीत यंदा नवे दारूचे दुकान नाही- केजरीवाल

* BBC.com

ŧ-rm-p ovrhöɭ-s k-mpλn teem agλn

Trump overhauls campaign team again

* Bhaskar.com

mođee kee s-peeč mλ-n bɭuučes-ŧān kλ jek-r ko kön-g-rλs nλŧā nλ bŧāyā anādee kee förλn pöɭesee

माेदी की स्पीच में बलूचिस्तान के जिक्र को कांग्रेस नेता ने बताया अनाड़ी की फॉरेन पॉलिसी

* Esakal.com

sm-pur-Л đλs-h k-hλФāduun-č-yā pāt-hees-hee : sčeen

संपूर्ण देश खेळाडूंच्या पाठीशी : सचिन

* BBC.com

US s-weem-mr jem-mee fλgn sλt-tɭ-s rob-bree rö

US swimmer Jimmy Feigen 'settles robbery row'

* Bhaskar.com

RIO : dopen-g kλs mλ-n nrsen-h pr 4 sāɭ kā bΔn ; rλsɭr boɭλ đλs-h kλ mλdɭ jeeŧnλ kā mλrā spnā bλđr-đee sλ c-heen ɭeyā

#Rio: डोपिंग केस में नरसिंह पर 4 साल का बैन; रेसलर बोले- देश के लिए मेडल जीतने का मेरा सपना बेदर्दी से छीन लिया

* Esakal.com

rjŧsen-đ-huu čee b-hārŧeey s-hođ-hŧ āhλŧ jāŧ

'रजतसिंधू'ची भारतीय शोधत आहेत जात

* BBC.com

Spectacular closing ceremony as Olympic flag goes to Tokyo

s-pλk-t@kuɭr k-ɭozeen-g sλrλmnee @z öɭem-peek f-ɭ@g goz tu tokyo

* Bhaskar.com

pΔđɭ jānλ vāɭo-n kλ ɭeyλ wās-h-Лođλwee kā 7 kemee kā nyā rās-ŧā ,k-hdee cd-hāee km hogee ; bΔtree kār b-hee čɭ skλgee

पैदल जाने वालों के लिए वैष्णोदेवी का 7 किमी का नया रास्ता, खड़ी चढ़ाई कम होगी; बैटरी कार भी चल सकेगी

* Esakal.com

GЛλs-hoŧ-swāŧ rāŧ-ree bārāpr-yn-ŧ wāɉwā rλ wāɉwā

गणेशोत्सवात रात्री बारापर्यंत वाजवा रे वाजवा

* BBC.com

Rs-heyā b@n-nd āftr ɭözeen-g @p-peaɭ

Russia banned after losing appeal

* Bhaskar.com

ks-hmeer : 90 kλ đs-hk kλ bāđ bār AK-47 ɭλkr rΔɭeyā-n kr rhλ hΔ-n n āŧn-kee , 12 sāɭ bāđ BSF kee ŧΔnāŧeef

कश्मीरः 90 के दशक के बाद पहली बार AK-47 लेकर रैलियां कर रहे हैं आतंकी, 12 साल बाद BSF की तैनाती

* Esakal.com

sāk-s-hee mɭekčλ đeɭ-ɭeeŧ ɉorđār s-wāgŧ

साक्षी मलिकचे दिल्लीत जोरदार स्वागत

* BBC.com

ŧurkee begen-s @ntee IS kmpλn en sāyreyā

Turkey begins anti-IS campaign in Syria

* Bhaskar.com

s-hn-krācār-y s-wrupān-nđ boɭλ - gāy ser-f hen-đuo-n kee nhee,musɭmāno-n kee b-hee mā-n hΔ

शंकराचार्य स्वरूपानंद बोले- गाय सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी मां है

* Esakal.com

sāk-s-heemuФ-a mheɭā kus-ŧeeč-yā ɉeewāŧ ɉeew

साक्षीमुळं महिला कुस्तीच्या जीवात जीव

* BBC.com

sr-c för srvāevr-s @z dλŧ-h töɭ-ɭ töp-s 240

Search for survivors as death toll tops 240

* Bhaskar.com

f-ɭāet-ss mλ-n yuz kr skλn-gλ wi-fi år p-hon ,agɭλ 10 đeen mλ-n ho skŧā hΔ eɭān

फ्लाइट्स में यूज कर सकेंगे Wi-Fi और फोन, अगले 10 दिन में हो सकता है एलान

* Esakal.com

đon hjār kpd-yān-nā 101 ŧāsān-ŧ es-ŧ-ree

दोन हजार कपड्यांना 101 तासांत इस्त्री

* BBC.com

emrgn-see dek-ɭλrd @z hop-s för mor srvāvr-s fλd

Emergency declared as hopes for more survivors fade

* Bhaskar.com

ameŧāb-h , tātā , mhen-đ-rā kλ sāŧ-h meɭkr mhārās-h-t-r kλ 1000 gān-wo-n kee ŧs-weer bđɭλn-gλ CM

अमिताभ, टाटा, महिंद्रा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के 1000 गांवों की तस्वीर बदलेंगे CM

* Esakal.com

Sāweŧ-ree nđeewr ŧeen pđree đon puuɭ

सावित्री नदीवर तीन पदरी दोन पूल

* BBC.com

koɭom-beeā fār-k rebλɭ-s an-nån-s dλfenλtev seesfāyr

Colombia Farc rebels announce definitive ceasefire

* Bhaskar.com

DB SPL: λnwāyrmλn-t menes-tr đwλ boɭλ - kānuun ɭākr POP bΔn kee ŧΔyāree

DB SPL: एनवायरमेंट मिनिस्टर दवे बोले- कानून लाकर पीओपी बैन की तैयारी

* Esakal.com

čāɭkās-hewāy d-hāwЛār rλɭ-wλ

चालकाशिवाय धावणार रेल्वे

* BBC.com

Ŧ-håzn-d-s öf meg-rān-t-s resk-yud öf-f ɭebyā

Thousands of migrants rescued off Libya

* Bhaskar.com

bāres-h kλ bāđ đeɭ-ɭee kλ jām mλ-n fn-sλ US kλ weđλs-h mn-ŧ-ree jön kΔree ,gudgān-w mλ-n ŧ-hmee gādeyā-n

बारिश के बाद दिल्ली के जाम में फंसे US के विदेश मंत्री जॉन कैरी, गुडगांव में थमी गाड़ियां

* Esakal.com

oℓā , ubλr werođ-hāŧ rek-s-hāčāℓkān-čā āj bn-đ

'ओला', 'उबेर' विरोधात रिक्षाचालकांचा आज बंद

* BBC.com

donāℓ-d t-rm-p tu wezet mλk-sekn p-rλsedn-t λnrek-yu pλnā neyto

Donald Trump to visit Mexican president Enrique Pena Nieto

* Bhaskar.com

ISIS nλ khā - seereyā mλ-n mārā gyā nm-br 2 ℓeedr; bŧāλ ŧ-hλ werođ-heyo-n ko mārnλ kλ

ISIS ने कहा- सीरिया में मारा गया नंबर 2 लीडर; बताए थे विरोधियों को मारने के तरीके

* Esakal.com

ℓehā , āt-hwЛeen-č-yā kp-p-yāŧeeℓ s-hek-s-hkābđ-đℓ

लिहा, आठवणींच्या कप्प्यातील शिक्षकाबद्दल!

* BBC.com

Mλk-seko weℓ-ℓ pλ för wöℓ-ℓ , 100%

Mexico will pay for wall, '100%'

* Bhaskar.com

382 keℓo p-yāj bλckr kesān kλ hāŧ-h kuc-h nhee-n āyā ,ɉλb sλ đλnλ pdλ 116 rupyλ

382 किलो प्याज बेचकर किसान के हाथ कुछ नहीं आया, जेब से देने पड़े 116 रुपए

* Esakal.com

ℓāℓbāgč-yā rājāčλ muk-hđr-s-hn

लालबागच्या राजाचे मुखदर्शन

* BBC.com

Hr-rekλn hrmen mλk-s ℓ@n-dföℓ-ℓ ön f-ℓoredā kos-t

Hurricane Hermine makes landfall on Florida coast

* Bhaskar.com

weyŧnām kλ ℓeyλ āɉ rwānā hon-gλ mođee,b-rh-mos mesāeℓ bλcnλ ko ℓλkr ho skŧā krār

वियतनाम के लिए आज रवाना होंगे मोदी, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर हो सकता करार

* Esakal.com

sneečλ suur , d-hoℓ ŧās-hān-cā đЛđЛāt

सनईचे सूर, ढोल-ताशांचा दणदणाट

* BBC.com

obāmā köℓ-ℓs öf-f meeten-g weŧ-h p-heℓep-pāen ℓedr āftr 'vhor' jeb

Obama calls off meeting with Philippine leader after 'whore' jibe

* Bhaskar.com

teečr-s dλ pr p-rofλsr sλ boℓλ wāđ-hāyk mΔ-n ŧλrλ bāp kā nåkr hu-n , jo mλrā nām nhee-n boℓā

टीचर्स डे पर प्रोफेसर से बोले विधायक- मैं तेरे बाप का नौकर हूं, जो मेरा नाम नहीं बोला

* Esakal.com

Jpānℓā b-hukm-pāčā đ-hk-kā ; hānee nāhee

जपानला भूकंपाचा धक्का; हानी नाही

* BBC.com

wrk tu s-tārt ön UK fn-dλd wāℓ-ℓ

Work to start on UK-funded wall

* Bhaskar.com

ab d-rāewen-g krŧλ wk-ŧ ℓāesλn-s RC kee jruurŧ nhee-n , dejeℓökr sλ hogā wλrefekλs-hn

अब ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस-RC की जरूरत नहीं, डिजिलॉकर से होगा वेरिफिकेशन

* Esakal.com

āyp-hon 7 čee ök-tobrmđ-h-yλ λn-t-ree

'आयफोन 7"ची ऑक्‍टोबरमध्ये एंट्री

* BBC.com

nört-h koreā k-ℓλm-s sk-sλs-s en fef-ŧ-h n-yuk-ℓeyr tλs-t

North Korea claims success in fifth nuclear test

* Bhaskar.com

sr-wλ mλ-n k-huℓāsā : behār kee mheℓāo-n kλ pās hreyāЛā sλ đogunā pr-snℓ p-röpr-tee

सर्वे में खुलासा: बिहार की महिलाओं के पास हरियाणा से दोगुना पर्सनल प्रॉपर्टी

* Esakal.com

s-hλar bājārāŧ mot-hee g-hsrЛ

शेअर बाजारात मोठी घसरण

* BBC.com

k-ℓen-tnn kånsℓ-s k@ℓeforneā t-rep āftr ne-yumoneā dāyg-nöses

Clinton cancels California trip after pneumonia diagnosis

* Bhaskar.com

BSF λg-ɉām töp kr ks-hmeer kā yλ 'wānee' bnā đλs-h kā hero : rājnāŧ-h sλ kee muℓākāŧ ,khā -g-hātee mλ-n jo ho rhā ,usλ roknā hΔ

BSF एग्जाम टॉप कर कश्मीर का ये 'वानी' बना देश का हीरो: राजनाथ से की मुलाकात, कहा- घाटी में जो हो रहा, उसे रोकना है

* Esakal.com

Mhārās-h-t-rāŧuun Guɉrāŧℓā pāЛee đλŧā yλЛλ as-hk-y

महाराष्ट्रातून गुजरातला पाणी देता येणे अशक्‍य

* BBC.com

Heℓ-ℓree k-ℓen-tn sλz s-hee feeℓ-s so mč bλt-tr

Hillary Clinton says she feels 'so much better'

* Bhaskar.com

puur-w b-retes-h PM kΔmrn nλ sān-sđ pđ b-hee c-hodā ,khā bΔkbλn-cr bnkr nhee-n bΔt-h skŧā

पूर्व ब्रिटिश पीएम कैमरन ने सांसद पद भी छोड़ा, कहा- बैकबेंचर बनकर नहीं बैठ सकता

* Esakal.com

Mrāt-hee , đλwnāgree ℓepečā s-h-reegnλs-hā

मराठी, देवनागरी लिपीचा श्रीगणेशा!

* BBC.com

MPs @t-t@k k@mrön ovr ℓebyā koℓ-ℓ@p-s

MPs attack Cameron over Libya 'collapse'

* Bhaskar.com

b-hārŧ ko ss-ŧλ mλ-n 12 p-ℓλn bλcλgā jāpān , ceen boℓā yh deeℓ hmλ-n neecā đek-hānλ kλ ℓeλ

भारत को सस्ते में 12 प्लेन बेचेगा जापान, चीन बोला-यह डील हमें नीचा दिखाने के लिए

* Esakal.com

PuЛλ mλt-roℓā jāgŧek b@n-kλčλ kr-j

पुणे मेट्रोला जागतिक बॅंकेचे कर्ज

* BBC.com

T-rm-p km-pλn @k-nöℓλɉλs Obāmā wöz bör-n en US

Trump campaign acknowledges Obama was born in US

* Bhaskar.com

B-hārŧ mλ-n nyλ iPhone kee keemto-n kā k-huℓāsā, 7 ak-tuubr sλ 92 hjār mλ-n meℓλgā 7 p-ℓs

भारत में नए iPhone की कीमतों का खुलासा, 7 अक्टूबर से 92 हजार में मिलेगा 7 Plus

* Esakal.com

ℓehā , āt-hwЛeen-č-yā kp-p-yāŧeeℓ s-hek-s-hkābđ-đℓ

आरक्षणाची मागणी गांभीर्याने घ्या

* BBC.com

N-yu yör-k bömb-s ' wλar boŧ-h s-h-rāpnλℓ p-rλs-hr p-rλs-hr kuukr devāesλs'

New York bombs 'were both shrapnel pressure cooker devices'

* Bhaskar.com

UP mλ-n cācā b-hŧeejλ kλ zgdλ sλ kλjree ŧk đλk-heyλ kā-rtuunes-t kee nɉr yλ māɉrλ

यूपी में चाचा-भतीजे के झगड़े से केजरी तक: देखिए कार्टूनिस्ट की नजर में ये माजरे

* Esakal.com

wād-hŧā tk-kā mheℓān-sāt-hee đeℓāsāđāyk

वाढता टक्का महिलांसाठी दिलासादायक

* BBC.com

US āutrλgd ovr λd könvoy @t-t@k

US 'outraged' over aid convoy attack

* Bhaskar.com

spā kλ ℓeyλ s-t-rΔtjee bnāλn-gλ hār-vr-d kλ p-rofλsr, khā ak-heℓλs-h ko psn-d krŧλ hΔ-n yuŧ-h-s

सपा के लिए स्ट्रैटजी बनाएंगे हार्वर्ड के प्रोफेसर, कहा- अखिलेश को पसंद करते हैं यूथ्स

* Esakal.com

ℓāk-hācλ đāgenλ rek-s-hāwāℓ-yākduun prŧ

लाखाचे दागिने रिक्षावाल्याकडून परत

* BBC.com

US hoℓ-ds Rs-heyā respönsebℓ för dλdℓee λd @t-t@k

US 'holds Russia responsible' for deadly aid attack

* Bhaskar.com

ℓgāŧār bāres-h sλ mum-bee bλhāℓ : sdko-n pr b-hrā pānee t-rλbλ huee rđ-đ

लगातार बारिश से मुंबई बेहाल: सड़कों पर भरा पानी, ट्रेनें हुई रद्द

* Esakal.com

mum-beečee đāЛāđāЛ ; anλk b-hāg jℓmy

मुंबईची दाणादाण; अनेक भाग जलमय

* BBC.com

s-tλt öf emrgn-see för čārℓöt-t @z anrλs-t ovr poℓes s-huuten-g kn-ten-yuas

State of emergency for Charlotte as unrest over police shooting continues

* Bhaskar.com

kāmkājee mheℓāo-n kλ ℓeyλ đλs-h mλ-n đeℓ-ℓee asurk-s-heŧ, sek-kem sbsλ bλhŧr : repor-t

कामकाजी महिलाओं के लिए देश में दिल्ली असुरक्षित, सिक्किम सबसे बेहतर: रिपोर्ट

* Esakal.com

Mrāt-hā k-rān-ŧee mor-cānemeŧ-ŧ vāhŧukeeŧ bđℓ

मराठा क्रांती मोर्चानिमित्त वाहतुकीत बदल

* BBC.com

@t-ŧ@k ön yāhuu het 500 meℓ-ℓean yuzr-s

Attack on Yahoo hit 500 million users

* Bhaskar.com

k-yā tλs-t k-rekλt k-hŧ-m ho rhā? Jee nhee-n ….16 sāℓ mλ-n 116% bd-h gyλ b-hārŧ kλ mΔč

क्या टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा? जी नहीं...16 साल में 116% बढ़ गए भारत के मैच

* Esakal.com

B-hārŧ λŧehāsek weɉyāc-yā um-brt-h-yāwr

भारत ऐतिहासिक विजयाच्या उंबरठ्यावर

* BBC.com

2016 mλ nöt be đ ear öf s-mārtp-hon-s

2016 may not be the year of smartphones

* Bhaskar.com

B-retλn mλ-n PAK λk-tr nλ b-hārŧeyo-n pr keλ ns-ℓee t-weet ,čΔnℓ nλ s-ho sλ bāhr nekℓā

ब्रिटेन में PAK एक्टर ने भारतीयों पर किए नस्ली ट्वीट्स, चैनल ने शो से बाहर निकाला

* Esakal.com

Sān-gℓeeŧ āj đ-hdkЛār ' mrāt-hā ' wāđФ

सांगलीत आज धडकणार 'मराठा' वादळ

* BBC.com

bub-bā wās-tn nλm-d @z fef-ŧ-h yunāytλd s-tλt-s vāes k@p-tn

Bubba Watson named as fifth United States vice-captain

* Bhaskar.com

13 mheenλ sλ tλs-t nhee-n hārnλ wāℓee ekℓåŧee teem bnee en-deyā, mΔč mλ-n bnλ 10 rekör-ds

13 महीने से टेस्ट नहीं हारने वाली इकलौती टीम बनी इंडिया, मैच में बने 10 रिकॉर्ड्स

* Esakal.com

mrāt-hā mor-cāwruun srkārcee k-hℓbŧλ

'मराठा मोर्चा'वरून सरकारची खलबते

* BBC.com

En-gℓn-d a ℓāfen-g s-tök- Aℓān S-hear-r

England a laughing stock - Alan Shearer

* Bhaskar.com

Guugℓ nλ b-hārŧ kλ ℓeyλ ℓön-č keyā yut-yub go λp; 2G pr benā bfreen-g đek-hλn-gλ weedeo

गूगल ने भारत के लिए लॉन्च किया यू-ट्यूब गो एेप; 2G पर बिना बफरिंग दिखेंगे वीडियो

* Esakal.com

Pākčee nāck-kee; sār-k rđ-đ zāℓ-yāŧ jmā

पाकची नाचक्की; 'सार्क' रद्द झाल्यात जमा

* BBC.com

köng-rλs-s mλd mestλk weŧ-h wλto öf såđee 9/11 ℓösut-s beℓ-ℓ

Congress made mistake with veto of Saudi 9/11 lawsuits bill

* Bhaskar.com

Eerān kλ bör-dr gār-ds nλ bℓučes-ŧān mλ-n đāgλ motā-r : ℓogo-n mλ-n đhs-hŧ, for-sλz aℓr-t

ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने बलूचिस्तान में दागे मोर्टार: लोगों में दहशत, फोर्सेज अलर्ट

* Esakal.com

hℓ-ℓ-yān-c-yā t-hekāЛān-bābŧ p-rs-h-nčen-h kāymč

हल्ल्यांच्या ठिकाणांबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायमच

* BBC.com

9/11 ℓösut-s beℓ-ℓ köz Såđee Arλbeyā 'g-rλt könsr-n

9/11 lawsuits bill causes Saudi Arabia 'great concern'

* Bhaskar.com

Kℓ-pλs-h Yāg-nek kā köℓm : āŧn-k kλ werud-h-đ b-hārŧeey ŧākŧ kee gr-vb-hree zℓk

कल्पेश याग्निक का कॉलम: आतंक के विरुद्ध भारतीय ताकत की गर्वभरी झलक

* Esakal.com

K-hdkwāsℓā đ-hrЛāℓgŧ hoЛār footpāŧ-h

खडकवासला धरणालगत होणार फूटपाथ

* BBC.com

koℓom-beā-s p-rλsedλn-t sn-tos t-rāez tu sλv pes deeℓ

Colombia's President Santos tries to save peace deal

* Bhaskar.com

đλs-h mλ-n āđ-hλ srkāree em-p-ℓöez nhee-n jānŧλ khā-n kΔsλ en-vλs-t krλ-n pΔsā : sr-vλ

देश में आधे सरकारी इम्प्लॉइज नहीं जानते कहां-कैसे इन्वेस्ट करें पैसा : सर्वे

* Esakal.com

pλt-roℓ 14 pΔsλ , dezλℓ 10 pΔs-hā-n-nee mhāgℓλ

पेट्रोल 14 पैसे, डिझेल10 पैशांनी महागले

* BBC.com

t-rm-p 'fuuℓ' @n-d k-ℓen-tn 'week', sλ VPs

Trump 'fool' and Clinton 'weak', say VPs

* Bhaskar.com

Guugℓ nλ ℓön-c kāλ pek-sλℓ s-mār-tp-hon : buken-g 13 ök-t sλ, anℓemetλd dātā hogā sλv

गूगल ने लॉन्च किए Pixel स्मार्टफोन: बुकिंग 13 Oct से, अनलिमिटेड डाटा होगा सेव

* Esakal.com

fātk-yā notān-sāt-heečee w-yws-ŧ-hāhee 'fātkee'

फाटक्‍या नोटांसाठीची व्यवस्थाही 'फाटकी'!

* BBC.com

s-t-rg-gℓ tu reeč vs-t het pār-t-s öf hΔŧee f-ℓoredā b-rλsλs för s-t-röm-s ar-rāevℓ

Struggle to reach worst-hit parts of Haiti as Florida braces for storm's arrival

* Bhaskar.com

jen k-hλto-n ko tΔn-ko-n sλ råđā jāyλ , whā-n amn kλ fuuℓ nhee-n k-heℓā krŧλ : Nwāz

जिन खेतों को टैंकों से रौंदा जाए, वहां अमन के फूल नहीं खिला करते: नवाज

* Esakal.com

Purn-đr : C-hŧ-rpŧee sm-b-hājeerāɉλ ān-ŧrrās-h-t-reey wemānŧФ

पुरंदर: छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

* BBC.com

Hnd-rλd-s dλd en hΔŧee s-tör-m dezās-tr

Hundreds dead in Haiti storm disaster

* Bhaskar.com

Seereyā mλ-n 62000 jenđgeyā-n bcānλ wāℓλ vāet hλℓmλt-s ko meℓ skŧā hΔ s-hān-ŧe kā nobλℓ

सीरिया में 62000 जिंदगियां बचाने वाले व्हाइट हेलमेट्स को मिल सकता है शांति का नोबेल

* Esakal.com

Kās-hmeeree yuwkān-nee wāčweℓā jwānāčā jeew

काश्मीरी युवकांनी वाचविला जवानाचा जीव

* BBC.com

T-rm-p ℓönncλs fereas åt-t@k ön k-ℓen-tn-s

Trump launches ferocious attack on Clintons

* Bhaskar.com

Repor-t : SΔmsn-g G@ℓ@k-see not 7 kā p-rodk-s-hn tℓā, bΔtree ftnλ sλ rok đee ŧ-hee bek-ree

रिपोर्ट: सैमसंग Galaxy Note 7 का प्रोडक्शन टला, बैटरी फटने से रोक दी थी बिक्री

* Esakal.com

TV wr vāhen-yā pāhЛλ honār s-ws-ŧ

टीव्हीवर वाहिन्या पाहणे होणार स्वस्त

* BBC.com

Obāmā arg-z Rebℓekn-s tu s-hn t-rm-p

Obama urges Republicans to shun Trump

* Bhaskar.com

āŧn-k fΔℓānλ wāℓλ đλs-h kλ sāŧ-h me ℓet-ree λk-srsāez shee nhee-n : B-hārŧ nλ ruus sλ khā

आतंक फैलाने वाले देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज सही नहीं: भारत ने रूस से कहा

* Esakal.com

skāФc-yā bāŧmeenλ s-hāФān-nā māФāℓλ E-ℓrnen-g keet

सकाळच्या बातमीने शाळांना मिळाले ई-लर्निंग कीट

* BBC.com

US S-t-rāek-s r@dr āftr mes-seℓ @t-t@k ön s-hep

US strikes radar sites after missile attack on ship

* Bhaskar.com

3rd wℓ-d wör kā k-hŧrā: puŧen nλ s-tāf sλ khā weđλs-ho-n mλ-n rh rhλ kreebeyo-n ko đλs-h ℓāyλ-n

3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा: पुतिन ने स्टाफ से कहा-विदेशों में रह रहे करीबियों को देश लाएं

* Esakal.com

EBC swℓŧ shā ℓāk-hān-pr-yn-ŧ - muk-h-ymn-ŧ-ree

"ईबीसी' सवलत सहा लाखांपर्यंत - मुख्यमंत्री

* BBC.com

Ŧ-hλs mör-n dλŧ-h öf revr-d ken-g B-humeboℓ Ađuℓ-yāđλz

Thais mourn death of revered King Bhumibol Adulyadej

* Bhaskar.com

Mođee āj mđ-h-y p-rđλs-h mλ-n : PM bnnλ kλ bāđ āt-hwā-n đΔrā, hr bār srkāree c-hut-tee

मोदी आज मध्य प्रदेश में: PM बनने के बाद आठवां दौरा, हर बार सरकारी छुट्टी

* Esakal.com

Poℓesān-c-yā 5 bnđukā g-hλun pФāℓλ đhs-hŧwāđee

पोलिसांच्या 5 बंदुका घेऊन पळाले दहशतवादी

* BBC.com

Öprλs-hn tu retλk Erākee setee f-röm IS ' been-g

Operation to retake Iraqi city from IS 'begins'

* Bhaskar.com

öℓem-pek mλ-n mλdℓ jeeŧnλ waℓee Sāk-s-hee nλ kee sgāee ,mn-gλŧr sŧ-yw-rŧ b-hee phℓwān

ओलिंपिक में मेडल जीतने वाली साक्षी ने की सगाई, मंगेतर सत्यव्रत भी पहलवान

* Esakal.com

āŧā 'mhā mλt-ro' čā rāj-yāčā p-rs-ŧāw

आता 'महा-मेट्रो'चा राज्याचा प्रस्ताव

* BBC.com

Donāℓ-d t-rm-p ak-yuzr-s tλℓ-ℓen-g ℓāez, sλz Mλℓāneyā

Donald Trump accusers telling lies, says Melania

* Bhaskar.com

B-hārŧ mλ-n phℓee bār : sos-hℓ medeyā pr k-huℓkr ℓek-hλ-n yuzr, fn-sλ to meℓλgā beemā kwr

भारत में पहली बार: सोशल मीडिया पर खुलकर लिखें यूजर, फंसे तो मिलेगा बीमा कवर

* Esakal.com

mot-h-yā ftāk-yān-cā āwāɉ rāŧ-ree đhāc-yā āŧc

मोठ्या फटाक्‍यांचा आवाज रात्री दहाच्या आतच

* BBC.com

US sλz IS yuzen-g s-heℓ-ds

US says IS using human shields

* Bhaskar.com

Mum-bee mλ-n ℓΔn-den-g kλ wk-ŧ pāyℓt ko đek-hā d-ron ,ud rhā ŧ-hā p-ℓλn sλ 100 feet neecλ

मुंबई में लैंडिंग के वक्त पायलट को दिखा ड्रोन, उड़ रहा था प्लेन से 100 फीट नीचे

* Esakal.com

K-rus-h-Лλc-yā pāЛ-yāwr rāɉ-yāčāč hk-k

कृष्णेच्या पाण्यावर राज्याचाच हक्क

* BBC.com

T-rm-p dk-s eℓλk-s-hn rezℓ-t p-ℓλz

Trump ducks election result pledge

* Bhaskar.com

Rāhuℓ ko gđ-hā nhee to k-yā g-hodā khuun-gā ,pār-tee sλ ss-pλn-d honλ pr kön-g-rλs MLA nλ khā

राहुल को गधा नहीं तो क्या घोड़ा कहूंगा, पार्टी से सस्पेंड होने पर कांग्रेस MLA ने कहा

* Esakal.com

Mukλs-h Am-bāneen-cee sm-pŧ-ŧee es-toneyāč-yā GDP eŧkee

मुकेश अंबानींची संपत्ती इस्टोनियाच्या जीडीपीइतकी

* BBC.com

Obāmā köℓ-ℓ-s T-rm-p-s eℓλk-s-hn r-hλtorek dλngrs

Obama calls Trump's election rhetoric 'dangerous'

* Bhaskar.com

Duusrā wndλ : āk-heree ovr mλ-n 10 rn nhee-n bnā skā b-hārŧ,nhee-n cℓλ 5 bΔt-smΔn

दूसरा वनडे: आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बना सका भारत, नहीं चले 5 बैट्समैन

* Esakal.com

PāČ koteen-cee mđŧ ℓs-h-krānλ nākārℓee

पाच कोटींची मदत लष्कराने नाकारली

* BBC.com

F-rān-s p-repλyr-s tu demoℓes-h jn-gℓ k@m-p

France prepares to demolish 'Jungle' camp

* Bhaskar.com

sres-kā mλ-n rcee ŧ-hee ak-heℓλs-h kλ ŧk-h-ŧāpℓt kee sājes-h ,krāyā anus-h-t-hān : đāwā

सरिस्का में रची थी अखिलेश के तख्तापलट की साजिश, कराया अनुष्ठान : दावा

* Esakal.com

Tātā smuhāc-yā s-hλar-smđ-h-yλ g-hsrЛ

टाटा समुहाच्या शेअर्समध्ये घसरण

* BBC.com

Meℓetn-ts keℓ-ℓ dzn-s bℓučes-tān poℓes köℓ-ℓλg

Militants kill dozens at Balochistan Police College

* Bhaskar.com

25 đeen mλ-m 31 bār seejfāyr wöyℓλs-hn krnλ wāℓλ PAK ko ab yāđ āyā @g-reemλ-nt

25 दिन में 31 बार सीजफायर वॉयलेशन करने वाले PAK को अब याद आया एग्रीमेंट

* Esakal.com

Rāj-yāŧeeℓ d-hrЛān-md-h-yλ 33 tk-kλ pāЛee

राज्यातील धरणांमध्ये 83 टक्के पाणी

* BBC.com

K-ℓen-tn-s förλn pöℓesee p-ℓ@n wud s-tār-t WWIII

Clinton's foreign policy plan would start WWIII

* Bhaskar.com

Apnee jmeen pr āŧ-nkeyo-n kλ k-heℓāf @k-s-hn ℓλ pāk ,4 đeen mλ-n đusree bār US kee wör-nen-g

अपनी जमीन पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले पाक, 4 दिन में दूसरी बार US की वॉर्निंग

* Esakal.com

Ɉāŧee d-hr-māwr mŧ māgЛλ b-h-rs-h-tācār

जाती-धर्मावर मत मागणे भ्रष्टाचार?

* BBC.com

k-ℓλz jn-gℓ ceℓ-d-rn weŧ-h novλyr tu s-ℓeep

Calais 'Jungle' children with nowhere to sleep

* Bhaskar.com

Mes-ŧ-ree nλ tātā g-rup sλ khā emos-hn-s kλ cℓŧλ nΔno bn-đ nhee-n huee, mΔ-n ŧo kāgjee cλyrmΔn ŧ-hā

मिस्त्री ने टाटा ग्रुप से कहा- इमोशंस के चलते नैनो बंद नहीं हुई, मैं तो कागजी चेयरमैन था

* Esakal.com

λkāč āt-hwd-yāŧ nān-dλdčλ đusrλ åđr-y

एकाच आठवड्यात नांदेडचे दुसरे औदार्य

* BBC.com

Beℓgλn-s b-rλk setā dλdℓök

Belgians break Ceta deadlock

* Bhaskar.com

bör-dr pr fer fāyren-g : λk jwān s-hheeđ , jwāb mλ-n BSF nλ mār gerāyā 1 pāk rλn-jr

बॉर्डर पर फिर फायरिंगः एक जवान शहीद, जवाब में BSF ने मार गिराया 1 पाक रेंजर

* Esakal.com

Ɉpānmd-heeℓ nöđℓācλ ŧФ amλrekλkduun bn-đ

जपानमधील नौदलाचे तळ अमेरिकेकडून बंद

* BBC.com

Obāmā wörn-s fλt öf wℓ-d @t s-tλk

Obama warns fate of world at stake

* Bhaskar.com

US eℓλk-s-hn mλ-n 6 đen bākeee : 370 λk-spr-t-s boℓλ t-rm-p ko ekonömek-s kee smz nhee-n

US इलेक्शन में 6 दिन बाकी: 370 एक्सपर्ट्स बोले- ट्रम्प को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं

* Esakal.com

Pākč-yā k-ruŧeečā b-hārŧākduun ŧeew-r nes-hλd-h

पाकच्या कृतीचा भारताकडून तीव्र निषेध

* BBC.com

B@t-tℓg-rån-d-s t1rgλtλd @z pol-l-s tāytn

Battlegrounds targeted as polls tighten

* Bhaskar.com

Spā mλ-n zgdλ kā fāyđā BJP ko pr CM kΔ-ndedλt kλ ℓeyλ Ak-heℓλs-h phℓee psn-đ : sr-wλ

सपा में झगड़े का फायदा BJP को पर CM कैंडिडेट के लिए अखिलेश पहली पसंदः सर्वे

* Esakal.com

Rāɉ-yāŧeeℓ āt-h k-hλФāduun-nā s-hāskeey nokree

राज्यातील आठ खेळाडूंना शासकीय नोकरी

* BBC.com

T-rm-p k-rāez fåℓ @z FBI k-ℓear-s k-ℓen-tn

Trump cries foul as FBI clears Clinton

* Bhaskar.com

US eℓλk-s-hn : 15 sāℓ phℓλ t-rm-p ŧ-hλ dλmok-rλt ,48 sāℓ phℓλ heℓλree ŧ-hee-n reb-ℓekn

US इलेक्शन: 15 साल पहले ट्रम्प थे डेमोक्रेट, 48 साल पहले हिलेरी थीं रिपब्लिकन

* Esakal.com

Amλrekλmd-h-yλ āɉ mŧđān

अमेरिकेमध्ये आज मतदान

* BBC.com

US k@ndedλt-s hoℓ-d fāynℓ r@ℓ-ℓez befor eℓλk-s-hn dλ

US candidates hold final rallies before election day

* Bhaskar.com

ceen bnā rhā ŧΔrnλ wāℓā phℓā ATM re@k-tr ,såŧ-h cāenā see mλ-n hogee ŧΔnāŧee

चीन बना रहा तैरने वाला पहला एटमी रिएक्टर, साउथ चाइना सी में होगी तैनाती

* Esakal.com

Pāčs-hλ, hɉārc-yā notā tdkāfdkee rđ-đ

पाचशे, हजारच्या नोटा तडकाफडकी रद्द

* BBC.com

T-rm-p wen-s ke b@t-tℓg-rån-d s-tλt-s

Trump wins key battleground states

* Bhaskar.com

Amλrekλŧ b-hārŧeeyān-cλ rājkārЛ

अमेरिकेत भारतीयांचे राजकारण

* Esakal.com

Pāčs-hλ, hɉārc-yā notā tdkāfdkee rđ-đ

पाचशे, हजारच्या नोटा तडकाफडकी रद्द

* BBC.com

Brāk Obāmā tu wλℓkm Dönāℓ-d T-rm-p tu vāet hås

Barack Obama to welcome Donald Trump to White House

* Bhaskar.com

Ɉāpān rwānā huyλ mođee: såŧ-h cāenā see pr ceen kee wör-nen-g - đk-hℓ đee ŧo hogā nuksān

जापान रवाना हुए मोदीः साउथ चाइना सी पर चीन की वॉर्निंग- दखल दी तो होगा नुकसान

* Esakal.com

B@n-kān-smor phātλpāsuunč rān-gā

बॅंकांसमोर पहाटेपासूनच रांगा

* BBC.com

Sλkn-d nāet öf @n-tee T-rm-p p-rotλs-t-s en US setez

Second night of anti-Trump protests in US cities

* Bhaskar.com

Murℓee nλ sek-s ℓgākr puuree kee fef-tee ,b-hārŧ kā s-kor 150 kλ kreeb

मुरली ने सिक्स लगाकर पूरी की फिफ्टी, भारत का स्कोर 150 के करीब

* Esakal.com

Ɉun-yā notā 24 nov-hλm-brpr-yn-ŧ čāℓЛār

जुन्या नोटा 24 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार

* BBC.com

Priebus and Bannon given key roles

Priebus and Bannon given key roles

* Bhaskar.com

Notbn-đee : Hdŧāℓ sλ ℓλkr 50-100 kλ not bn-đ honλ jΔsee afvāhλ-n , Δsλ mΔsλg pr n đλ-n đ-h-yān

नोटबंदीः हड़ताल से लेकर 50-100 के नोट बंद होने जैसी अफवाहें, ऐसे मैसेज पर न दें ध्यान

* Esakal.com

Notān-sāt-hee ɉāgŧλ rho…

नोटांसाठी जागते रहो…

* BBC.com

Obāmā seek-s tu kāℓ-m US aℓ-ℓāez ovr t-rm-p k

Obama seeks to calm US allies over Trump concerns

* Bhaskar.com

Mođee mānŧλ hΔ-n - b-hārŧ sλ res-h-ŧλ ac-c-hλ rk-hλ-ngλ t-rm-p år unkā λdmenes-t-rλs-hn

मोदी मानते हैं- भारत से रिश्ते अच्छे रखेंगे ट्रम्प और उनका एडमिनिस्ट्रेशन

* Esakal.com

āŧā vöt-@pwrun krŧā yλЛār vedeo köℓ

आता व्हॉ़ट्ऍपवरुन करता येणार व्हिडिओ कॉल

* BBC.com

As-sāđ hop-s för @n-tee tλr-rar @ℓ-ℓee en T-rm-p

Assad hopes for 'anti-terror ally' in Trump

* Bhaskar.com

Kuc-h đeen phℓλ ŧk Mođeejee hn-s rhλ ŧ-hλ ,notbn-đee kλ fΔsℓλ kλ bāđ ab ro rhλ : Rāhuℓ

कुछ दिन पहले तक मोदीजी हंस रहे थे, नोटबंदी के फैसले के बाद अब रो रहे: राहुल

* Esakal.com

Notbn-đeemāgλ mot-hā gΔrw-yvār

नोटाबंदीमागे मोठा गैरव्यवहार

* BBC.com

K-len-tn wön-tλd tu kr-l ap āf-tr T-rm-p ween

Clinton wanted to curl up after Trump win

* Bhaskar.com

Nek-kee hλlee bn skŧee hΔ-n en-do Amλrekn weλs-h mn-ŧ-ree ,T-rm-p krλn-gλ mulākāŧ

निक्की हेली बन सकती हैं पहली इंडो-अमेरिकन विदेश मंत्री, ट्रम्प करेंगे मुलाकात

* Esakal.com

Puлλ đλs-hāŧč nvλ; jgāŧhee s-mār-tč

पुणे देशातच नव्हे; जगातही स्मार्टच

* BBC.com

Jpān PM : Āy h@w g-rλt könfedn-s en T-rm-p

Japan PM: 'I have great confidence in Trump'

* Bhaskar.com

24 nwm-br ŧk 15 jgho-n pr clλ-ngλ 500-1000 kλ purānλ not, RBI nλ khā yλ leegl

24 नवंबर तक 15 जगहों पर चलेंगे 500-1000 के पुराने नोट, RBI ने कहा- ये लीगल

* Esakal.com

vöt-s@pčλ g-rup vedeo kölen-g hee fswλgeree

व्हॉट्‌सऍपचे ग्रुप व्हिडिओ कॉलिंग ही फसवेगिरी

* BBC.com

Obāmā sλz he mλ km-mλn-t 2z setezn ön T-rm-p-s p-rλsedλn-see

Obama says he may comment as citizen on Trump's presidency

* Bhaskar.com

sāåŧ-h koreyā kee p-rλsedλn-t pr nhee clλgā kλs, kreeb 500 krod kλ krp-s-hn mλ-n hΔ s-hāmel

साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट पर नहीं चलेगा केस, करीब 500 करोड़ के करप्शन में हैं शामिल

* Esakal.com

kr-ɉ prŧfλdeesāt-hee muđŧwād-h

कर्ज परतफेडीसाठी मुदतवाढ

* BBC.com

US tu k-wet TPP t-rλd del ön fs-t dλ en öf-fes

US to quit TPP trade deal on first day in office

* Bhaskar.com

Hāđsλ mλ-n rλl-wλ nλ jesλ mrā bŧāyā ,wo sāmnλ ākr bolee ɉe-nđā huu-n

हादसे में रेलवे ने जिसे मरा बताया, वो सामने आकर बोली- जिंदा हूं

* Esakal.com

M-ruŧ smuđ-rāčλ as-ŧeŧ-w đ-hok-yāŧ

मृत समुद्राचे अस्तित्व धोक्‍यात

* BBC.com

Kolom-beyn gvrnmλn-t @n-d fār-s tu sāen n-yu pes del

Colombian government and Farc to sign new peace deal

* Bhaskar.com

ār-mee ceef rāheel kā s-hān-ŧee sλ retāyr honā hΔrān krnλ wālā hΔ : Pākes-ŧānee meedeyā

आर्मी चीफ राहील का शांति से रिटायर होना हैरान करने वाला हैः पाकिस्तानी मीडिया

* Esakal.com

Kr-лkr-k-s-h hör-n wājлār-yā vāhnā-nwr kārwāee

कर्णकर्कश हॉर्न वाजणाऱ्या वाहनांवर कारवाई

* BBC.com

T-rm-p pek-s Nek-kee H@lλ @n-d Bλt-see Dewös @z fs-t wemλn för k@benλt

Trump picks Nikki Haley and Betsy DeVos as first women for cabinet

* Bhaskar.com

Såŧ-h koreyā kee p-rλsedλn-t kλ öfes mλ-n melee weyāg-rā, λl-teet-yud seknλs kλ clŧλ k-hreeđeez

साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट के ऑफिस में मिली वियाग्रा, एल्टीट्यूड सिकनेस के चलते खरीदी

* Esakal.com

Tolmāfee 2 desλ-mbrpr-yn-ŧ ; vāhnčālkān-nā đelāsā

टोलमाफी 2 डिसेंबरपर्यंत; वाहनचालकांना दिलासा

* BBC.com

Kol-mbeā sāen-s n-yu pes deel weŧ-h fār-k

Colombia signs new peace deal with Farc

* Bhaskar.com

Sλn-t-rl Amλrekā kλ Sāl-wādor mλ-n 7.2 ŧeew-rŧā kā b-huk-mp, Sunāmee kā al-rt jāree

सेंट्रल अमेरिका के साल्वाडोर में 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

* Esakal.com

Puл-yāŧ sn-weđ-hānāsāt-hee jnsāgr

पुण्यात संविधानासाठी जनसागर

* BBC.com

Ŧ-håzn-d-s apruutλd f-röm rebλl hλl-d es-t Alep-po

Thousands uprooted from rebel-held east Aleppo

* Bhaskar.com

Agr mΔ-n ātn-k fΔl rhā hoŧā ŧo ab ŧk 10 lāk-h āŧn-kee ŧΔyār kr đλŧā : Jāker nāek

अगर मैं आतंक फैला रहा होता तो अब तक 10 लाख आतंकी तैयार कर देता: जाकिर नाइक

* Esakal.com

Mλt-ročā p-rs-ŧāw kλn-d-reey mn-t-remn-dφāpud-hλ

मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे

* BBC.com

Aleppo defeat 'not the end for rebels'

Aleppo defeat 'not the end for rebels'

* Bhaskar.com

Al-kāyđā kλ nes-hānλ pr ŧ-hλ mođee smλŧ 22 nλŧā ,mđurΔ sλ 3 sn-đg-đ-h āŧn-kee arλs-t

अल-कायदा के निशाने पर थे मोदी समेत 22 नेता, मदुरै से 3 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट

* Esakal.com

Notbn-đeen-nŧr 3 đevsāŧ 1 lāk-h āyp-honcee wek-ree

नोटाबंदीनंतर 3दिवसांत 1लाख आयफोनची विक्री

* BBC.com

Fuutböl-l r@l-lez arån-d B-rāzeleyn teem

Football rallies around Brazilian team

* Bhaskar.com

Udee sλk-tr mλ-n Pkes-ŧān kee or sλ rāŧb-hr huee fāyreen-g B-hārŧ nλ đeyā mu-nhtod jwāb

उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से रातभर हुई फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

* Esakal.com

Pgārāsāt-hee s-hek-s-hkān-nā āđ-hār kār-d sk-ŧeečλ

पगारासाठी शिक्षकांना आधार कार्ड सक्तीचे

* BBC.com

Kolm-beyā envλs-tegλt-s f-yuλl len-k

Colombia investigates fuel link

* Bhaskar.com

Donāl-d T-rm-p nλ sb-hee đek-kŧλ-m đuur krnλ kee mn-s-hā jāher kee

डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की सभी दिक्कतें दूर करने की मंशा जाहिर की

* Esakal.com

Relāyn-s jeo 31 Mar-cp-yn-ŧ fukt

रिलायन्स जिओ 31 मार्चपर्यंत फुकट

* BBC.com

T-rm-p nλm-s Gλn Jλm-s 'M@d Dög' M@t-tez @z defλn-s sek-rλtree

Trump names Gen James 'Mad Dog' Mattis as defence secretary

* Bhaskar.com

Bλ-ngluru mλ-n 2 b-yurok-rλt-s kλ pās melλ 5 krod kλ nyλ not, 5 kelo gol-d b-hee ɉb-ŧ

बेंगलुरु में 2 ब्यूरोक्रेट्स के पास मिले 5 करोड़ के नए नोट, 5 किलो गोल्ड भी जब्त

* Esakal.com

Bλkāyđā bān-đ-hkāmān-wr kāy kārwāee kλlee?

बेकायदा बांधकामांवर काय कारवाई केली?

* BBC.com

PM M@t-teo Rλn-zee āf-tr k-leyr refren-dm defet

PM Matteo Renzi resigns after clear referendum defeat

* Bhaskar.com

KΔs-hlλs b-hugŧān pr s@ebr atΔk kā k-htrā, srkār nλ ɉāree kee cλŧāwnee

कैशलेस भुगतान पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी

* Esakal.com

Mrāt-hā ārk-s-hлāčā t-hrāw āɉ mān-dлār

मराठा आरक्षणाचा ठराव आज मांडणार

* BBC.com

Ŧ-håzn-d-s mör-n klrful pöletes-heyn

Thousands mourn colourful politician

* Bhaskar.com

16 tλs-t mΔco-n nhee-n hāree teem en-deyā , 29 sāl purānλ rekör-d kee brābree kā måkā

16 टेस्ट मैचों से नहीं हारी टीम इंडिया, 29 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी का मौका

* Esakal.com

Upek-s-heŧ nobλl wejλŧ-yāčā pāk pun-hā sn-mān krлār

उपेक्षित नोबेल विजेत्याचा पाक पुन्हा सन्मान करणार

* BBC.com

T-rm-p sλz λar for-s wn boen-g ör-dr s-hud bee k@n-sl-l-d

Trump says Air Force One Boeing order should be cancelled

* Bhaskar.com

En-donλs-heyā mλ-n āyā 6.4 ŧev-rŧā kā b-hukm-p,18 kee måŧ; 12 sāl phlλ yhee āee ŧ-hee sunāmee

इंडोनेशिया में आया 6.4 तीव्रता का भूकंप, 18 की मौत; 12 साल पहले यहीं आई थी सुनामी

* Esakal.com

Puлλ mλt-rolā kλn-đ-ra srkārčee mn-ɉuree

पुणे मेट्रोला केंद्र सरकारची मंजुरी

* BBC.com

As-sāđ sλz vek-tree en sete wud be 'h-yug s-tλp'

Assad says victory in city would be 'huge step'

* Bhaskar.com

kΔs-h kār-d kee ɉrurŧ nhee-n: sāmān lλ jāyλ-n ,pλmλn-t akån-t sλ ,resep-t mobāel pr melλgee

कैश-कार्ड की जरूरत नहीं: सामान ले जाएं, पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट मोबाइल पर मिलेगी

* Esakal.com

f-l@tčλ b-hāw k-hālee yλл-yācee s-hk-yŧā kmee

फ्लॅटचे भाव खाली येण्याची शक्‍यता कमी

* BBC.com

S Koreyā lömλkr-s wot tu em-pec ledr

S Korea lawmakers vote to impeach leader

* Bhaskar.com

Såŧ-h koreyāee p-rλsedλn-t kλ k-helāf mhāb-heyog p-rs-ŧāw pās, jā skŧee hΔ kur-see

साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास, जा सकती है कुर्सी

* Esakal.com

T-rm-pnā jλ ɉmŧλ ŧλ mođeen-nā ɉmλl kā: S-hevsλnā

ट्रम्पना जे जमते ते मोदींना जमेल का: शिवसेना

* BBC.com

Dönāl-d T-rm-p hen-t-s US ' wn cāynā' pölese kud λn-d

Donald Trump hints US 'One China' policy could end

* Bhaskar.com

LOC pār krnλ kλ leyλ PAK đλŧā hΔ hr āŧn-kee ko λk krod : POK nλŧā kā k-hulāsā

LoC पार करने के लिए PAK देता है हर आतंकी को एक करोड़: PoK नेता का खुलासा

* Esakal.com

Tātākdλ gλlλlλ weeɉg-rāhk pun-hā relāyn-skdλ wφlλ

टाटाकडे गेलेले वीजग्राहक पुन्हा रिलायन्सकडे वळले

* BBC.com

UN cef wör-n-s öf '@t-rosetez agλns-t seveleyn-s

UN chief warns of 'atrocities against civilians'

* Bhaskar.com

Ök-sfor-d mλ-n s-tudλn-t-s λk đuusrλ ko 'hee' år s-hee nhee-n, jee khλ-ngλ ; b-hλđb-hāv k-hŧ-m hogā

ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट्स एक-दूसरे को ‘ही’ और ‘शी’ नहीं, 'जी' कहेंगे; भेदभाव खत्म होगा

* Esakal.com

Kv-hrč krлār motāreen-cλ wāđφāpāsuun sårk-s-hл

कव्हरच करणार मोटारींचे वादळापासून संरक्षण!

* BBC.com

Rebλl-s awλt ew@k-yuλs-hn ,@z fāeten-g λn-ds

Rebels await evacuation, as fighting ends

* Bhaskar.com

5000 km ŧk mār krnλ wālee-V kā tλs-t krλgā b-hārŧ ,māsāel kee ɉđ mλ-n hΔ ceen

5000 km तक मार करने वाली अग्नि-V का टेस्ट करेगा भारत, मिसाइल की जद में है चीन

* Esakal.com

Ŧ-hλrgāwāŧ pāč ɉлān-kduun 67 lāk-hān-čee rokd ɉp-ŧ

थेरगावात पाच जणांकडून ६७ लाखांची रोकड जप्त

* BBC.com

Ew@k-yus-hn @g-reemλn-t 'b@k ön'

Evacuation agreement 'back on'

* Bhaskar.com

Āj ād-hee rāŧ kλ bāđ en 15 jgho-n pr b-hee es-ŧλmāl nhee-n kr pāyλn-gλ 500 kλ purānλ not

आज आधी रात के बाद इन 15 जगहों पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 500 के पुराने नोट

* Esakal.com

S-mār-tp-honsāt-hee det@čλbl keebor-d

स्मार्टफोनसाठी डिटॅचेबल की-बोर्ड!

* BBC.com

Obāmā wow-j @k-s-hn agλn-s-t Rs-heyā ovr elλk-s-hn h@k-s

Obama vows action against Russia over election hacks

* Bhaskar.com

Ös-t-rλleyā mλ-n k-rekλt s-tdeym mλ-n bnā s-wemen-g puul,logo-n nλ ŧΔrŧλ huyλ đλk-hā mΔc

ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट स्टेडियम में बना स्विमिंग पूल, लोगों ने तैरते हुए देखा मैच

* Esakal.com

Fφλ āлe b-hāj-yā mhelān-sāt-hee heŧkārk

फळे आणि भाज्या महिलांसाठी हितकारक

* BBC.com

Hn-d-rλd-s lev sāyreyā setee @z ew@k-yus-hn res-yum

Hundreds leave Syria city as evacuations resume

* Bhaskar.com

Notban-đee pr bole s-wāmee : agr phlλ sλ puuree ŧΔyāree kee hoŧee ŧo yλ n@bŧ hee nhee-n āŧee

नोटबंदी पर बोले स्वामी: अगर पहले से पूरी तैयारी की होती तो ये नौबत ही नहीं आती

* Esakal.com

Notbn-đeelā werod-h krл-yāčā kön-g-rλslā nΔŧek ađ-hekār nāhee

'नोटाबंदीला विरोध करण्याचा काँग्रेसला नैतिक अधिकार नाही'

* BBC.com

Māg-rān-t detλn-d ovr lör-ree @t-t@k

'Migrant' detained over lorry attack

* Bhaskar.com

US elλk-s-hn : elλk-t-rorl kölλg kee woteen-g mλ-n b-hee jeeŧλ T-rm-p, λk mheenλ bāđ lλ-ngλ s-hpŧ-h

US इलेक्शन: इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग में भी जीते ट्रम्प, एक महीने बाद लेंगे शपथ

* Esakal.com

Pokemön go lwkrč @pl wöcwr

'पोकिमॉन गो' लवकरच ऍपल वॉचवर

* BBC.com

Dzn-s kel-l-d en Mλk-seko fāyrwrk-s b-lās-t

Dozens killed in Mexico fireworks blast

* Bhaskar.com

Mn-t-ree mđđ kλ leyλ nhee-n rukλ,rod pr pdee lās-h ko đλk-htλ huyλ guɉr gyā kāfelā

मंत्री मदद के लिए नहीं रुके, रोड पर पड़ी लाश को देखते हुए गुजर गया काफिला

* Esakal.com

Srkaree s-hāφλŧ håsful-lčee pātee

सरकारी शाळेत हाऊसफुल्लची पाटी!

* BBC.com

Tunes-heyn fgetev h@d been an-dr srwel-leyn-s

Tunisian fugitive 'had been under surveillance'

* Bhaskar.com

λk sāl mλ-n 7 đlo-n ko melā 102 krod kā cn-đā: BJP ko sbsλ j-yāđā 76 krod

एक साल में 7 दलों को मिला 102 करोड़ का चंदा: BJP को सबसे ज्यादा 76 करोड़

* Esakal.com

T-rm-p yān-c-yā kār-yas-hΔleečee čuлuuk

ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीची चुणूक

* BBC.com

Egep-ŧ delλz UN rezoly-us-hn ön Es-rāel @z T-rm-p rλzλs könsrn

Egypt delays UN resolution on Israel as Trump raises concerns

* Bhaskar.com

Förb-s top 100 sλlλb-reteez mλ-n Salmān n-nmbr 1,hr ghn-tλ kmāλ 3 lāk-h rupyλ sλ j-yāđā

Forbes टॉप 100 सेलेब्रि‍टीज में सलमान नंबर 1, हर घंटे कमाए 3 लाख रुपए से ज्‍यादा

* Esakal.com

Pn-jābmd-h-yλ kön-g-rλsčee ŧākđ wāđ-hlee

पंजाबमध्ये काँग्रेसची ताकद वाढली

* BBC.com

H-yug sr-c för bödez en b-l@k see

Huge search for bodies in Black Sea

* Bhaskar.com

Teem sλ bāhr āfreeđee kā retāyrmλn-t sλ enkār : bole fyrwλl kā mohŧāz nhee-n

टीम से बाहर आफरीदी का रिटायरमेंट से इनकार: बोले- फेयरवेल का मोहताज नहीं

* Esakal.com

Notābn-đeen-n zāla zen-g zen-g zen-gāt!

नोटाबंदीनं झालं झिंग झिंग झिंगाट!

* BBC.com

Jpān PM S-hen-jo Abe en Hwāee för l@n-dmār-k pr-l Hārbr vezet

Japan PM Shinzo Abe in Hawaii for landmark Pearl Harbor visit

* Bhaskar.com

ISIS kλ cn-gul mλ-n fn-sλ kλrl kλ pāđree bolλ-B-hārŧeey huu-n ,esleyλ kesee ko čen-ŧā nhee-n

ISIS के चंगुल में फंसे केरल के पादरी बोले- भारतीय हूं, इसीलिए किसी को चिंता नहीं

* Esakal.com

Ceŧ-ŧā wλgāŧ nāms-hλs-h hoл-yāc-yā mār-gāwr!

चित्ता वेगात नामशेष होण्याच्या मार्गावर!

* BBC.com

S-tār-s @n-d f@n-s pλ t-reb-yut tu s-tār wör-s @k-t-rλs-s k@r-ree fes-hr

Stars and fans pay tribute to Star Wars actress Carrie Fisher

* Bhaskar.com

Cn-đ-rmā kā jo hes-sā hmλ-n nhee-n đek-hŧā, vhā apnā yān uŧārnλ jā rhā čeen

चंद्रमा का जो हिस्सा हमें नहीं दिखता, वहां अपना यान उतारने जा रहा चीन

* Esakal.com

Kāφā pΔsā pān-đ-hrā krлār-yā wkeelālā atk

काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या वकीलाला अटक

* BBC.com

Tur đe F-rān-s wen-nr @n-d fāev tāem Ölem-pek c@m-peyn retāer-s

Tour de France winner & five-time Olympic champion retires

* Bhaskar.com

Notbn-đee kλ sāed efλk-t : ab res-h-wŧ b-hee kes-hŧo-n mλ-n lee ɉā rhee hΔ, CBI nλ ITO ko pkdā

नोटबंदी के साइड इफेक्ट: अब रिश्वत भी किश्तों में ली जा रही है, CBI ने ITO को पकड़ा

* Esakal.com

Aruлācl p-rđλs-hčλ muk-h-yamn-ŧ-ree pk-s-hāŧuun ŧāŧ-purŧλ neln-mbeeŧ

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पक्षातून तात्पुरते निलंबित

* BBC.com

Sλvel-lā medfel-dr envλs-tegλtλd āf-tr t-retmλn-t t-weet-s

Sevilla midfielder investigated after treatment tweets

* Bhaskar.com

Aruлācl mλ- seyāsee sn-kt: Phlee bāār CM,def-tee CM år 5 MLA pār-tee sλ s-spλn-d

अरुणाचल में सियासी संकट: पहली बार सीएम, डिप्टी सीएम और 5 MLA पार्टी से सस्पेंड

* Esakal.com

Mhārās-h-t-rāc-yā prewr-ŧnāsāt-hee wečārmn-ŧ-hn

महाराष्ट्राच्या परिवर्तनासाठी विचारमंथन

* BBC.com

Es-ŧnbuul poles kn-ten-yu sr-c

Istanbul police continue search

* Bhaskar.com

Mč-c-hr kā kātnā b-hee λk-seedλn-t, beemā k-lλm mālnā cāheλ:nλs-hnl kn-z-yumr kor-t

मच्छर का काटना भी एक्सीडेंट, बीमा क्लेम मिलना चाहिए: नेशनल कंज्यूमर कोर्ट

* Esakal.com

Hötλlmđ-h-yλ g-rāhkān-nā sλwā s-hul-k Δc-c-hek

हॉटेलमध्ये ग्राहकांना सेवा शुल्क ऐच्छिक

* BBC.com

Rebλl-s ŧ-h-rλtn tu böyköt Aa-ŧānā töl-k-s

Rebels threaten to boycott Astana talks

* Bhaskar.com

Bārāmuulā mλ-n sek-yuretee for-sλs nλ λk āŧn-kee ko mār gārāyā,b-hāree ŧāđāđ mλ-n hŧ-heyār ɉb-ŧ

बारामूला में सिक्युरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को मार गिराया, भारी तादाद में हथियार जब्त

* Esakal.com

B-hārŧāŧeel deɉeetl w-yvhārān-mulλ cenee km-pn-yān-nā ac-c-hλ đeen

भारतातील डिजीटल व्यवहारांमुळे चिनी कंपन्यांना अच्छे दिन

* BBC.com

Demλn-teyā rλt-s ' hāyr reyr bezee rod-s'

Dementia rates 'higher near busy roads'

* Bhaskar.com

D-honee kλ fΔslλ pr sos-hl meedeyā nλ khā -wo ac-c-hλ kp-ŧān ŧ-hλ, hΔ-n aår rhλ-ngλ

धोनी के फैसले पर सोशल मीडिया ने कहा- वो अच्छे कप्तान थे, हैं और रहेंगे

* Esakal.com

Pλt-rol pm-pčālkān-cee kār-dbn-đee māgλ

पेट्रोल पंपचालकांची कार्डबंदी मागे

* BBC.com

T-reb-yut-s för λk-s Erāл P-rλsedλn-t Rfsān-jānee

Tributes for ex-Iran President Rafsanjani

* Bhaskar.com

PAC nλ RBI Gvr-nr sλ puuc-hā k-yo n āāp pr kλs clāyā jāyλ år pđ sλ htā dλ-n

पीएसी ने RBI गवर्नर से पूछा- क्यों न आप पर केस चलाया जाए और पद से हटा दें

* Esakal.com

Hukmee λk-kā ŧāb-yāŧ g-hλuun rās-h-t-rwāđeečee kon-dee

हुकमी एक्का ताब्यात घेऊन राष्ट्रवादीची कोंडी

* BBC.com

T-rm-p sn en lö rol need-s rew-yu dλmök-rλt-s sλ

Trump son-in-law role needs review, Democrats say

* Bhaskar.com

Gan-gulee ko melee jān sλ mārnλ kee đ-hmkee ,lλtr mλ-n mā sλ khā bλtλ kā čλhrā nhee-n đλk-h pāogee

गांगुली को मिली जान से मारने की धमकी, लेटर में मां से कहा- बेटे का चेहरा नहीं देख पाओगी

* Esakal.com

Mharās-h-t-rāŧ k@ndāčee ŧeen ab-j dölrčee gunŧwлuuk

महाराष्ट्रात कॅनडाची तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

* BBC.com

Dλmök-rsee need-s yu,sλz åtgoen-g p-rλsedλn-t

Democracy needs you, says outgoing president

* Bhaskar.com

Notbn-đee : wl-d bΔn-k nλ b -hārŧ kee GDP g-roŧ-h kā anumān g-htāyā, khā es sāl 7% rhλgee

नोटबंदी: वर्ल्‍ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया, कहा- इस साल 7% रहेगी

* Esakal.com

Amλzönnλ ŧern-gee doarm@t sāetwruun htwelā

अमेझॉनने तिरंगी डोअरमॅट साईटवरून हटविला

* BBC.com

T-rm-p örgnāyzλs-hn h@n-dovr p-l@n s-l@m-m-d bāy eŧ-hek-s cef

Trump Organization handover plan slammed by ethics chief

* Bhaskar.com

Lalu kee pλn-s-hn ar-jee mn-juur,10 hjār hr mheenλ melλn-gλ; neeŧees-h nλ keyā lλnλ sλ enkār

लालू की पेंशन अर्जी मंजूर, 10 हजार हर महीने मिलेंगे; नीतीश ने किया लेने से इनकार

* Esakal.com

Āŧā g-hrbsl-yā b-hrā umλđwaree ar-j

आता घरबसल्या भरा उमेदवारी अर्ज

* BBC.com

Tearfuul Jo Bedn awar-dλd f-reedm mλdl bāy Obāmā

Tearful Joe Biden awarded freedom medal by Obama

* Bhaskar.com

300 āŧn-kee g-hspΔt-h kee ferāk mλ-n PAK kλ 12 tλrr lön-ceen-g pΔd b-hārŧ kλ rādār pr

300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में, PAK के 12 टेरर लॉन्चिंग पैड भारत के राडार पर

* Esakal.com

Werātsobŧ đ-hāwлλ kt-heeл - Kλđār Jāđ-hw

विराटसोबत धावणे कठीण - केदार जाधव

* BBC.com

Donāl-d T-rm-p sλz Mrkλl mλd 'k@tās-t-röp-hek mes-tλk' ön māyg-rān-t-s

Donald Trump says Merkel made 'catastrophic mistake' on migrants

* Bhaskar.com

Yλ meree g-hr wāpsee hΔ, bāđlo-n kā ŧk-h-ŧ gerāyλn-gλ: Kön-g-rλs mλ-n s-hāmel honλ pr bolλ seđ-đ-huu

ये मेरी घर वापसी है, बादलों का तख्त गिराएंगे: कांग्रेस में शामिल होने पर बोले सिद्धू

* Esakal.com

Hλ sr-woc-c n-yāyāly āhλ kee jok n-yāyāly?

हे सर्वोच्च न्यायालय आहे की जोक न्यायालय?

* BBC.com

Sr-c för vānes-h-d λarlāer s-spλn-dλd

Search for vanished airliner suspended

* Bhaskar.com

WΔs-h-лo đλwee kee phādeyo-n pr 5 feet ŧk jmee br-f,S-hreengr Jm-muu hāeewλ bn-đ

वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5 फीट तक जमी बर्फ, श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद

* Esakal.com

Uđ-đ-hv T-hākrλ yān-čλ Puл-yākdλ đur-l-k-s-h

उद्धव ठाकरे यांचे पुण्याकडे दुर्लक्ष !

* BBC.com

Obāmā km-myut-s C-hλlseyā M@n-nen-g sλntλn-s

Obama commutes Chelsea Manning sentence

* Bhaskar.com

Ār-mee kλ jwāno-n ko melλgā mör-dn hΔlmλt, 9mm kee golee ko roknλ mλ-n hogā kΔpλbl

आर्मी के जवानों को मिलेगा मॉडर्न हैलमेट, 9mm की गोली को रोकने में होगा कैपेबल

* Esakal.com

B-hājpcee Puл-yāčee newdлuuk sđ-h-yāŧree ner-nāykee!

भाजपची पुण्याची निवडणूक सध्यातरी निर्नायकी!

* BBC.com

G@m-beyā-s P-rλsedλn-t Jm-mehā ref-yusλs tu lev öf-fes @z dλdlāen-s pās-sλs

Gambia's President Jammeh refuses to leave office as deadline passes

* Bhaskar.com

T-rm-p kee sλrλmnee pr k-hr-c hon-gλ 1200Cr, Len-kn kee bāebl pr hā-th rk-hkr lλn-gλ s-hpŧ-h

ट्रम्प की सेरेमनी पर खर्च होंगे 1200Cr, लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर लेंगे शपथ

* Esakal.com

Gan-đ-hee - Mođee ŧλ fān-đee… ek 'sΔrāt' pл

गांधी - मोदी ते फांदी... एक 'सैराट'पण

* BBC.com

Jām-mehā gevn lās-t cān-s tu rezen @z t-roop-s k-loz en

Jammeh given last chance to resign as troops close in

* Bhaskar.com

Ɖusrλ wndλ mλ-n En-deyā nλ En-g-lΔn-d ko 15 rn sλ hrāyā; Yuwrāj -đ-honee nλ lgāee sλn-curee

दूसरे वनडे में इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रन से हराया; युवराज-धोनी ने लगाई सेन्चुरी

* Esakal.com

Čeenmđ-h-yλ Yuropc-yā loksn-k-h-yλ en-trnλt yuzr-s

चीनमध्ये युरोपच्या लोकसंख्येएवढे इंटरनेट युजर्स!

* BBC.com

Ɖ G@m-beyā 'mes-sen-g mel-leyn-s" āf-tr Jām-mehā fāel-s entuu λk-sāel

The Gambia 'missing millions' after Jammeh flies into exile

* Bhaskar.com

Ab 19 s-hhro-n mλ-n benā λdvr-teezmλn-t kλ pd-hλ-n đΔnek b-hās-kr kā E-pλpr

अब 19 शहरों में बिना एडवर्टिजमेंट के पढ़ें दैनिक भास्कर का ई-पेपर

* Esakal.com

Rājeev Gān-đ-heen-č-yā kāφāŧ hāyd-rojn böm-bčee ner-meŧee

राजीव गांधींच्या काळात हायड्रोजन बॉम्बची निर्मिती

* BBC.com

T-rm-p Förλn af-fλr-s pek n@r-rolee b@k-d

Trump foreign affairs pick narrowly backed

* Bhaskar.com

Mār-c sλ 2 rupyλ mhn-gā ho skŧā hΔ đuuđ-h,dλyree en-ds-tr-ee kλ mār-jeen pr đbāv Amuul kλ MD

मार्च से 2 रुपए महंगा हो सकता है दूध, डेयरी इंडस्ट्री के मार्जिन पर दबावः अमूल के MD

* Esakal.com

λvrλs-tcee un-čee pun-hā moɉлār

एव्हरेस्टची उंची पुन्हा मोजणार

* BBC.com

Beg dλ ön n@s-hnl sek-yuretee

'Big day' on national security

* Bhaskar.com

BSPā mλ-n s-hāmel ho skŧλ-n hΔ-n bāhublee muk-h-ŧār An-sāree, pār-tee nλŧāo-n sλ kee mulākāŧ

बसपा में शामिल हो सकते हैं बाहुबली मुख्‍तार अंसारी, पार्टी नेताओं से की मुलाकात

* Esakal.com

Rās-h-t-rageeŧāc-yāweφee c-yueen-g-gm k-hāl-l-yānλ Prvλz rsuulvr teekā

राष्ट्रगीतावेळी च्युईंगगम खाल्ल्याने परवेझ रसूलवर टीका

* BBC.com

Mλk-seko kön-dλmn-s T-rm-p bördr w@l-l t@k-s p-rpozl

Mexico condemns Trump's border wall tax proposal

* Bhaskar.com

Hemācl mλ-n 3 fet br-fbāree sλ bd-hee mΔđāne elāko-n mλ-n t-hn-d, MP Rājs-ŧ-hān mλ-n gerλ olλ

हिमाचल में 3 फीट बर्फबारी से बढ़ी मैदानी इलाकों में ठंड, MP-राजस्थान में गिरे ओले

* Esakal.com

B-hārŧāčā En-g-ln-dwr 5 đ-hāwān-nee romhr-s-hk Wejy

भारताचा इंग्लंडवर 5 धावांनी रोमहर्षक विजय

* BBC.com

Vāet Hås s-t@n-d-s fr-m ovr t-r@vl b@n

White House stands firm over travel ban

* Bhaskar.com

F-rāns kee āeres meŧλnλ Mes Yunevr-s bnee-n,b-hārŧ kee ros-hneŧā top 10 mλ-n b-hee nhee-n

फ्रांस की आइरिस मितेने मिस यूनिवर्स बनीं, भारत की रोशमिता टॉप 10 में भी नहीं

* Esakal.com

Ɖ-huk-yāmuφλ Ɖel-leeŧeel wāhŧuuk wes-kφeeŧ

धुक्‍यामुळे दिल्लीतील वाहतूक विस्कळीत

* BBC.com

Tr-m-p s@k-s defeλn-t @k-teen-g @t-törnee gnrl

Trump sacks defiant acting attorney general

* Bhaskar.com

Ekonömek sr-vλ āj,sāmnλ ā skŧā hΔ bλsek enkm pr srkār kā ruuk-h

इकोनॉमिक सर्वे आज, सामने आ सकता है बेसिक इनकम पर सरकार का रुख

* Esakal.com

Amλrekn srwoc-c n-yāyālyāŧ 49 wr-s-hey n-yāyāđ-hees-h

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात 49 वर्षीय न्यायाधीश

* BBC.com

T-rm-p pek-s Neel Gorsc @z nömenee för sup-rem kor-t

Trump picks Neil Gorsuch as nominee for Supreme Court

* Bhaskar.com

Ŧeeno-n för-mλt mλ-n phlee seereej wālλ kp-ŧān bn skŧλ hΔ-n werāt, āk-heree T-20 āj

तीनों फॉर्मेट में पहली सीरीज जीतने वाले कप्तान बन सकते हैं विराट, आखिरी टी-20 आज

* Esakal.com

Rājkeey pk-s-hān-c-yā neđ-heewr āŧā An-kus-h

राजकीय पक्षांच्या निधीवर आता अंकुश

* BBC.com

US defλn-s cef M@t-tes vezeten-g Såŧ-h Koreyā @n-d Jpān

US defence chief Mattis visiting South Korea and Japan

* Bhaskar.com

E-rλl tekt pr sr-ves cār-j k-hŧ-m krnλ kλ bāđ b-hee yh wen-do tekt sλ mhn-gā hogā

ई- रेल टिकट पर सर्विस चार्ज खत्म करने के बाद भी यह विंडो टिकट से महंगा होगा

* Esakal.com

Mođee srkārkduun kλwφ λk ŧ-ruŧeeyān-s-h ās-hwāsnān-cee pur-ŧee

मोदी सरकारकडून केवळ एक तृतीयांश आश्वासनांची पूर्ती

* BBC.com

T-rm-p r@mp-s ap k-reteseam öf jg āft-r t-r@wl b@n sλtb@k

Trump ramps up criticism of judge after travel ban setback

* Bhaskar.com

UP cunāv bāđ ŧeen ŧlāk pr bΔn fΔslā lλ skŧee hΔ srkār: Rwes-hn-kr P-rāsāđ

UP चुनाव के बाद तीन तलाक पर बैन का फैसला ले सकती है सरकार: रविशंकर प्रसाद

* Esakal.com

Ac-c-hλ đeen b-hājee wek-rλŧ-yāč-yā an-gās-hee…!

'अच्छे दिन' भाजी विक्रेत्याच्या अंगाशी...!

* BBC.com

US Js-tes depār-tmλn-t defλn-d-s löful t-rm-p t-r@vl b@n

US Justice Department defends 'lawful' Trump travel ban

* Bhaskar.com

Es-lāmek āŧn-kwāđ ko k-hŧ-m krkλ rhλn-gλ , Amλrekee meedeyā bλeemān: T-rm-p

इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे, अमेरिकी मीडिया बेईमान: ट्रम्प

* Esakal.com

Loksb-hā Weđ-hānsb-hā newdлukā yāpud-hλ λkt-ra; Mođeen-čλ sn-kλŧ

लोकसभा-विधानसभा निवडणुका यापुढे एकत्र; मोदींचे संकेत

* BBC.com

Kor-t k-was-hn-s vλđr US t-r@vl b@n ez @n-te Mus-lem

Court questions whether US travel ban is anti-Muslim

* Bhaskar.com

Rās-h-t-rpŧee kλ ab-heb-hās-hn pr āj rāj-ysb-hā mλ-n s-peec đλn-gλ Mođee,BJP sān-sđo-n ko vep jāree

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में स्पीच देंगे मोदी, BJP सांसदों को व्हिप जारी

* Esakal.com

PΔsλ kāđ-hл-yāwreel mr-yāđā ɉāлār

पैसे काढण्यावरील मर्यादा जाणार

* BBC.com

Senλt knfm-s T-rm-p @t-törnee gnrl pek Jλf-f sλs-hn-s

Senate confirms Trump attorney general pick Jeff Sessions

* Bhaskar.com

Lgŧa hΔ Ađālŧλ-n b-hee bλhđ seyāsee ho gee hΔ; T-rΔwl bΔn pr T-rm-p nλ khā

लगता है अदालतें भी बेहद सियासी हो गई हैं: ट्रैवल बैन पर ट्रम्प ने कहा

* Esakal.com

Nekālān-čā kl pāhuun jy Mhārās-h-t-rabđ-đl ner-лy

निकालांचा कल पाहून जय महाराष्ट्रबद्दल निर्णय

* BBC.com

T-rm-p lösλs @p-p@yl kor-t bed tu reen-sāed t-r@wl b@n

Trump loses appeal court bid to reinstate travel ban

* Bhaskar.com

Āđ-hār honλ pr hee rās-hn kār-d kλ ɉreλ melλgā sāmān; 30 juun ŧk krnā hogā ap-lāee

आधार होने पर ही राशन कार्ड के जरिए मिलेगा सामान, 30 जून तक करना होगा अप्लाई

* Esakal.com

B-hājp Rās-h-t-rawāđeemđ-h-yλč sŧ-ŧλsāt-hee čurs

भाजप-राष्ट्रवादीमध्येच सत्तेसाठी चुरस

* BBC.com

Nör-ŧ-h Koreā sλz b@l-les-tek mes-sāel tλs-t wöz a sk-sλs

North Korea says ballistic missile test was a 'success'

* Bhaskar.com

ISIS kλ cn-gul sλ kλrl kλ pāđree ko c-hudānλ kλ leyλ 60 bc-co-n nλ lek-hā Mođee ko lλtr

ISIS के चंगुल से केरल के पादरी को छुड़ाने के लिए 60 बच्चों ने लिखा मोदी को लेटर

* Esakal.com

Amλrekλc-yā rās-ht-reey surk-s-hā sl-lāgārān-čā rājeenāmā

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा राजीनामा

* BBC.com

Hetlr luukalāek ar-rλs-tλd en Ös-t-reyā

Hitler lookalike arrested in Austria

* Bhaskar.com

US mλ-n glŧ logo-n ko nhee ānλ đλ-n-gλ : T-rm-p; 680 sλ j-yāđā emeg-rλt-s arλs-t

US में गलत लोगों को नहीं आने देंगे: ट्रम्प; 680 से ज्यादा इमिग्रेंट्स अरेस्ट

* Esakal.com

Tātā motr-sč-yā s-hyr-smđ-h-yλ 11 tk-kλ g-hsrл

टाटा मोटर्सच्या शेअरमध्ये 11 टक्के घसरण

* BBC.com

Repb-lekn-s jöen demān-d-s för envλs-tegλs-hn

Republicans join demands for investigation

* Bhaskar.com

Kotā mλ-n S-hāhruk-h kλ k-helāf kλs đr-j, Rλl-wλ p-röpr-tee ko nuksān phu-ncānλ kā ārop

कोटा में शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप

* Esakal.com

Jel-hā pres-hđλsāt-hee mŧđānālā uŧ-s-fuur-ŧ p-rŧesāđ

जिल्हा परिषदेसाठी मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

* BBC.com

Mor ar-rλs-t ovr λyrpor-t pöeznen-g

More arrests over airport poisoning

* Bhaskar.com

IPL 2017 kā s-hλd-yuul ɉāree; Hŧđ-rābāđ mλ-n 5 Ap-rΔl ko Opnen-g mΔc, 47 đeen clλgā tur-nāmλn-t

IPL 2017 का शेड्यूल जारी; हैदराबाद में 5 अप्रैल को ओपनिंग मैच, 47 दिन चलेगा टूर्नामेंट

* Esakal.com

Māl-dāmđ-h-yλ đon hɉārāč-yā 100 bnāwt notā ɉp-ŧ

माल्डामध्ये दोन हजारच्या 100 बनावट नोटा जप्त

* BBC.com

Röbr-t Hārwār-d trn-s dån T-rm-p-s n@s-hnl sek-yurete @dvāezr öf-fr

Robert Harward turns down Trump's national security adviser offer

* Bhaskar.com

70000 Ru. sλ ɉ-yāđā hogee ip-hon 8 kee keemŧ,en fecr-s kee wjh sλ hogā mhn-gā

70000 रु. से ज्यादा होगी iPhone 8 की कीमत, इन फीचर्स की वजह से होगा महंगा

* Esakal.com

"RPS" c-yā kr-лd-hārpđee āŧā D-honee Δwɉee S-meŧ-h

"आरपीएस'च्या कर्णधारपदी आता धोनीऐवजी स्मिथ

* BBC.com

Mlλs-heyā reköl-l-s P-yon-g-yān-g En-wöy

Malaysia recalls Pyongyang envoy

* Bhaskar.com

2 Lāk-h sλ j-yāđā kee j-wλlrww kΔs-h k-hreeđnλ pr đλnā hogā 1% tΔk-s, ab-hee 5 lāk-h hΔ lemet

2 लाख से ज्यादा की ज्वैलरी कैश खरीदने पर देना होगा 1% टैक्स, अभी 5 लाख है लिमिट

* Esakal.com

Mhāpālekā, jel-hā pres-hđān-sāt-hee mŧđānālā surwāŧ

महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी मतदानाला सुरवात

* BBC.com

T-rm-p nλm-s Lt Gλn HR M@kmās-tr @z n@s-hnl sek-yuretee @dvāyzer

Trump names Lt Gen HR McMaster as national security adviser

* Bhaskar.com

Tātā g-rup en-dst-ree ko fölo nhee-n, leed krλgā: cār-j lλnλ kλ bāđ cλyrmΔn Cn-đ-ras-hλk-hr nλ khā

टाटा ग्रुप इंडस्ट्री को फॉलो नहीं, लीड करेगा: चार्ज लेने के बाद चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा

* Esakal.com

λk hɉārācee nwee not yλлār nāhee: S-hk-ŧekān-ŧ Ɖās

एक हजाराची नवी नोट येणार नाही : शक्तिकांत दास

* BBC.com

Kem Jön-g nām kel-len-g : Mlλs-heyā seek-s Nör-ŧ-h Koreyā embās-see öf-fes-heyl

Kim Jong-nam killing: Malaysia seeks North Korea embassy official

* Bhaskar.com

Jk-h-mee dök-tr smλŧ 6 b-hārŧeeyo-n ko ISIS sλ c-hudāyā, Sus-hmā nλ kee afsro-n kee ŧāreef

जख्मी डॉक्टर समेत 6 भारतीयों को ISIS से छुड़ाया, सुषमा ने की अफसरों की तारीफ

* Esakal.com

Rājkeey cr-cā, an-đāz āлe s-huks-hkāt

राजकीय चर्चा, अंदाज आणि शुकशुकाट

* BBC.com

Mλk-seko-s Förλn menes-tr rejλk-t T-rm-p depörtλs-hn pölesee

Mexico's foreign minister rejects Trump deportation policy

* Bhaskar.com

Nör-wλ kā g-rup Telenor B-hārŧ c-hodλgā,Bharti Airtel k-hreeđλgee eska beznλs

नॉर्वे का ग्रुप Telenor भारत छोड़ेगा, Bharti Airtel खरीदेगी इसका बिजनेस

* Esakal.com

Köng-rλs Rās-h-t-rwāđeec-yā āg-hādeesāt-hee skārāŧ-mk cr-cā

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीसाठी सकारात्मक चर्चा

* BBC.com

Muunlaet wen-s bλs-t pek-čr āf-tr an-nån-smλn-t mek-s ap

Moonlight wins best picture after announcement mix-up

* Bhaskar.com

UP mλ-n 5th fλz kee 51 seeto-n kλ leyλ woteen-g jāree, 11 bjλ ŧk 27% wot dālλ gyλ

UP में 5th फेज की 51 सीटों के लिए वोटिंग जारी, 11 बजे तक 27% वोट डाले गए

* Esakal.com

Uŧ-ŧr P-rđλs-hc-yā web-hājnāčā muđ-đā pun-hā cr-cλŧ

उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

* BBC.com

T-rm-p lλz åt hāek en melet-ree s-pλn-den-g

Trump lays out hike in military spending

* Bhaskar.com

Aös-t-rλleyā sλ melee hār sλ ubrnλ kλ leyλ Werāt λn-d km-pnee nλ kee phādo-n pr t-rΔken-g

ऑस्ट्रेलिया से मिली हार से उबरने के लिए विराट एंड कंपनी ने की पहाड़ों पर ट्रैकिंग

* Esakal.com

Nw-yā suur-yamālλŧhee kuлeeŧree āhλ..!

नव्या सूर्यमालेतही कुणीतरी आहे..!

* BBC.com

T-rm-p p-römesλs ' ren-yuwl öf Amλrekn s-peret' en s-peec tu kön-g-rλs-s

Trump promises 'renewal of American spirit' in speech to Congress

* Bhaskar.com

Māl-yā kλ muđ-đλ pr B-retλn sλ nhee-n huee bāŧ, B-retes-h PM nλ Jλtlee sλ kΔ-nsl kee meeten-g

माल्या के मुद्दे पर ब्रिटेन से नहीं हुई बात, ब्रिटिश पीएम ने जेटली से कैंसल की मीटिंग

* Esakal.com

Wenāanuđāneŧ selen-dr 86 rupyān-nee mhāglλ

विनाअनुदानित सिलिंडर 86 रुपयांनी महागले

* BBC.com

Hås en-tl-legn-s km-met-tee @g-reez λnk-wāeree

House intelligence committee agrees inquiry

* Bhaskar.com

Woteen-g kλ đeen br-kā phnee mhelāo-n kee jān-c ho: BJP nλ EC ko lek-hā lλtr

वोटिंग के दिन बुर्का पहनी महिलाओं की जांच हो: BJP ने EC को लिखा लेटर

* Esakal.com

Kolkāŧā yλŧ-huun 56 lāk-hāc-yā bnāwt notā ɉp-ŧ

कोलकाता येथून 56 लाखाच्या बनावट नोटा जप्त

* BBC.com

Dλmök-rλt-s ren-yu Jλf-f Sλs-hn-s @t-t@k ovr Rs-heyā könt@k-t-s

Democrats renew Jeff Sessions attack over Russia contacts

* Bhaskar.com

JNU mλ-n đek-hλ Ks-h-meer kee āɉāđee wālλ pos-tr, k-huđ fΔslā lλnλ kā hk đλnλ kee mān-g

JNU में दिखे कश्मीर की आजादी वाले पोस्टर, खुद फैसला लेने का हक देने की मांग

* Esakal.com

D-hdk tāφл-yāsāt-hee yānāčā mār-g bđllā

धडक टाळण्यासाठी यानाचा मार्ग बदलला

* BBC.com

FBI cef kömee 'Rejλk-t-s' p-hon t@p @l-l@gλs-hn

FBI chief Comey 'rejects' phone tap allegation

* Bhaskar.com

Ɖlāee lāmā Aruлācl gyλ ŧo gm-b-heer nŧeejλ b-hugŧnλ hon-gλ" Čeen nλ B-hārŧ sλ khā

दलाई लामा अरुणाचल गए तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे: चीन ने भारत से कहा

* Esakal.com

Ceenčā sårk-s-hл k-hr-č b-hārŧāc-yā ŧeenpt

चीनचा संरक्षण खर्च भारताच्या तीनपट

* BBC.com

Mlλs-heyā @n-d N Koreyā en tet för t@k-s λk-zet b@n-s

Malaysia and N Korea in tit-for-tax exit bans

* Bhaskar.com

Krodo-n rupyλ luutnλ wālā mɉλ kr rhā hΔ år 5 sādee curānλ kā āropee jλl mλ-n hΔ: SC

करोड़ों रुपए लूटने वाला मजे कर रहा है और 5 साड़ी चुराने का आरोपी जेल में है: SC

* Esakal.com

Ŧ-yā krŧāŧ mālwāhuu kn-tλnrčā kāyākl-p

त्या करतात मालवाहू कंटेनरचा कायाकल्प

* BBC.com

Cāynā köl-l ön N Koreyā tu sspλn-d mes-sāel @n-d n-yuk-leyr tλs-t-s

China calls on N Korea to suspend missile and nuclear tests

* Bhaskar.com

US mλ-n B-hārŧeey ko 15 sāl kee sɉā, B-hārŧ mλ-n āŧn-kee sājes-h krnλ kā đos-hee krār

US में भारतीय को 15 साल की सजा, भारत में आतंकी साजिश करने का दोषी करार

* Esakal.com

Ŧ-yā krŧāŧ mālwāhuu kn-tλnrčā kāyākl-p

त्या करतात मालवाहू कंटेनरचा कायाकल्प

* BBC.com

FBI @n-d CIA lön-c k-remenl envλs-tegλs-hn entu ' mālwλyr lek-s'

FBI and CIA launch criminal investigation into 'malware leaks'

* Bhaskar.com

B-hārŧ nλ LOC pr jāsuusee kλ leyλ ŧΔnāŧ keyλ amλrekā mλ-n bnλ D-ron-s: PAK kā đāwā

भारत ने LOC पर जासूसी के लिए तैनात किए अमेरिका में बने ड्रोन्स: PAK का दावा

* Esakal.com

B-hārŧāt 25 hɉār wr-s-hāpuur-wee hoŧλ s-hhām-ruug

भारतात 25 हजार वर्षांपूर्वी होते शहामृग

* BBC.com

Ŧur-kee s-l@m-s EU öf-fes-heal-s en ro ovr Nλđrl@n-d-s k-mpλnen-g

Turkey slams EU officials in row over Netherlands campaigning

* Bhaskar.com

Frwree mλ-n 39 mhenλ kλ töp pr holsλl en-f-lλs-hn rλt , 6.55% pr āyā ākdā

फरवरी में 39 महीने के टॉप पर होलसेल इन्फ्लेशन रेट, 6.55% पर आया आंकड़ा

* Esakal.com

Āŧā jn-glālā đ-hdkee b-hrlee āhλ

आता जंगलाला धडकी भरली आहे.

* BBC.com

Leek-d 2005 dök-yumλn-t rewel-s $38m bel-l

Leaked 2005 document reveals $38m bill

* Bhaskar.com

20 Lāk-h ŧk kee g-rλč-yutee āb hogee tΔk-s f-ree, āj mel skŧee hΔ mn-ɉuree

20 लाख तक की ग्रेच्युटी अब होगी टैक्स फ्री, आज मिल सकती है मंजूरी

* Esakal.com

Gmail wruun pΔsλ pāt-hwŧā yλлār

Gmailवरुन पैसे पाठवता येणार

* BBC.com

B-retλn-s GCHQ λgn-see denāez wāyrt@p-pen-g Donāl-d T-rm-p

Britain's GCHQ agency denies wiretapping Donald Trump

* Bhaskar.com

ISIS sλ en-s-pāyr āŧn-kee g-ruup nλ đee ŧājmhāl udānλ kee d-hmkee, Hom menes-t-ree kā alr-t

ISIS से इंस्पायर आतंकी ग्रुप ने दी ताजमहल उड़ाने की धमकी, होम मिनिस्ट्री का अलर्ट

* Esakal.com

Pöл-decλree bs nām hee kāfee hΔ

पॉण्डिचेरी बस नाम ही काफी है!

* BBC.com

Sen-n fλn Mār-ten McGenez dāez λg-d 66

Sinn Féin's Martin McGuinness dies aged 66

* Bhaskar.com

Förb-s kee arbpŧ@yo-n kee les-t mλ-n 101 b-hārŧeey, Mukλs-h Am-bānee sbsλ ameer

Forbes की अरबपतियों की लिस्ट में 101 भारतीय, मुकेश अंबानी सबसे अमीर

* Esakal.com

Kohlee m-hлɉλ k-rekλt wes-h-wāŧeel Donāl-d T-rm-p

कोहली म्हणजे क्रिकेट विश्वातील डोनाल्ड ट्रम्प!

* BBC.com

Fāet b@n ön l@ptöp-s ' s-pārk-d bāy IS Ŧ-h-rλt'

Flight ban on laptops 'sparked by IS threat'

* Bhaskar.com

30 sāl sλ bāŧčeeŧ fλl rhee hΔ, Mn-đeer wewāđ pr sulha mumken nhee-n : Bābree kmλtee

30 साल से बातचीत फेल रही है, मंदिर विवाद पर सुलह मुमकिन नहीं: बाबरी कमेटी

* Esakal.com

Köm-r-s d-röp åt bnlā 44 hɉār koteen-č-yā km-pneečā sn-s-ŧ-hāpk

कॉमर्स 'ड्रॉप आऊट' बनला 44 हजार कोटींच्या कंपनीचा संस्थापक

* BBC.com

Ln-dn @t-t@k : fāev dλd en wλs-tmenes-tr tλr-rr @t-t@k

London attack: Five dead in Westminster terror attack

* Bhaskar.com

Mus-h-kel mλ-n hm UK kλ sāŧ-h: Mođee ; Sus-hmā bolee-n Ln-đn hmlλ-n mλ-n koee B-hārŧeey hŧāhŧ nhee-n

मुश्किल में हम UK के साथ: मोदी; सुषमा बोलीं-लंदन हमले में कोई भारतीय हताहत नहीं

* Esakal.com

Uŧ-ŧrāk-hn-d: Sār-wɉnek t-hekāлee ŧ-hun-kl-yās 5 hɉārān-čā dn-d

उत्तराखंड: सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास 5 हजारांचा दंड

* BBC.com

K-hāled Msuud āydλn-tefāed @z kel-lr

Khalid Masood identified as killer

* Bhaskar.com

Sus-hmā nλ Sr-beyā mλ-n fn-sλ b-hārŧeey ko bcānλ kee kos-hes-h kee, lλken fλk nāklā wedeo

सुषमा ने सर्बिया में फंसे भारतीय को बचाने की कोशिश की, लेकिन फेक निकला वीडियो

* Esakal.com

2024 Pr-yn-ŧ hoлār đhāpΔkee cār roɉgār kmee

2024 पर्यंत होणार दहापैकी चार रोजगार कमी

* BBC.com

Sāyreyā rebλl-s 'tλk kn-t-rol' öf IS-hλl-d λyrbλs neyr Rāk-kā

Syria rebels 'take control' of IS-held airbase near Raqqa

* Bhaskar.com

Gurđāspuur mλ-n BSF nλ bör-dr pr Pākes-ŧānee g-huspΔŧ-heyλ ko mār gerāyā

गुरदासपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया

* Esakal.com

Sonλ k-hrλđeesāt-hee pλd-h-yā gr-đeenλ p-hul-l

सोने खरेदीसाठी पेढ्या गर्दीने फुल्ल

* BBC.com

Mλy sāen-s lλt-r đ@t wel-l t-reg-gr B-rλkes-t

May signs letter that will trigger Brexit

* Bhaskar.com

Menemm bΔlλn-s nhee ŧo bΔn-k lgā skŧλ hΔ-n jur-mānā, SBI 1 ap-rΔl sλ lāgūū krλgā yh neym

मिनिमम बैलेंस नहीं तो बैंक लगा सकते हैं जुर्माना, SBI 1 अप्रैल से लागू करेगा यह नियम

* Esakal.com

Mus-lemān-nee kāheehee kλla ŧree man-đer ub-hārлārč

मुस्लिमांनी काहीही केलं तरी मंदिर उभारणारच

* BBC.com

Hwāee J-ja p-lλsλs endefenāet hol-d

Hawaii judge places indefinite hold

* Bhaskar.com

5 rāj-yo-n kλ 20 s-hhro-n mλ-n pārā 40 kλ pār, Akolā mλ-n tλm-prλčr 44 deg-ree phun-čā

5 राज्यों के 20 शहरों में पारा 40 के पार, अकोला में टेम्परेचर 44 डिग्री पहुंचा

* Esakal.com

C-hp-pr fād des-kån-tmuφλ wāhnk-hrλđeesāt-hee g-rāhk susāt

'छप्पर फाड' डिस्काउंटमुळे वाहनखेरदीसाठी ग्राहक सुसाट

* BBC.com

EU-s Ts-k tu es-hu negos-heyλs-hn gāedlāen-s

EU's Tusk to issue negotiation guidelines

* Bhaskar.com

Kl sλ yλ 12 bđlāw: bΔ-nk t-rān-ɉΔk-s-hn år en-s-h-yorλn-s mhn-gā, rλl sfr mλ-n melλgee rāhŧ

कल से ये 12 बदलाव: बैंक ट्रांजैक्शन और इंश्योरेन्स महंगा, रेल सफर में मिलेगी राहत

* Esakal.com

Muk-h-yman-ŧ-r-yān-nā ajuun keŧee āŧ-mhŧ-yā hw-yāŧ?

मुख्यमंत्र्यांना अजून किती आत्महत्या हव्यात?

* BBC.com

T-rm-p rλđe tu söl-v nör-ŧ-h korea p-röb-lλm weđåt cāyna

Trump ready to 'solve' North Korea problem without China

* Bhaskar.com

Jio p-rāem yuujr ko 3 mheenλ ŧk sbkuč-h f-ree, nön p-rāem yuujr ko yλ nuksān

Jio प्राइम यूजर को 3 महीने तक सबकुछ फ्री, नॉन प्राइम यूजर को ये नुकसान

* Esakal.com

Puлλ Weđ-yāpeet-hāčā zλn-dā đλs-hāŧ p-hdklā

पुणे विद्यापीठाचा झेंडा देशात फडकला

* BBC.com

St. Petr-sbr-g mλtr-o λk-sp-lozn s-spλk-t 'f-röm sλn-t-rl λs-heyā'

St Petersburg metro explosion suspect 'from Central Asia'

* Bhaskar.com

S-hāh nλ s-huruu kee un 120 loksb-hā seeto-n kee ŧΔyāree, jhā-n 2014 mλ-n hāree ŧ-hee pār-tee

शाह ने शुरू की उन 120 लोकसभा सीटों की तैयारी, जहां 2014 में हारी थी पार्टी

* Esakal.com

Raj-yāŧ us-h-лŧλčee lāt, hwāmān kordλ rāheel

राज्यात उष्णतेची लाट, हवामान कोरडे राहील

* BBC.com

Ewedn-s öf @ns-heλn-t 'geolögekl B-rλk-zet' rewel-d

Evidence of ancient 'geological Brexit' revealed

* Bhaskar.com

CM Yogee kλ kur-ŧλ mλ-n k-yā hoŧā hΔ k-hās, 40 en-c kā hΔ enkā seenā

सीएम योगी के कुर्ते में क्या होता है खास, 40 इंच का है इनका सीना

* Esakal.com

B-hārŧāŧ 15,000 ŧđ-n-n-yān-nā 'En-tλl' đλлār 'AI' p-rs-hek-s-hл

भारतात 15,000 तज्ज्ञांना 'इंटेल' देणार 'एआय' प्रशिक्षण

* BBC.com

No eŧ-hek k-len-zen-g öf M-yānmār Mus-lem māynöretee

No ethnic cleansing of Myanmar Muslim minority

* Bhaskar.com

RCB kλ es bölr kλ sāŧ-h Yuwrāj nλ kāyā kuc-h Δsā, kr đeyā sbko hΔrān

RCB के इस बॉलर के साथ युवराज ने किया कुछ ऐसा, कर दिया सबको हैरान

* Esakal.com

P-rāwās-hān-sāt-hee lowkrč " PMP E-knλk-t' @p

प्रवाशांसाठी लवकरच "पीएमपी ई-कनेक्‍ट' ऍप

* BBC.com

US lön-čλs mes-sāel s-t-rāek en res-pön-s tu kλmekl '@t-t@k

US launches missile strikes in response to chemical 'attack'

* Bhaskar.com

IPL mΔc mλ-n k-rekλtr kā huā Δsā hāl, s-t-rλcr pr lλ jānā pdā bāhr

IPL मैच में क्रिकेटर का हुआ ऐसा हाल, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर

S-mār-t " t@b-lλtwöc" muφλ bolā " mngtā" wruun

* Esakal.com

स्मार्ट "टॅब्लेटवॉच'मुळे बोला "मनगटा'वरून

* BBC.com

Sergeo Gārseā pep-s Js-ten Roz tu ween @t Ög-stā

Sergio Garcia pips Justin Rose to win at Augusta

* Bhaskar.com

IPL mΔc mλ-n Mum-bee kee jeeŧ mλ-n cmkā yλ k-rekλtr, Δsee hΔ eskee pr-snl lāef

IPL मैच में मुंबई की जीत में चमका ये क्रिकेटर, ऐसी है इसकी पर्सनल लाइफ

B-hārŧālā pun-hā 26/11 sārk-h-yā hl-l-yāčee b-heeŧee

* Esakal.com

भारताला पुन्हा 26/11 सारख्या हल्ल्याची भीती

* BBC.com

USA, K@ndā @n-d mλk-seko tu mλk jöen-t bed

USA, Canada & Mexico to make joint bid

* Bhaskar.com

Mođee kee đguāee mλ-n 2019 kā cunāw ldnλ kā fΔslā

मोदी की अगुआई में 2019 का चुनाव लड़ने का फैसला

Preлāmā-čā wecār krā: Sn-ŧp-ŧ S-wrāj yān-čā es-hārā

* Esakal.com

परिणामांचा विचार करा: संतप्त स्वराज यांचा इशारा

* BBC.com

Borus-seyā Dör-tmn-d fuutböl-l teem bs het bāy λk-sp-lozn

Borussia Dortmund football team bus hit by explosions

* Bhaskar.com

IPL: Del-lee dλardλwel-s nλ đr-j kee apnee sbsλ bdee jeeŧ, mΔc huee yλ 7 bde bāŧλ-n

* Esakal.com

IPL: दिल्ली डेयरडेविल्स ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत, मैच हुई ये 7 बड़ी बातें

Rājkārл-yān-sāt-hee āđr-s-hāčee pāywāt

राजकारण्यांसाठी आदर्शाची पायवाट

* BBC.com

T-rm-p sλz Nāto 'no lön-gr öbsolλt'

Trump says Nato 'no longer obsolete'

* Bhaskar.com

Yogee srkār 25000 yuuŧ-h ko đλgee jöb,mee mλ-n sur-yāmet-ra s-keem lānλ kee ŧΔyāree

योगी सरकार 25000 यूथ को देगी जॉब, मई में सूर्यमित्र स्कीम लाने की तैयारी

* Esakal.com

En-trnλtcλ māyājāl : 70% yuwkān-kduun 8 ŧās wāpr

इंटरनेटचे मायाजाल : 70% युवकांकडून 8 तास वापर

* BBC.com

US melet-ree d-röp-s 'mđr öf öl-l böm-b-s ön IS' en Afganes-ŧān

US military drops 'mother of all bombs on IS' in Afghanistan

* Bhaskar.com

* Esakal.com

λk krod logo-n kā bΔ-nk ak@n-t dātā leek, Ɖel-lee mλ-n mös-yul kā pr-đāfās-h

एक करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट डाटा लीक, दिल्ली में मॉड्यूल का पर्दाफाश

S-wŧācee olk-h mer-māл krл-yāčā sn-đλs-h đλлār-yā 'ŧ-yā' đog-hee

स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याचा संदेश देणाऱ्या 'त्या' दोघी!

* BBC.com

Öp-p-zes-hn tu c@l-l@n-g λk-sp@n-den-g Erdogn pöwr-s

Opposition to challenge expanding Erdogan powers

* Bhaskar.com

Āđ-hār enbl-d pλmλn-t ses-tm kee sek-yuretee pr swal, 2 k-hāmeyo-n sλ cen-ŧā bd-hee

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सिक्युरिटी पर सवाल, 2 खामियों से चिंता बढ़ी

Pud-hč-yā ped-heesāt-hee wārsā ɉpuuyā!

* Esakal.com

पुढच्या पिढीसाठी वारसा जपूया!

* BBC.com

T-rm-p köng-r@culλt-s Erdog@n

Trump congratulates Erdogan

* Bhaskar.com

B-hārŧeey kån-slr ko jāđ-hw sλ melnλ nhee-n đeyā jāyλgā: Pākes-ŧān ār-mee

भारतीय काउंसलर को जाधव से मिलने नहीं दिया जाएगा: पाकिस्तान आर्मी

Nwā vesā kār-yk-rm lāguu : Amλrekeŧ nokree āāлk-hee đur-meφ

* Esakal.com

नवा व्हिसा कार्यक्रम लागू : अमेरिकेत नोकरी आणखी दुर्मिळ?

* BBC.com

US 'armdā' wöɉ nöt sλl-len-g tu koreyn penensulā

US 'armada' was not sailing to Korean peninsula

* Bhaskar.com

Ɖel-lee λyrpor-t pr hāed-rolek fλl-yor kλ clŧλ AI kee f-lāet g-hestee, hāđsā tlā

दिल्ली एयरपोर्ट पर हाइड्रोलिक फेल्योर के चलते AI की फ्लाइट घिसटी, हादसा टला

* Esakal.com

Puл-yāc-yā t-r@fekcee wāt lāwlee koлee?

पुण्याच्या ट्रॅफिकची वाट लावली कोणी?

* BBC.com

Gunmān wöz 'foks öf @n-te tλr-rr' p-rob

Gunman was 'focus of anti-terror' probe

* Bhaskar.com

Suurŧ kλ kārobāree nλ ac-c-hλ kām kλ leyλ 125 em-p-löez ko gef-t mλ-n đeyλ tu-velr

सूरत के कारोबारी ने अच्छे काम के लिए 125 इम्प्लॉइज को गिफ्ट में दिए टू-व्हीलर

* Esakal.com

Tol nāk-yāwr polesān-čee as-hehee 'gŧemān kārwāee'

टोल नाक्‍यावर पोलिसांची अशीही ‘गतिमान कारवाई’

* BBC.com

Åtsāed M@k-rön sλt-s sāet-s ön p-rλsedλn-see

Outsider Macron sets sights on presidency

* Bhaskar.com

S-kuul uneför-m kā rn-g b-hgwā ho: UP kλ mn-ŧ-ree; bc-co-n kee psn-đ kā klr hogā: Yogee

स्कूल यूनिफॉर्म का रंग भगवा हो: UP के मंत्री; बच्चों की पसंद का कलर होगा: योगी

* Esakal.com

B-hārŧāŧeel apg-hāŧ āлe amλrekn w-yws-ŧ-hā

भारतातील अपघात आणि अमेरिकन व्यवस्था

* BBC.com

US sbmren ar-āev-z en såŧ-h koreyā

US submarine arrives in South Korea

* Bhaskar.com

Mālλgā-nw b-lās-t kλs mλ-n sād-h-wee p-rđ-n-yā ko Böm-bλ hāeekor-t sλ melee bλl

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल

* Esakal.com

S-wc-c-hŧλčee hee ld-hāee b-hārŧ jen-kŧo āhλ- Bel Gλt-s

स्वच्छतेची ही लढाई भारत जिंकतो आहे - बिल गेट्‌स

* BBC.com

Nör-ŧ-h Koreyā fλsλs tāytr s@nk-s-hn an-dr T-rm-p s-t@tλgee

North Korea faces tighter sanctions under Trump strategy

* Bhaskar.com

Hwāee jhāɉ mλ-n cp-pl wālλ b-hee đek-hλ-n : Mođee; 2500 wālee udān s-huru

हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले भी दिखें: मोदी; 2500 रु. वाली उड़ान शुरू

* Esakal.com

Rāj-yāŧ yā wr-s-hee sāk-hr uŧ-pāđn nem-m-yāwr

राज्यात या वर्षी साखर उत्पादन निम्म्यावर

* BBC.com

T-rm-p p-rλzλs Cāynā -s xi ovr h@n-dlen-g öf Nör-ŧ-h Koreyā

Trump praises China's Xi over handling of North Korea

* Bhaskar.com

Sukmā mλ-n s-hheeđ 25 jwāno-n kλ bc-co-n kee pd-hāee kā k-hr-c mΔ-n ut-hāun-gā: Gm-b-heer

सुकमा में शहीद 25 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा: गंभीर

* Esakal.com

Muk-h-ymn-t-r-yān-čλ ' t-rān-sför-m mhārās-ht-ra' g-hdwлār ' nwmhārās-ht-rā'

मुख्यमंत्र्यांचे 'ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र' घडवणार 'नवमहाराष्ट्र'..!

* BBC.com

US @n-tee mes-sāel sestem öprλs-hnl en Såŧ-h Koreyā

US anti-missile system operational in South Korea

* Bhaskar.com

MCD cunāw mλ-n BJP kee jeeŧ negλteew soc wālλ nλŧāo-n kλ leyλ sbk : S-hāh

MCD चुनाव में BJP की जीत निगेटिव सोच वाले नेताओं के लिए सबक: शाह

* Esakal.com

S-hλŧkree cen-ŧāŧuur đnø mn-ŧ-r-yācee weđλs-hee tuur

शेतकरी चिंता'तूर' अन्‌ मंत्र्याची विदेशी 'टूर'!

* BBC.com

No cārgλs för poles ovr b-l@k m@n-s kel-len-g

'No charges' for police over black man's killing

* Bhaskar.com

Suuđee mλ-n b-hārŧeey mhelā pr j-yāđŧee, Sus-hmā kee mđđ sλ apnλ g-hr HΔđ-rābāđ phun-čee

सऊदी में भारतीय महिला पर ज्यादती, सुषमा की मदद से अपने घर हैदराबाद पहुंची

* Esakal.com

Jm-muu Kās-h-meer polesān-cee upλk-s-hā g-hāŧk

जम्मू-काश्‍मीर पोलिसांची उपेक्षा घातक

* BBC.com

M@k-rön 'mos-t knven-sen-g' en fāynl debλt-s

Macron 'most convincing' in final debate

* Bhaskar.com

Notban-đee kλ đ@rān gee 2 lāk-h logo-n kee jöb-s, mΔn-yufλk-creen-g ko j-yāđā nuksān..

नोटबंदी के दौरान गईं 2 लाख लोगों की जॉब्‍स, मैन्युफेक्चरिंग को ज्यादा नुकसान...

* Esakal.com

Behārđ-h-yλ un-đrān-nā đārucee čtk

बिहारमध्ये उंदरांना दारूची चटक!

* BBC.com

Obāmākλyr ez 'dλd' sλz T-rm-p āf-tr hλl-ŧ-hkλyr vek-tree

Obamacare is 'dead' says Trump after healthcare victory

* Bhaskar.com

Nkoreyā kλ ŧānās-hāh kā melet-ree sāet kā đårā, Skoreyā pr hmlλ kee aas-hn-kā

NKorea के तानाशाह का मिलिट्री साइट का दौरा, SKorea पर हमले की आशंका

* Esakal.com

Pn-ŧp-rđ-hān āwās yojnā : G-hrān-sāt-hee 8.5 lāk-h ar-

पंतप्रधान आवास योजना : घरांसाठी 8.5 लाख अर्ज

* BBC.com

M@k-rön defet-s Le Pλn tu bekm p-rλsedλn-t

Macron defeats Le Pen to become president

* Bhaskar.com

Weđλs-ho-n mλ-n rh rhλ b-hārŧeey kee rk-s-hā krλn-gλ: Amren-đr kλ t-weet pr Sus-hmā kā jwāb

विदेशों में रह रहे भारतीयों की रक्षा करेंगे: अमरिंदर के ट्वीट पर सुषमा का जवाब

* Esakal.com

Bāhublee ko rok-hnλwālā pΔđā nhee-n huā māmā!

'बाहुबली' को रोखनेवाला पैदा नहीं हुआ मामा!

* BBC.com

Wotr-s cuuz n-yu p-rλsedλn-t

Voters choose new president

* Bhaskar.com

Ɖ-honee kee bλsek sΔlree 43 hɉār rupyλ, Lleŧ Mođee nλ öfr lλtr wāyrl keyā

धोनी की बेसिक सैलरी 43 हजार रुपए, ललित मोदी ने ऑफर लेटर वायरल किया

* Esakal.com

Ɖ. Āf-rekλŧ mānwsđ-rus-h-ya p-rāл-yāčλ as-ŧeŧ-wa

द. आफ्रिकेत मानवसदृश प्राण्याचे अस्तित्व

* BBC.com

FBI Cef Jλm-s Kömee fāyr-d bāy T-rm-p

FBI chief James Comey fired by Trump

* Bhaskar.com

Es sāl nör-ml bāres-h kee um-meeđ, pΔđāwār mλ-n ho skŧā hΔ 15% ejāfā….

इस साल नॉर्मल बारिश की उम्मीद, पैदावार में हो सकता है 15% इजाफा...

* Esakal.com

Ɖp-ŧr đārucλ 'ozλ'; Akol-yāŧ g-hdŧoy ' Rees'

दप्तरात दारूचे 'ओझे'; अकोल्यात घडतोय 'रईस'

* BBC.com

En-deyā töp kor-t rew-yuz Es-lāmek ens-tn-t devor-s

India top court reviews Islamic instant divorce

* Bhaskar.com

Cārđ-hām yāŧ-reyo-n ko jl-đ melλgee rλl knλk-tewetee , 40 hjār krod k-hr-c hon-gλ

चारधाम यात्रियों को जल्द मिलेगी रेल कनेक्टिविटी, 40 हजार करोड़ खर्च होंगे

* Esakal.com

B-hārŧāc-yā ys-hākdλ pāhŧ bsāwλ lāgλl

भारताच्या यशाकडे पाहत बसावे लागेल

* BBC.com

T-rm-p enses-t-s hez nöt an-dr FBI envλs-tegλs-hn

Trump insists he's not under FBI investigation

* Bhaskar.com

Māmuulee đukānđār kλ bλtλ nλ kāyā 12th mλ-n töp, IAS bnkr đλs-hsλwā kā hΔ spnā

मामूली दुकानदार के बेटे ने किया 12th में टॉप, IAS बनकर देशसेवा का है सपना

* Esakal.com

B-hādλ prwdŧ nsl-yānλ gāφλ wāprwenā

भाडे परवडत नसल्याने गाळे वापराविना

* BBC.com

Māyk-rosöf-t wörn-s r@nsomwλyr sāybr @t-t@k ez a w'k ap köl-l

Microsoft warns ransomware cyber-attack is a wake-up call

* Bhaskar.com

IPL 10 mλ-n p-lλöf tλbl ŧy, phlλ mΔc mλ-n hāree teem b-hee k-hλl skŧee hΔ fāenl

IPL 10 में प्लेऑफ टेबल तय, पहले मैच में हारी टीम भी खेल सकती है फाइनल

* Esakal.com

R@n-smwλar nλ b@n-kān-nā đ-hdkee; k-gbrđāree m-hлuun đλs-hāŧeel 60 tk-kλ ATM bn-đ

'रॅन्समवेअर'ने बॅंकांना धडकी; खबरदारी म्हणून देशातील 60 टक्के एटीएम बंद

* BBC.com

T-rm-p s-hλyr-d k-lās-sefāyed enförmλs-hn weŧ-h Rs-heyā

Trump 'shared classified information with Russia'

* Bhaskar.com

Laluu yāđw sλ judλ 22 t-hekāno-n pr IT kee rλd , 1000Cr kee bλnāmee p-röpr-tee kā s-hk

लालू यादव से जुड़े 22 ठिकानों पर IT की रेड, 1000Cr की बेनामी प्रॉपर्टी का शक

* Esakal.com

Mobāelmuφλ s-hλŧeecee kāmλ zālee sopee

मोबाईलमुळे शेतीची कामे झाली सोपी

* BBC.com

T-rm-p āsk-d FBI-s kömee tu d-röp f-lāen enk-wāeree - repor-t-s

Trump asked FBI's Comey to drop Flynn inquiry - reports

* Bhaskar.com

Bcpn mλ-n Rek-s-hā clāŧλ ŧ-hλ Lāluu, ab ho rhee 1000 krod kee sm-pŧ-ŧee kee jān-c

बचपन में रिक्शा चलाते थे लालू, अब हो रही 1000 करोड़ की संपत्ति की जांच

* Esakal.com

B-hārŧāŧ āyp-honc-yā ner-meŧelā surwāŧ

भारतात आयफोनच्या निर्मितीला सुरवात

* BBC.com

Förmr FBI bös-s tu led Rs-heyā λnk-wāeree

Former FBI boss to lead Russia inquiry

* Bhaskar.com

Δsλ bnee hΔ k-rekλt kλ b-hgwān kee fel-m, 10 hɉār g-hn-tλ kλ weedeo futλj k-hn-gālλ gyλ

ऐसे बनी है क्रिकेट के भगवान की फिल्म, 10 हजार घंटे के वीडियो फुटेज खंगाले गए

* Esakal.com

Rās-h-t-rapurus-hān-čλ puŧφλ ub-hārлeelā bsлār čāp

राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे उभारणीला बसणार चाप

* BBC.com

Tāem-s s-k-wλyr kār k-r@s-h d-rāevr Recr-d Roj-s hr-d vöes

Times Square car crash driver Richard Rojas 'heard voices'

* Bhaskar.com

GST: Pān msala ŧm-bākuu pr 204% sλs, kāro-n sλ lλkr kol-s d-ren-k pr Δsλ hogā asr

GST: पान मसाला तंबाकू पर 204% सेस, कारों से लेकर कोंल्ड ड्रिंक पर ऐसे होगा असर

* Esakal.com

Bāhubleečā pār-t tuu đāk-hwāylā ŧyār : Muk-h-yaman-t-ree

बाहुबलीचा पार्ट टू दाखवायला तयार : मुख्यमंत्री

* BBC.com

T-rm-p wezet Es-rāellamλđ tāet sek-yuretee

Trump visits Israel amid tight security

* Bhaskar.com

IPL fāenl jeeŧte hee sos-hl meedeyā pr c-hāee Mum-bee, āyλ Δsλ mjλđār kmλn-t-s

IPL फाइनल जीतते ही सोशल मीडिया पर छाई मुंबई, आए ऐसे मजेदार कमेंट्स

* Esakal.com

Belen-gmđ-h-yλhee sλl-f sr-ves keyos-ka!

बिलिंगमध्येही सेल्फ सर्व्हिस कियोस्क!

* BBC.com

M@ncλS-tr Arena b-LĀS-t : 22 d'd @n-d 59 hr-t

Manchester Arena blast: 22 dead and 59 hurt

* Bhaskar.com

EPFO mλm-br-s kλ leyλ bnλ-ngλ 10 lāk-h g-hr, hudko đelāλgā 2.20 lāk-h ŧk sb-sedee..

EPFO मेम्बर्स के लिए बनेंगे 10 लाख घर, हुडको दिलाएगा 2.20 लाख तक सब्सिडी...

* Esakal.com

Becār-yā ŧām-heлeečā āŧā " Wekās" hoлār āhλ

बिचाऱ्या ताम्हिणीचा आता "विकास' होणार आहे…

* BBC.com

UK tλr-ror ŧ-h-rλt lλwl rλs-d tu k-rɉtekl

UK terror threat level raised to critical

* Bhaskar.com

Jukrbr-g 13 sāl bāđ hös-tλl kλ usee ruum mλ-n phuun-cλ, jhā-n lön-c kāyā ŧ-hā FB

जुकरबर्ग 13 साल बाद हॉस्टल के उसी रूम में पहुंचे, जहां लॉन्च किया था FB

* Esakal.com

Ml-lekā mrāt-hλcee tλnesmđ-h-yλ ān-ŧrrās-h-treey b-hrāree

मल्लिका मराठेची टेनिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय भरारी

* BBC.com

Mλ tu t@kl T-rm-p ovr λvedn-s lek-s

May to tackle Trump over 'evidence' leaks

* Bhaskar.com

Enkm tΔk-s depār-tmλn-t nλ 600 krod kee p-röpr-teez ɉb-ŧ kee, kee nåkro-n kλ nām ŧ-hee-n…

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 600 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की, कई नौकरों के नाम थीं...

* Esakal.com

G-hos-hлān-čā māhāpuur, s-hλŧkree kordāč

घोषणांचा महापूर, शेतकरी कोरडाच

* BBC.com

Kus-hnr an-dr FBI s-k-rutenee - US medeya

Kushner under FBI scrutiny - US media

* Bhaskar.com

Mλrā b-hā-s-hn hee mλrā s-hāsn..' Bāhublee sλ đn-gl ŧk, 9 dāylög mλ-n mođee an-đāɉ

'मेरा भाषण ही मेरा शासन...' बाहुबली से दंगल तक, 9 डायलॉग्स में मोदी अंदाज

* Esakal.com

Fλsbukwr lwkrč đon nween fecr

फेसबुकवर लवकरच दोन नवीन फीचर

* BBC.com

MI5 p-röb-s böm-br 'wörnen-g-s'

MI5 probes bomber 'warnings'

* Bhaskar.com

Ac-c-hā hogā đgr pŧ-ŧ-hrbājee kλ bjāλ wo hm pr goleyā-n clāyλ-n : Ār-mee ceef

अच्छा होगा अगर पत्थरबाजी के बजाए वो हम पर गोलियां चलाएं: आर्मी चीफ

* Esakal.com

Ak-s-hy Kumār, Sāeenā yān-c-yāmuφλ nk-s-kl-yān-čā ŧāφpāpd..

अक्षय कुमार, साईना यांच्यामुळे नक्षल्यांचा तिळपापड…

* BBC.com

Sāyk-lon Morā het-s Bān-g-lādλs-h weŧ-h hλwee wāen-d @n-d rλn

Cyclone Mora hits Bangladesh with heavy wind and rain

* Bhaskar.com

λk đeen лhlλ Kλrl phun-cā mānsuun, 24 g-hn-tλ ŧλj bāres-h kā anumān

एक दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान

* Esakal.com

Gow-yāŧ mön-suunpuur-w pāwsācλ jorđār āgmn

गोव्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाचे जोरदार आगमन

* BBC.com

Dep-lom@tek zon @t-t@k kel-l-s dzn-s

Diplomatic zone attack kills dozens

* Bhaskar.com

Gay ko rās-ht-reey ps-hu g-hos-heŧ keyā jāλ -- Rājs-ŧ-hān hāeekor-t nλ srkār sλ khā

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए- राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

* Esakal.com

Pāl-yān-c-yā ɉdлg-hdлeečλ pālkān-smor āv-hān

पाल्यांच्या जडणघडणीचे पालकांसमोर आव्हान

* BBC.com

EU @n-d Cāynā reduf-f T-rm-p

EU and China rebuff Trump

* Bhaskar.com

Mhārās-ht-ra mλ-n phlee bār kāsān hdŧāl pr, tΔ-nkro-n sλ đud-h sdk pr bhāyā

महाराष्ट्र में पहली बार किसान हड़ताल पर, टैंकरों से दूध सड़क पर बहाया

* Esakal.com

Ɖ-huφ-yāŧuun prrāj-yāŧeel đuđ-hācλ t@n-kr prŧwlλ

धुळ्यातून परराज्यातील दुधाचे टॅंकर परतवले

* BBC.com

Desmλ @z T-rm-p segnl-s λk-zet f-röm @k-kör-d

Dismay as Trump signals exit from accord

* Bhaskar.com

Pλres k-lāemλt deel mλ-n B-hārŧ Ceen pr sk-h-ŧee nhee-n: T-rm-p ; US smzåŧλ sλ bāhr

पेरिस क्लाइमेट डील में भारत-चीन पर सख्ती नहीं: ट्रम्प; US समझौते से बाहर

* Esakal.com

Nās-hekmđ-h-yλ wād-hlee s-hλŧkree sm-pācee đ-hg

नाशिकमध्ये वाढली शेतकरी संपाची धग

* BBC.com

For kn-t-rez kt lenk-s weŧ-h Dohā

Four countries cut links with Doha

* Bhaskar.com

JST sλ judλ āpkλ hr swal kā jwāb hΔ ser-f ā mes-d köl

जीएसटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब है सिर्फ 1 मिस्ड कॉल

* Esakal.com

Rāj-yāŧ bhuŧån-s-h t-hekāлee 'Bn-đ' s-hān-ŧøŧλŧ; w-ywhār ŧ-hn-dāwlλ

राज्यात बहुतांश ठिकाणी 'बंद' शांततेत; व्यवहार थंडावले

* BBC.com

Mλt defλn-d-s d-röp-pen-g λnk-wāλree en-tu @t-t@kr

Met defends dropping inquiry into attacker

* Bhaskar.com

Köng-rλs kee meeten-g āj, Rāhul ko pār-tee p-rλsedλn-t bnānλ pr ho skŧee hΔ cr-cā

कांग्रेस की मीटिंग आज, राहुल को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने पर हो सकती है चर्चा

* Esakal.com

S-hλŧkr-yān-nā hmeeb-hāwāca sårk-s-hл meφāla, ŧr ŧmča kāy đuk-hla?

शेतकऱयांना हमीभावाचं संरक्षण मिळालं, तर तुमचं काय दुखलं?

* BBC.com

T-rm-p argez Arb yunetee en köl-l tu Såđee Arλbeyā-z ken-g Slmān

Trump urges Arab unity in call to Saudi Arabia's King Salman

* Bhaskar.com

Yogee srkār kesāno-n kλ kr-j māfee kā pΔsā julāee kλ an-ŧ ŧk bΔ-nko-n mλ-n phun-cā đλgee

योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी का पैसा जुलाई के अंत तक बैंकों में पहुंचा देगी

* Esakal.com

Rāj-yāŧeel 476 mhāweđ-yālyλ k@s-hlλs

राज्यातील 476 महाविद्यालये कॅशलेस

* BBC.com

Wotr-s tu go đ pol-l-s

Voters to go to the polls

* Bhaskar.com

IND vs SL mΔc āj, B-hārŧ jeeŧā ŧo s'meefāenl mλ-n λn-t-ree

IND vs SL मैच आज, भारत जीता तो सेमीफाइनल में एंट्री

* Esakal.com

Sur-yāc-yā đes-hλnλ jgāŧeel phel-yā mohemλs 'nāsā' sj-ja

सूर्याच्या दिशेने जगातील पहिल्या मोहिमेस 'नासा' सज्ज

* BBC.com

UK sλt för hn-g pār-lemλn-t

UK set for hung parliament

* Bhaskar.com

T-rm-p es mheenλ kλ āk-her mλ-n krλn-gλ mođee kee mλjwānee: US förλn menes-t-ree

ट्रम्प इस महीने के आखिर में करेंगे मोदी की मेजबानी: US फॉरेन मिनिस्ट्री

* Esakal.com

48 ŧāsān-ŧ mđ-h-ya Mhārās-h-trāŧ musφđ-hār pāwsācee s-hk-yŧā

48 तासांत मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्‍यता

* BBC.com

M@k-rön pār-tee sλt för beg pār-lemλn-t-ree ween

Macron party set for big parliamentary win

* Bhaskar.com

Behār kλ sāŧ-h UP mλ-n cunāw krwa lλ-n , đλk-hŧλ hΔ-n kån jeeŧŧā hΔ: Neeŧees-h

बिहार के साथ UP में भी चुनाव करवा लें, देखते हैं कौन जीतता है: नीतीश

* Esakal.com

Don-grāwr fulwelλ āmrāeecλ n-nđnwn

डोंगरावर फुलविले आमराईचे नंदनवन

* BBC.com

Pnāmā kt-s tāez weŧ-h TΔwān en fλvr öf Cāenā

Panama cuts ties with Taiwan in favour of China

* Bhaskar.com

BΔ-nk År Beemā km-pneyo-n ko hr rāj-y mλ-n kārānā pdλgā GST Rjes-t-rλs-hn

बैंक और बीमा कंपनियों को हर राज्य में कराना पड़ेगा GST रजिस्ट्रेशन

* Esakal.com

Dās, celtān-muφλ b-hukm-p hoŧ nāhee- B-hājpkduun p-rŧehl-lā

डास, चिलटांमुळे भूकंप होत नाही - भाजपकडून प्रतिहल्ला

* BBC.com

Ln-dn töwr b-lök fāyr: F-lλm-s engl-f G-reenfλl-l Töwr

London tower block fire: Flames engulf Grenfell Tower

* Bhaskar.com

Ceen kee mđđ sλ sen-đ-hu nđee pr dΔm bnāλgā PAK, B-hārŧ kr rhā hΔ werođ-h

चीन की मदद से सिंधु नदी पर डैम बनाएगा PAK, भारत कर रहा है विरोध

* Esakal.com

Kr-jmāfeečλ s-h-rλy nk-kee koлāčλ?

कर्जमाफीचे श्रेय नक्की कोणाचे?

* BBC.com

P-rλsedλn-t 'p-röbd för öbs-t-rk-s-hn öf Js-tes'

President 'probed for obstruction of justice'

* Bhaskar.com

Ss-ŧλ g-hr kλ leyλ p-rāewλt bel-dr-s ko ɉmeen đλgā kλn-đ-ra, håsen-g d-rāf-t ŧΔyār

सस्‍ते घर के लिए प्राइवेट बिल्‍डर्स को जमीन देगा केंद्र, हाउसिंग ड्राफ्ट तैयार ...

* Esakal.com

"B-hārŧ Sen-gāpuur' mΔŧ-reemuφλ Ceen As-ws-ŧ-h

"भारत-सिंगापूर' मैत्रीमुळे चीन अस्वस्थ !

* BBC.com

Töwr wek-tem-s mλ nλvr be āydλn-tefāed

Tower victims 'may never be identified'

* Bhaskar.com

GST: Ks-tmr-s ko fāyđā nhee-n đeyā ŧo bel-dr pr hogee kārwāāee- srkār

GST: कस्टमर्स को फायदा नहीं दिया तो बिल्डर पर होगी कार्रवाई- सरकार

* Esakal.com

Ke-jmāfeečā b-hār rāj-yānwrč

कर्जमाफीचा भार राज्यांवरच

* BBC.com

M@n dāez @z v@n het-s pedes-t-rean-s

Man dies as van hits pedestrians

* Bhaskar.com

Māŧā peŧā kλ leyλ ldkeyo-n kā p-yār ko kur-bān krnā b-hārŧ mλ-n ām bāŧ: SC

माता-पिता के लिए लड़कियों का प्यार को कुर्बान करना भारत में आम बात: SC

* Esakal.com

Ɖon lāk-h s-ws-ŧ g-hrān-sāt-hee ārk-s-hл

दोन लाख स्वस्त घरांसाठी आरक्षण

* BBC.com

US s-tudn-t sλn-t hom f-röm Nör-ŧ-h Koreyā dāez

US student sent home from North Korea dies

* Bhaskar.com

Sλn-t-rl yā s-tλt tΔk-s cukānλ kλ kāgjāŧ hΔ-n ŧo JST mλ-n puurā k-rλdet melλgā

सेंट्रल या स्टेट टैक्स चुकाने के कागजात हैं तो जीएसटी में पूरा क्रेडिट मिलेगा

* Esakal.com

Āŧā 's-huđ-halλk-hn t-hλwā mobāel' mđ-h-yλ

आता ‘शुद्धलेखन ठेवा मोबाईल’मध्ये

* BBC.com

Såđee ken-g-s sn Moham-mđ ben Slmān ez n-yu k-rån p-ren-s

Saudi king's son Mohammed bin Salman is new crown prince

* Bhaskar.com

Anel Kum-blλ kλ bāđ bnλgā teem En-deyā kā koc? Yλ hΔ-n 5 đāwλđār

अनिल कुंबले के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का कोच? ये हैं 5 दावेदार

* Esakal.com

Kr-nātkmđ-h-yλ s-hλŧkr-yānā kr-ɉmāfee

कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

* BBC.com

Des-t-rk-s-hn öf al-Nuree Mös-k-yu 's-howz IS defetλd

Destruction of al-Nuri mosque 'shows IS defeated'

* Bhaskar.com

Rās-h-t-rpŧee cunāw : Kowen-đ kλ spor-t mλ-n JDU , Wepk-s-h kee meeten-g mλ-n nhee-n hogee s-hāmel

राष्ट्रपति चुनाव: कोविंद के सपोर्ट में JDU, विपक्ष की मीटिंग में नहीं होगी शामिल

* Esakal.com

Ujw-yā wecārwn-ŧānc-yā ab-hāwācλ λl wλgφλ neđān

उजव्या विचारवंतांच्या अभावाचे एक वेगळे निदान

* BBC.com

UK öf-fr-s ön EU setezn-s a guud s-tār-t, sλz Mrkλl

UK offer on EU citizens a good start, says Merkel

* Bhaskar.com

Meerā Kumār kλ ānλ sλ keŧnā bđlλgā rās-ht-rpŧe cunāw kā gлeŧ, 4 p-wāen-t

मीरा कुमार के आने से कितना बदलेगा राष्ट्रपति चुनाव का गणित, 4 प्वाइंट

* Esakal.com

T-rm-p yān-nee modlee vāeet håsmđ-heel "ef-ŧār" prm-prā

ट्रम्प यांनी मोडली व्हाईट हाऊसमधील "इफ्तार' परंपरा…

* BBC.com

Oheo sāet-s hāk-d weŧ-h IS mλs-sλg

Ohio sites hacked with IS message

* Bhaskar.com

Pur-ŧugāl phun-čλ Mođee, PM λn-toneyo kos-tā nλ s-pλs-hl Gujrāŧee ln-c krāyā

पुर्तगाल पहुंचे मोदी, पीएम एंटोनियो कोस्टा ने स्पेशल गुजराती लंच कराया

* Esakal.com

Kt-tr mus-lem đhs-hŧwāđ sm-pwuun tākuu; Mođee T-rm-p yān-cλ sn-yuk-ŧ newλđn

कट्टर मुस्लिम दहशतवाद संपवून टाकू; मोदी-ट्रम्प यांचे संयुक्त निवेदन

* BBC.com

US wörn-s Sāyreyā ovr 'ptλn-s-heyl' p-l@n för kλmekl @t-t@k

US warns Syria over 'potential' plan for chemical attack

* Bhaskar.com

B-hārŧ US melkr kām krλn-gλ ŧo fāyđā puuree đuneyā ko hogā: Op-Ed mλ-n Mođee

भारत-US मिलकर काम करेंगे तो फायदा पूरी दुनिया काे होगा: Op-Ed में मोदी

* Esakal.com

Phel-yā ATMnλ gāt-hlee pn-nās-hee!

पहिल्या एटीएमने गाठली पन्नाशी!

* BBC.com

Hλleköp-tr löncλs @t-t@k ön sup-rem kor-t

Helicopter launches attack on Supreme Court

* Bhaskar.com

Mānsrowr yāt-rā krnee hΔ ŧo Sek-kem sλ sΔneko-n ko wāps bulāλ B-hārŧ: Ceen

मानसरोवर यात्रा करनी है तो सिक्किम से सैनिकों को वापस बुलाए भारत : चीन

* Esakal.com

Ɖons-hλc-yā notān-cee c-hpāee suruu

दोनशेच्या नोटांची छपाई सुरू

* BBC.com

Vāy T-rm-p on-lee h@z b@d N Koreyā öps-hn-s

Why Trump only has bad N Korea options

* Bhaskar.com

Pŧn-g pr GST kā werođ-h 1 julāee ko bn-đ kee cλŧāwnee

पतंग पर जीएसटी का विरोध 1 जुलाई को बंद की चेतावनी

* Esakal.com

Önlāeen asλ ɉodā ' āđ-hār' āлe 'p@n kār-d'

ऑनलाईन असे जोडा ‘आधार’ आणि ‘पॅन कार्ड’

* BBC.com

T-rm-p t-r@wl b@n km-s en-tu ef-fλk-t

Trump travel ban comes into effect

* Bhaskar.com

GST mλ-n Δsλ bđlλgā rλs-torλn-t s-höpen-g kā bel, yhā-n hogee bcŧ yāh-n bd-hλgā k-hr-c

GST में ऐसे बदलेगा रेस्टोरेंट-शॉपिंग का बिल, यहां होगी बचत-यहां बढ़ेगा खर्च

* Esakal.com

neŧees-hkumār rāɉkārлāŧeel s-wŧācee wλgφee rλg-h kād-hл-yāčā āлee t-hφk krл-yāčā p-ryŧ-n kreeŧ āhλŧ

नितीशकुमार राजकारणातील स्वतःची वेगळी रेघ काढण्याचा आणि ठळक करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

* BBC.com

Ŧ-hree menet-s öf t-ram-p deködād lāen bāy lāen

Three minutes of Trump - decoded line by line

* Bhaskar.com

GST t-vλtr pr srkār kλ kΔ jwāb kānun kλ muŧābek shee nhee,kāröbaree prλs-hān

GST: ट्विटर पर सरकार के कई जवाब कानून के मुताबिक सही नहीं, कारोबारी परेशान

* Esakal.com

b-hārŧ -ceen-b-hutān ŧ-rekoлācā ŧed-hā

भारत-चीन-भूतान त्रिकोणाचा तिढा

* BBC.com

wöt tyāle s-tek-s tell ās abāut hö mлe wr-ks

What tally sticks tell us about how money works

* Bhaskar.com

lalo kā pas hai krodo ke bāname smpte ,kb-he p-hes đānā ko b-he nhe hoɉā t-hā pλsλ

लालू के पास है करोड़ों की बेनामी संपत्ति, कभी फीस देने को भी नहीं होते थे पैसे

* Esakal.com

yogee kā phla bjt āj , kΔsāno kee krɉ māphe smλŧ yöjnaö pr njr

योगी का पहला बजट आज, किसानों की कर्जमाफी समेत 8 योजनाओं पर नजर

* BBC.com

teach boss atλks wλner Δn āgre email

Tech boss attacks 'whiners' in angry email

* Bhaskar.com

amrnat-h yāt-rλwr đhs-hɉvāđee hl-lā 7 tār

अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ला, 7 ठार

* Esakal.com

döklām: b-hārŧāc san-yymācee preek-s-hā

डोकलाम : भारताच्या संयमाची परीक्षा 

* BBC.com

đa pepl t-rā-yeng tu fāyλt

The people trying to fight fake news in India

* Bhaskar.com

ceen kee b-hār-ŧ ko d-h-m-kλ-p-hād helānā āsān hΔ , hmāree sλnā ko h-tānā n-hee

चीन की भारत को धमकी- पहाड़ हिलाना आसान है, हमारी सेना को हटाना नहीं

* Esakal.com

wuumλns Δn b-lu

वूमेन्स इन ब्लू

* BBC.com

t-raøm-p plee för yuunete ön s-hödön hλlt-hkλ-y vot

Trump plea for unity on showdown healthcare vote

* Bhaskar.com

ceen kee b-hār-ŧ ko d-h-m-kλ-p-hād helānā āsān hΔ , hmāree sλnā ko h-tānā n-hee

चीन की भारत को धमकी- पहाड़ हिलाना आसान है, हमारी सेना को हटाना नहीं

* Bhaskar.com

đλs-h eemāndār kee or b-d-h r-hā GST nötb-ndee pr jnŧā kā b-hrp-uur sāt-h melā : mođee

देश ईमानदारी की ओर बढ़ रहा, GST-नोटबंदी पर जनता का भरपूर साथ मिला: मोदी

* Esakal.com

emārŧ kösφuun mum-beet 17 jл t-har

इमारत कोसळून मुंबईत 17 जण ठार

* BBC.com

US muuv-z wn s-tλp k-loser tu empλseble f-rs-h raφh-a

US moves one step closer to imposing fresh Russia sanctions

* Bhaskar.com

GST sheŧ đwāo-n kee s-hee keemŧ bŧaλga λh Δp , retλls-r kr paΔgλ öwrp-rāseng

GST सहित दवाओं की सही कीमत बताएगा यह ऐप, रिटेलर्स नहीं कर पाएंगे ओवरप्राइसिंग... 

* Esakal.com

mhelān‑cee āypeeλl ŧuur‑ŧ ŧree as‑hk‑‍y

महिलांची आयपीएल तूर्त तरी अशक्‍य

* BBC.com

Wae ya-h kān-t f-lae daerλk-t f-röm Dλle ta-h es-lamabad

Why you can't fly direct from Delhi to Islamabad

* Bhaskar.com

āmeŧ s-hāh år s-m-ruŧe eerān ee guy-rāŧ sλ rāy-ys-b-hā cunāw l-dλ-n-gλ

अमित शाह और स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे

* Esakal.com

neŧλs-hkumārāonče " g-hrwāpsee"

नितीशकुमारांची "घरवापसी'

* BBC.com

@mazān p-rāfet-s ār s-hār-p-le lowar @z et en-vλs-t-s owvarsez

Amazon profits are sharply lower as it invests overseas

* Bhaskar.com

wumn-s k-rekλt teem sλ melλ möđee , khā -đuusree bλteyo-n kee ŧrh đλs-h kā mān b-d-āyā

वुमन्स क्रिकेट टीम से मिले मोदी, कहा- दूसरी बेटियों की तरह देश का मान बढ़ाया

* Esakal.com

kr-jmāp-heesāt-hee srkārcee đmč-hāk

कर्जमाफीसाठी सरकारची दमछाक

* BBC.com

s-hree v en- dey : verāt-h kohlee taøn hλl-p-s seel vek-t-re

Sri Lanka v India: Virat Kohli's ton helps seal victory

* Bhaskar.com

neeŧees-h s-r-kār p-r āy hāeekor-t mλ-n sun-wāee, p-h-lor tλs-t mλ-n melλ ŧ-hλ 131 wot

नीतीश सरकार पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, फ्लोर टेस्ट में मिले थे 131 वोट

* Esakal.com

V-höt-sa@p āлŧŋy jbrđs-ŧ p-hecr

व्हॉट्सअॅप आणतंय जबरदस्त फिचर

* BBC.com

Đa-h hλl-ŧ-h bλnefet-s a-hv @pa-hl-z

The health benefits of apples

* Bhaskar.com

mođee ās-m p-hu-ncλ, h-r sāl kee bād-h sλ nep-t-nλ kλ ŧ-reeko p-r k-rλ-n-gλ cr-cā

मोदी असम पहुंचे, हर साल की बाढ़ से निपटने के तरीको पर करेंगे चर्चा

* Esakal.com

sāwđ-h Δkā, pud-heel hākā

सावध ऐका, पुढील हाका

* BBC.com

a@pal defλn-d-z kam-p-lāyen weđ Cāyna owvar [v-p-n-s]

Apple defends complying with China over VPNs

* Bhaskar.com

āŧan-ykee kā s-hw lλ jāo: 27 sāl mλan-y phlee bār pules nλ pāk hāeekmees-hn sλ khā

आतंकी का शव ले जाओ: 27 साल में पहली बार पुलिस ने पाक हाईकमीशन से कहा

* Esakal.com

nān-đλd: pΔsλ nsl-yāmuφλ pŧ-nee w muleelā jum-plλ åŧālā

नांदेड: पैसे नसल्यामुळे पत्नी व मुलीला जुंपले औताला

* BBC.com

US s@n-k-s-han-z ār 't-rλyd wör' ān Ras-ha, sλz PM Mλd-vadλv

US sanctions are 'trade war' on Russia, says PM Medvedev

* Bhaskar.com

k-lās 8 ŧk bc-coŋ ko p-hλl nheeŋ krnλ kee neeŧe hogee k-hŧ-m, mođee kΔbenλt kā p-hΔslā

क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति होगी खत्म, मोदी कैबिनेट का फैसला

* Esakal.com

đāruuc-yā ns-hλŧ lāwlλlee pΔj ndlee; ām-boleeŧeel 'ŧλ' sŧ-y smor ālλ!

दारूच्या नशेत लावलेली पैज नडली; आंबोलीतील 'ते' सत्य समोर आले!

* BBC.com

robomas-tλr āmez go ta-h b@ta-hl en -caena-h

RoboMaster armies go to battle in China

* Bhaskar.com

2016 mλŋ rokā ŧ-hā, es bār s-h-reengr mλŋ ŧerŋgā p-hhrāuuŋgee: 14 sāl kee bc-cee nλ khā

2016 में रोका था, इस बार श्रीनगर में तिरंगा फहराऊंगी: 14 साल की बच्ची ने कहा

* Esakal.com

mum-beec-yā rok-hāna j-wālāmuk-heecā muuk lāw-hā

मुंबईच्या रोखानं ज्वालामुखीचा मूक लाव्हा

* BBC.com

Gugal λm-p-löye ān-te-devλr-sety mλmow kāzaz row

Google employee anti-diversity memo causes row

* Bhaskar.com

FDI mλŋ 21% kā ejāp-hā, mođee srkār kλ 3 sāl mλŋ đλs-h mλŋ weđλs-hoŋ sλ āλ 6.31 lāk-hCr

FDI में 21% का इजाफा, मोदी सरकार के 3 साल में देश में विदेशों से आए 6.31 लाखCr

* Esakal.com

đāruuc-yā ns-hλŧ lāwlλlee pΔj ndlee; ām-boleeŧeel 'ŧλ' sŧ-y smor ālλ!

दारूच्या नशेत लावलेली पैज नडली; आंबोलीतील 'ते' सत्य समोर आले!

* BBC.com

robomas-tλr āmez go ta-h b@ta-hl en -caena-h

RoboMaster armies go to battle in China

* Bhaskar.com

2016 mλŋ rokā ŧ-hā, es bār s-h-reengr mλŋ ŧerŋgā p-hhrāuuŋgee: 14 sāl kee bc-cee nλ khā

2016 में रोका था, इस बार श्रीनगर में तिरंगा फहराऊंगी: 14 साल की बच्ची ने कहा

* Esakal.com

kr-jmāp-heesāt-hee aŧerek-ŧ kr-j g-hλл-yācee nāmus-h-kee

कर्जमाफीसाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची नामुष्की

* BBC.com

En-dea pales pλr s@k-t owvar fλyk-t Λvaras-t k-lāym

India police pair sacked over faked Everest climb

* Bhaskar.com

subh klλk-tr nλ hāŧ-h jođaλ, s-hām ko lāt-heecār-j; mλđ-hā ko phun-cāyā hā@s-petl

सुबह कलेक्टर ने हाथ जोड़े, शाम को लाठीचार्ज; मेधा को पहुंचाया हाॅस्पिटल

* Esakal.com

mrāt-h-yān-cā mhāsāgr āj đ-hdkлār

मराठ्यांचा महासागर आज धडकणार

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea sλz kan-sedaren mesal s-t-rāyk ān G-wām

North Korea says considering missile strike on Guam

* Bhaskar.com

mum-bee mλn āj mrāt-hā nekālλngλ mor-cā, 25 lāk-h log hongλ s-hāmel; kee elākon mλn jām

मुंबई में आज मराठा निकालेंगे मोर्चा, 25 लाख लोग होंगे शामिल; कई इलाकों में जाम

* Esakal.com

wdelān-nee āŧ-mhŧ-yā kruu nyλ m-hлuun ŧenλ sm-pwelλ jeewn

वडिलांनी आत्महत्या करू नये म्हणून तिने संपविले जीवन

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea: US dep-lowmase ez gλynen rezal-t-s, sλz Mates

North Korea: US diplomacy is gaining results, says Mattis

* Bhaskar.com

ewāŋkā t-rm-p nwm-br mλŋ b-hārŧ āλŋgee, g-lobl ān-ŧ-rp-rλn-yors-hep smet mλŋ hoŋgee s-hāmel

इवांका ट्रम्प नवंबर में भारत आएंगी, ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप समिट में होंगी शामिल

* Esakal.com

sābφλ yān‑cee 16० λkrāŋwreel yān‑ŧ‑rekee s‑hλŧee

साबळे यांची १६० एकरांवरील यांत्रिकी शेती

* BBC.com

En-dea mān-sun: L@n-d-s-lāyd pus-haz basez en-tu gör-j

India monsoon: Landslide pushes buses into gorge

* Bhaskar.com

shārā kee λm-bee wΔlee kee neelāmee p-rösλs s-huruu, 37392 krod rejr-w p-rāes ŧy

सहारा की एम्बी वैली की नीलामी प्रॉसेस शुरू, 37392 करोड़ रिजर्व प्राइस तय

* Esakal.com

p-reyānkām-bābŧcee bāŧmee hee "p-hλk n-yuuj' - köng-rλs

प्रियांकांबाबतची बातमी ही "फेक न्यूज' - कॉंग्रेस

* BBC.com

en-deā en-dλpλn-dλncλ dāy : mode cretecesλs kās-h-mer sλpārātes-t-s

India Independence Day: Modi criticises Kashmir separatists

* Bhaskar.com

mođee srkār 2 lāk-h km-pneyān kr cukee bn-đ, mum-bee-đel-lee pr sbsλ j-yāđā asr

मोदी सरकार 2 लाख कंपनियां कर चुकी बंद, मुंबई-दिल्ली पर सबसे ज्यादा असर...

* Esakal.com

āt-hs-hλ bsgād-yā k-hrλđeelā mn-juree -ŧukārām muл-d-hλ

आठशे बसगाड्या खरेदीला मंजुरी - तुकाराम मुंढे 

* BBC.com

womān fen-d-s lon-g-los-t deāmon-d ren-g on cār-rot en gār-dλn

Woman finds long-lost diamond ring on carrot in garden

* Bhaskar.com

mum-bee mλŋ s-huruu huee nλŧāgeree kee pd-hāee, 9 māh kλ kor-s kee p-hees 2.5 lāk-h rupλ

मुंबई में शुरू हुई नेतागिरी की पढ़ाई, 9 माह के कोर्स की फीस 2.5 लाख रुपए

* Esakal.com

nkus‑hee bnlee wes‑h‑‍wcs‑hk wejλŧee

"नकुशी बनली विश्‍वचषक विजेती"

* BBC.com

US nāvy s-hep col-ledλs wet-h oel tān-kλr of-f sen-gāporλ

US Navy ship collides with oil tanker off Singapore

* Bhaskar.com

en-p-hoses mλŋ ut-hλ ŧuup-hān kee wjh bnee 1300 krod kee pnāyā deel, muur-ŧe nλ ut-hāλ ŧ-hλ 8 swāl...

इन्फोसिस में उठे तूफान की वजह बनी 1300 करोड़ की पनाया डील, मूर्ति ने उठाए थे 8 सवाल…

* Esakal.com

bābāsāhλb purn-đrλn-nee g-hλŧlee pn-ŧp-rđ-hānān-cee b-hλt

बाबासाहेब पुरंदरेंनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

* BBC.com

US het-s Cāy-nez @n-d Ras-han farm-z owvar Nör-ŧ-h Körea

US hits Chinese and Russian firms over North Korea

* Bhaskar.com

t-repl ŧlāk: p-hΔslλ sλ beejλpee ko loksb-hā kee 218 seeton pr p-hāyđā sm-b-hw

ट्रिपल तलाक: फैसले से बीजेपी को लोकसभा की 218 सीटों पर फायदा संभव

* Esakal.com

kr-nl puroheŧ nuu wr-s-hān-nee kārāg-ruhābāhλr

कर्नल पुरोहित नऊ वर्षांनी कारागृहाबाहेर

* BBC.com

En-deaz rλyl-wλy cλr-man rezāyn-z @f-tar tu derλyl-man-t-s

India's railway chairman resigns after two derailments

* Bhaskar.com

Jio Phone kee bukeng āj s-hām 5 bjλ sλ s-huruu hogee, 7 swāl-jwāb mλn jānλn sbkuč-h

Jio Phone की बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू होगी, 7 सवाल-जवाब में जानें सबकुछ

* Esakal.com

wesr-g wād-hl-yānλ pwnλlā puur

विसर्ग वाढल्याने पवनेला पूर

* BBC.com

En-dea guru rλyp: Fālowarz s-tār-t tu lev R@m rāhem's HQ

India guru rape: Followers start to leave Ram Rahim's HQ

* Bhaskar.com

ŧeesrλ wndλ mλn b-hārŧ nλ SL ko hrāyā, seereej pr kb-jā; 4 p-lλyr-s nλ đelāee jeeŧ

तीसरे वनडे में भारत ने SL को हराया, सीरीज पर कब्जा; 4 प्लेयर्स ने दिलाई जीत

* Esakal.com

ros-hлāeenλ ujφlλ s-hhr

रोषणाईने उजळले शहर

* BBC.com

H-yus-tan f-lad: 'Now wλy tu p-revλn-t' kλmakal p-l@n-t b-l@s-t ör fāyar

Houston flood: 'No way to prevent' chemical plant blast or fire

* Bhaskar.com

IND-SL 4th wndλ ājaha đ-honee k-hλlλŋgλ 300wāŋ mΔc, bnā skŧλ hΔŋ 2 wr-l-d rekör-d b-hee

IND-SL 4th वनडे आजः धोनी खेलेंगे 300वां मैच, बना सकते हैं 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी

* Esakal.com

suj-a kol-hāpuurkr.

सुज्ञ कोल्हापूरकर.

* BBC.com

Wāy āran-t En-dean-z @n-g-rear owvar nowt b@n fλyl-yar?

Why aren't Indians angrier over note ban failure?

* Bhaskar.com

nđeyoŋ ko jodnλ kλ leλ mođee kā 5 lāk-hCr kā p-rojλk-t, phlλ kλn-bλŧwā leŋk

नदियों को जोड़ने के लिए मोदी का 5 लाखCr का प्रोजेक्ट, पहले केन-बेतवा लिंक

* Esakal.com

os-t-rλleyāŧhee rŋglā gлλs-hoŧ-sw

ऑस्ट्रेलियातही रंगला गणेशोत्सव

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea nuk-lear tλs-t: Sāwŧ-h howl-d-z levλ-ferλ mesal d-rel

North Korea nuclear test: South holds live-fire missile drill

* Bhaskar.com

s-hān-ŧe år wekās kλ leλ sbsλ ahm hΔ āpsee shyog: BRICS mλŋ bolλ mođee

शांति और विकास के लिए सबसे अहम है आपसी सहयोग: BRICS में बोले मोदी

* Esakal.com

gлpŧee a@pc-yā māđ-h-ymāŧuun bāp-pālā b-hλtā

गणपती अॅपच्या माध्यमातून बाप्पाला भेटा

* BBC.com

Harakλyn Arma: Rλzedan-t-s p-repλr för 'patλn-s-hale k@tas-t-rāfek' s-tör-m

Hurricane Irma: Residents prepare for 'potentially catastrophic' storm

* Bhaskar.com

m-yām-mār mλŋ crmpn-ŧ-hee heŋsā ko lλkr cen-ŧeŧ hΔŋ, hmλŋ melkr kām krnā hogā: mođee

म्यांमार में चरमपंथी हिंसा को लेकर चिंतित हैं, हमें मिलकर काम करना होगा: मोदी

* Esakal.com

mn-ŧ-remл-dφ wes-ŧār w k-hāŧλpālt - an-wyār-ŧ-h

मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेपालट - अन्वयार्थ

* BBC.com

Ow-becuλre: Đa fer-las your-nāles-t-ācteves-t gāure lān-kλs-h

Obituary: The fearless journalist-activist Gauri Lankesh

* Bhaskar.com

pāk mλŋ āŧŋkee jehāđ nheeŋ, p-hsāđ p-hΔlā rhλ; đuneyā mđđ krλ: PAK ār-mee ceep-h

पाक में आतंकी जिहाद नहीं, फसाद फैला रहे; दुनिया मदद करे: PAK आर्मी चीफ

* Esakal.com

puлλ jel-h-yāŧ 34 sŋs-ŧ-hān-nā s-hrđ pwār shkārgårw

पुणे जिल्ह्यात ३४ संस्थांना शरद पवार सहकारगौरव

* BBC.com

K@n đes s-tλyt owvarkam En-deaz l@n-g-waj devāyd?

Can this state overcome India's language divide?

* Bhaskar.com

p-hΔslλ kλ wk-ŧ hŋs rhā ŧ-hā slλm, usλ mrnλ ŧk jλl mλŋ rhnā hogā: srkāree wkeel

फैसले के वक्त हंस रहा था सलेम, उसे मरने तक जेल में रहना होगा: सरकारी वकील

* Esakal.com

hλce p-hφ kāy notbn-đeelā...?

हेचि फळ काय नोटबंदीला...?

* BBC.com

Wāy āran-t En-dean-z @n-g-rear owvar nowt b@n fλyl-yar?

Why aren't Indians angrier over note ban failure?

* Bhaskar.com

ks-h-meer mλŋ p-hor-s nλ λnkāuл-tr mλŋ 2 hejbul āŧŋkeyoŋ ko mār gerāyā, λk arλs-t

कश्मीर में फोर्स ने एनकाउंटर में 2 हिजबुल आतंकियों को मार गिराया, एक अरेस्ट

* Esakal.com

puл‑yāŧ wād‑hŧλy bλsumār ‘đ‑rus‑h‑‍y p‑rđuus‑hл’!

पुण्यात वाढतेय बेसुमार ‘दृश्‍य प्रदूषण’!

* BBC.com

Wāy enek-wālate en En-dea ez @t et-s hāyas-t lλval en 92 yer-z

Why inequality in India is at its highest level in 92 years

* Bhaskar.com

kΔsλ mođee kee tc dep-lomΔsee kā hes-sā hΔ jāpānee PM kā kl sλ b-hārŧ đårā?

कैसे मोदी की टच डिप्लोमैसी का हिस्सा है जापानी PM का कल से भारत दौरा?

* Esakal.com

wāyseeλm rug-лālyāŧ λkāc k-hātλwr đon đon rug-л

वायसीएम रुग्णालयात एकाच खाटेवर दोन दोन रुग्ण 

* BBC.com

Rλba-hl Wel-sa-hn a-hwö-aded a$4.5m en m@ga-hzeen dλfamateon kλys

Rebel Wilson awarded A$4.5m in magazine defamation case

* Bhaskar.com

āeep-hon 10 lön-c, λk b-hee Δsā p-heecr nheeŋ jo yuunek ho; km-pnee kλ s-hλyr 1.5% gerλ

आईफोन 10 लॉन्च, एक भी ऐसा फीचर नहीं जो यूनिक हो; कंपनी के शेयर 1.5% गिरे

* Esakal.com

lāl-pewφ-yā bs hoлār āŧā neφ-yā

लाल-पिवळ्या बस होणार आता निळ्या 

* BBC.com

En-dea lön-caz fars-t bulat t-rλyn p-rājλk-t

India launches first bullet train project

* Bhaskar.com

mođee-ābλ sābrmŧee g-rāuл-d phun-cλ, kuč-h đλr mλŋ rk-hλŋgλ bulλt t-rλn p-rojλk-t kee neeŋw

कमोदी-आबे साबरमती ग्राउंड पहुंचे, कुछ देर में रखेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव

* Esakal.com

b-hārŧāŧ 'bulλt t-rλn' yugācee surwāŧ : nrλn-đ-r mođee

भारतात 'बुलेट ट्रेन' युगाची सुरवात : नरेंद्र मोदी

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea fāyarz sλkan-d bales-tek mesal owvar Jap@n

North Korea fires second ballistic missile over Japan

* Bhaskar.com

Nkorea nλ jāpān kλ uupr sλ p-her đāgee mesāel, ābλ bolλ- yλ br-đās-h-ŧ nheeŋ

Nkorea ने जापान के ऊपर से फिर दागी मिसाइल, आबे बोले- ये बर्दाश्त नहीं

* Esakal.com

mđ-h-y mhārās-h-t-rāŧ musφđ-hār pāwsācā an-đāj

मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज

* BBC.com

Cāyna het bāy fan@n-s-hal s-k@m 'λpadλmek'

China hit by financial scam 'epidemic'

* Bhaskar.com

donāl-d t-rm-p kee bλtee ewāŋkā nλ sus-hmā s-wrāj ko bŧāyā kres-h-māee weđλs-h mn-ŧ-ree

डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ने सुषमा स्वराज को बताया करिश्माई विदेश मंत्री

* Esakal.com

s-tār-tap-slā ŧn-ŧ-rj-n-ānāsh mđŧ krлār

स्टार्टअप्सला तंत्रज्ञानासह मदत करणार 

* BBC.com

Tāta @n-d t-hys-sλn-k-rup-p 'ag-re' fars-t s-tλyj av marjar del

Tata and ThyssenKrupp 'agree' first stage of merger deal

* Bhaskar.com

đ-h-ruweekrл kee rājneeŧe cunåŧee, ceen kee ŧrh hmārā wejn sāp-h nheeŋ: US mλŋ rāhul

ध्रुवीकरण की राजनीति चुनौती, चीन की तरह हमारा विजन साफ नहीं: US में राहुल

* Esakal.com

wāhŧuuk koл-deemuφλ wāhncālk ŧ-rs-ŧ

वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त

* BBC.com

Ös-t-rλyl-yan s-kul des-k-remanλytad agλn-s-t tur-bān-wλāren-g böy

Australian school discriminated against turban-wearing boy

* Bhaskar.com

ms-jeđoŋ mλŋ jān-c kro, ajān kee āwāj ŧλj ŧo nheeŋ: đel-lee srkār ko NGT kā ör-dr

मस्जिदों में जांच करो, अजान की आवाज तेज तो नहीं: दिल्ली सरकार को NGT का ऑर्डर

* Esakal.com

srkārlāhee mn-đeec-yā zφā; upāyyojnā krл-yācλ aruл jλtlee yān-cλ sŋkλŧ

सरकारलाही मंदीच्या झळा; उपाययोजना करण्याचे अरुण जेटली यांचे संकेत 

* BBC.com

Kem sλz 'derλyn-j-d' T-ram-p s-howz ned för nuk-lear p-rowg-r@m

Kim says 'deranged' Trump shows need for nuclear programme

* Bhaskar.com

PAK mλŋ hΔ đāuuđ, p-hon tΔpeŋg kλ dr sλ res-h-ŧλđāroŋ sλ bāŧ nheeŋ krŧā: b-hāee nλ bŧāyā

PAK में है दाऊद, फोन टैपिंग के डर से रिश्तेदारों से बात नहीं करता: भाई ने बताया

* Esakal.com

j-yλs-h-t-h sāheŧ-yek, pŧ-rkār aruл sāđ-huu yān-cλ neđ-hn

ज्येष्ठ साहित्यिक, पत्रकार अरुण साधू यांचे निधन

* BBC.com

En-dea köl-z P@kes-t@n ‘tλr-rores-tān’ en UN s-pec row

India calls Pakistan ‘Terroristan’ in UN speech row

* Bhaskar.com

beec s-peec mλŋ puuč-hā- bulλt t-rλn ko hen-đee mλŋ k-yā khŧλ hΔŋ, jλtlee nλ lgāee p-htkār

बीच स्पीच में पूछा- बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, जेटली ने लगाई फटकार

* Esakal.com

seebeeāy' cåks-heelā lāluun-cee pun-hā đāл-dee

'सीबीआय' चौकशीला लालूंची पुन्हा दांडी

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea k-rāysas: Wās-hen-tan denāyz 'wör dek-lλr-d'

North Korea crisis: Washington denies 'war declared'

* Bhaskar.com

31 ak-tuubr sλ bđl jāλgā t-rλnoŋ kā tāem tλbl, mλл-tλnλŋs kλ clŧλ leyā p-hΔslā

31 अक्टूबर से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल, मेंटेनेंस के चलते लिया फैसला

* Esakal.com

b-hārŧāŧ p-rāmāлek nλŧā hoлλ awg-hd: rāhul gān-đ-hee

भारतात प्रामाणिक नेता होणे अवघड: राहुल गांधी

* BBC.com

T-ram-p k@n-dadλy-t Luŧ-har S-t-rλyn-j luzaz @lab@ma p-rāymλre tu Röy Mur

Trump candidate Luther Strange loses Alabama primary to Roy Moore

* Bhaskar.com

ācār-y bālk-res-h-л kee λsλt-s mukλs-h am-bānee sλ 3 gunā j-yāđā ŧλjee sλ b-d-hee: repor-t

आचार्य बालकृष्ण की एसेट्स मुकेश अंबानी से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी: रिपोर्ट

* Esakal.com

dejetl nerk-s-hrŧλmuφλ jgлλ kt-heeл

डिजिटल निरक्षरतेमुळे जगणे कठीण

* BBC.com

Jap@n elλk-s-han: PM s-hen-zo Λyb dezāl-v-z pār-laman-t

Japan election: PM Shinzo Abe dissolves parliament

* Bhaskar.com

bāŋg-lāđλs-h mλŋ 8 lāk-h ns-heelee goleyoŋ kee ŧs-kree krŧλ 3 roheŋg-yā smλŧ 4 arλs-t

बांग्लादेश में 8 लाख नशीली गोलियों की तस्करी करते 3 रोहिंग्या समेत 4 अरेस्ट

* Esakal.com

m@t'kduun āyλλs ađ-hekā-r-yān-cā pāлuŧārā

मॅट'कडून आयएएस अधिकाऱ्यांचा पाणउतारा

* BBC.com

P-lλyböy fāwn-dar Hλf-nar dāyz λyj-d 91

Playboy founder Hefner dies aged 91

* Bhaskar.com

āŧŋkee kλ bđlλ kulb-huus-hл jāđ-hw ko đλnλ kā melā ŧ-hā p-rpojl: PAK kā đāwā

आतंकी के बदले कुलभूषण जाधव को देने का मिला था प्रपोजल: PAK का दावा

* Esakal.com

mān-jree-muл-d-hwā rs-ŧ-yāwr s-hā@r-t sr-keet : 3 đukānān-nā āg

मांजरी-मुंढवा रस्त्यावर शाॅर्ट सर्कीट : 3 दुकानांना आग

* BBC.com

Hāw T-ram-p tarn-d agλn-s-t gan kan-t-rowl

How Trump turned against gun control

* Bhaskar.com

s-h-reengr kλ BSF kΔm-p pr p-heđāyeen hmlā, 2 āŧŋkee d-hλr; λk jwān s-hheeđ

श्रीनगर के BSF कैम्प पर फिदायीन हमला, 2 आतंकी ढेर; एक जवान शहीद

* Esakal.com

s-h-reengrmđ-h-yλ 'beeλsλp-h'c-yā č-hāwлeewr hl-lā

श्रीनगरमध्ये 'बीएसएफ'च्या छावणीवर हल्ला

* BBC.com

honλyp-rλλt en-sān : En-dea rλypes-t guruz adāp-tad dötar arλs-tad

Honeypreet Insan: India rapist guru's adopted daughter arrested

* Bhaskar.com

PAK kee ISI kee apnee alg p-hörλn pölesee, uskλ āŧŋkeyoŋ sλ knλk-s-hn: US

PAK की ISI की अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी, उसके आतंकियों से कनेक्शन: US

* Esakal.com

pλt-rol, dezλlcλ đr āлk-hee kmee

शपेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी कमी

* BBC.com

'Ek-s-ten-k-t' dāyman-d s-pāydar fāwn-d @t N@s-hanal T-ras-t pār-k

'Extinct' diamond spider found at National Trust park

* Bhaskar.com

uuл-tnee kλ đuuđ-h sλ cöklλt bnāλgā amuul, đewālee sλ phlλ bājār mλŋ lānλ kee ŧΔyāree

ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाएगा अमूल, दिवाली से पहले बाजार में लाने की तैयारी

* Esakal.com

bnāwt km-pn-yān-cee đon lāk-h b@ŋk k-hāŧee

बनावट कंपन्यांची दोन लाख बॅंक खाती

* BBC.com

Elλk-t-rek hanekowm: P@kes-t@ne ten en sāyan-tefek fars-t

Electric honeycomb: Pakistani teen in scientific first

* Bhaskar.com

rām rheem kλ 2 māmloŋ mλŋ HC mλŋ sunwāee āj, sāđ-h-weyoŋ nλ kee um-rkΔđ kee apeel

राम रहीम के 2 मामलों में HC में सुनवाई आज, साध्वियों ने की उम्रकैद की अपील

* Esakal.com

λk đλs-h, λk kr'Δwjee 'λk đλs-h, sāŧ kr' : kāŋg-rλs

'एक देश, एक कर'ऐवजी 'एक देश, सात कर' : काँग्रेस

* BBC.com

En-dean λr för-s hλlekāp-tar k-r@s-h kel-z sλvan

Indian air force helicopter crash kills seven

* Bhaskar.com

hneep-reeŧ 10X14 kee bΔrk, λk km-bl mλŋ gujār rhee đen; hwālāŧ mλŋ pŋk-hā b-hee nheeŋ

हनीप्रीत 10X14 की बैरक, एक कंबल में गुजार रही दिन; हवालात में पंखा भी नहीं

* Esakal.com

mλt-ro'c-yā ŧeen b-huumegŧ s-ŧ-hānkān-c-yā ārλk-hnāŧ bđl

मेट्रो'च्या तीन भूमिगत स्थानकांच्या आरेखनात बदल

* BBC.com

För wλyz Bāb Kör-kar s-k-yuard Dānal-d T-ram-p

Four ways Bob Corker skewered Donald Trump

* Bhaskar.com

IND-AUS 2nd T20, seereej jeeŧ kλ sāŧ-h b-hārŧ kee en 5 rekör-d-s pr b-hee njr

IND-AUS 2nd T20, सीरीज जीत के साथ भारत की इन 5 रिकॉर्ड्स पर भी नजर

* Esakal.com

peeλmpeeλmλl bs k-hrλđeesāt-hee đλлār 160 kotee rupyλ

पीएमपीएमएल बस खरेदीसाठी देणार 160 कोटी रुपये

* BBC.com

Harakλyn Afel-ya: Wör-nen-z @z s-tör-m hλd-z tu UK

Hurricane Ophelia: Warnings as storm heads to UK

* Bhaskar.com

bλŋgluru mλŋ đ-hmākλ sλ 4 bel-deŋg gereeŋ: 7 kee måŧ, anāŧ-h huee bc-cee ko gođ lλgee srkār

बेंगलुरु में धमाके से 4 बिल्डिंग गिरीं: 7 की मौत, अनाथ हुई बच्ची को गोद लेगी सरकार

* Esakal.com

mum-bee weđ-yāpeet-hāwerođ-hāŧ 20 lāk-hān-cā đāwā

मुंबई विद्यापीठाविरोधात 20 लाखांचा दावा

* BBC.com

ker-kuk : clās-hλs rλpor-tλd āf-tλr erāqe forcλs ād-vāncλ on kur-des-h-hλl-d setλ

Kirkuk: Clashes reported after Iraqi forces advance on Kurdish-held sites

* Bhaskar.com

HC nλ 12 sāl kee rλp wek-tem kλ abör-s-hn ko đee mn-juuree, zārk-hл-d srkār ut-hāλgee k-hr-c

HC ने 12 साल की रेप विक्टिम के अबॉर्शन को दी मंजूरी, झारखंड सरकार उठाएगी खर्

* Esakal.com

gujrāŧλŧ pdлār ās-h-wāsnān-cā pāuus: rāhul gān-đ-hee

गुजरातेत पडणार आश्वासनांचा पाऊस: राहुल गांधी

* BBC.com

Kowlen kāλpλr-neck fāyl-z lösut agλn-s-t NFL owvar 'kaluz-han' nāt tu sāyn hem

Colin Kaepernick files lawsuit against NFL over 'collusion' not to sign him

* Bhaskar.com

aglee đewālee ŧk rām mn-đer bn jāλgā, cunāwee jeeŧ kλ leλ hen-đuu kār-d jruuree: s-wāmee

अगली दिवाली तक राम मंदिर बन जाएगा, चुनावी जीत के लिए हिंदू कार्ड जरूरी: स्वामी

* Esakal.com

mhārās-h-t-r-kr-nātk seemāp-rs-h-nee wkelān-cee bΔt-hk now-hλm-brmđ-h-yλ

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी वकिलांची बैठक नोव्हेंबरमध्ये

* BBC.com

100 Weman: Đa P@kes-t@ne weman s-hλym-d för đλr lāyf-s-tāyl

100 Women: The Pakistani women shamed for their lifestyle

* Bhaskar.com

āyur-wλđ mλŋ s-tuudλл-t-s ko hr kor-s kλ leλ alg sr-tep-hekλt melλ- mođee

आयुर्वेद में स्टूडेंट्स को हर कोर्स के लिए अलग सर्टिफिकेट मिले- मोदी

HC ने 12 साल की रेप विक्टिम के अबॉर्शन को दी मंजूरी, झारखंड सरकार उठाएगी खर्

* Esakal.com

pāknλ āŧāpr-yn-ŧ āmcā kλwφ p-hāyđāc g-hλŧlā: t-rm-p

पाकने आतापर्यंत आमचा केवळ फायदाच घेतला: ट्रम्प

* BBC.com

mān-λāten-g En-dean teg-rλs-s dāyz av elλk-t-rak-yus-han

Man-eating Indian tigress dies of electrocution

* Bhaskar.com

sus-hmā kee mđđ sλ pāk kee bc-cee ko weejā melλgā, kΔŋsr kā elāj krānλ b-hārŧ āλgee

सुषमा की मदद से पाक की बच्ची को वीजा मिलेगा, कैंसर का इलाज कराने भारत आएग

* Esakal.com

m@dm! hλ 2017 āhλ, 1817 nw-hλ : rāhul gān-đ-hee

मॅडम! हे 2017 आहे, 1817 नव्हे : राहुल गांधी 

* BBC.com

Jap@n PM s-hen-zo Λyb p-rāmasaz tu del weđ Nör-ŧ-h Körea ŧ-h-rλt

Japan PM Shinzo Abe promises to deal with North Korea threat

* Bhaskar.com

dejetl eл‑deyā mλŋ lΔptöp ko ŧrs rhλ IT eŋs‑‍pλk‑‍tr, 3 sāl sλ atkee hΔ sp‑‍lāee...

डिजिटल इंडिया में लैपटॉप को तरस रहे IT इंस्‍पेक्‍टर, 3 साल से अटकी है सप्‍लाई... 

* Esakal.com

sλnλcλ đon bdλ nλŧλ b-hājpc-yā gφālā

सेनेचे दोन बडे नेते भाजपच्या गळाला

* BBC.com

Tāyl@n-d begen-z röyal k-remλys-han för lλyt Ken b-humebol ādulyādλy

Thailand begins royal cremation for late King Bhumibol Adulyadej

* Bhaskar.com

yogee āđeŧ-ynāŧ-h ŧājmhl phun-cλ, zāduu lgāee; presr mλŋ jy s-h-reerām kλ nārλ lgλ

योगी आदित्यनाथ ताजमहल पहुंचे, झाड़ू लगाई; परिसर में जय श्रीराम के नारे लगे

* Esakal.com

tepuu sulŧānlā eŋg-rjāŋs-hee ld-hŧānā weermrл: rās-h-t-rpŧee

टिपू सुलतानला इंग्रजांशी लढताना वीरमरण: राष्ट्रपती 

* BBC.com

Dānal-d T-ram-p nowt-s S-he yen-pen-g's 'λk-s-t-raör-danλre' rāyz

Donald Trump notes Xi Jinping's 'extraordinary' rise

* Bhaskar.com

mānekcn-đ g-rup kλ CMD rseklāl đ-hāreewāl kā neđ-hn, gutk-hā keŋg kλ nām sλ ŧ-hλ ms-hhuur

मानिकचंद ग्रुप के CMD रसिकलाल धारीवाल का निधन, गुटखा किंग के नाम से थे मशहूर

* Esakal.com

ceen seemλwr āлk-hee pn-nās t-hāлee ub-hāruu: rājnāŧ-hseŋh

चीन सीमेवर आणखी पन्नास ठाणी उभारू: राजनाथसिंह

* BBC.com

En-dea ve Nu Zelan-d: g-roun-d-s-mān s@k-t @f-tar TV s-ten t@m-paren k-lλym-z

India v New Zealand: Groundsman sacked after TV sting tampering claims

* Bhaskar.com

ngr pn-cāyŧoŋ kλ ngrāđ-h-yk-s-h b-hee ab seeđ-hλ jnŧā cunλgee, kΔbenλt kā p-hΔslā

नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष भी अब सीधे जनता चुनेगी, कैबिनेट का फैसला

* Esakal.com

māwφlā mn-ŧ-repđ meφāwλ hee māzeehee ec-č-hā - ŧāwdλ

मावळला मंत्रिपद मिळावे ही माझीही इच्छा - तावडे 

* BBC.com

rus-seā-t-rum-p: Huz hu en đa d-rāma tu λn-d öl d-rāmaz?

Russia-Trump: Who's who in the drama to end all dramas?

* Bhaskar.com

mār-kλt kā nyā rekör-d: sλŋsλk-s phlee bār 33300 kλ pār, nep-h-tee 10400 kλ kreeb...

मार्केट का नया रिकॉर्ड: सेंसेक्स पहली बार 33300 के पार, निफ्टी 10400 के करीब...

* Esakal.com

ceđm-brm yān-c-yākduun kās-h-meerc-yā s-wāyŧ-ŧŧλcā muđ-đā; pn-ŧp-rđ-hān mođeen-cλ teekās-ŧ-r

चिदंबरम यांच्याकडून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा; पंतप्रधान मोदींचे टीकास्त्र

* BBC.com

K@talown-ya en-depλn-dan-s: pueg-dλmon-t 'kud ran ef nāt en jλyl

Catalonia independence: Puigdemont 'could run if not in jail'

* Bhaskar.com

jλt kee p-h-lāet PoK lλ jāλŋgλ hāeejΔkr-s: đ-hmkee b-hrā lλtr melnλ pr p-lλn huā dāywr-t

जेट की फ्लाइट PoK ले जाएंगे हाईजैकर्स: धमकी भरा लेटर मिलने पर प्लेन हुआ डायवर्ट

* Esakal.com

mođee đλs-h kλ leλ ŧuu ŧo hāneekārk hΔ... : kāŋg-rλscee neđr-s-hnλ

मोदी देश के लिए तू तो हानीकारक है... : काँग्रेसची निदर्शने 

* BBC.com

rus-seā-len-kλd pows-t-s 'rec-t' 126m fācλbook yuzarz en US

Russia-linked posts 'reached' 126m Facebook users in US

* Bhaskar.com

āđ-hār ko jruuree bnānā surk-s-hā kλ leλ k-hŧrā, mođee ko jl-đ lλtr lek-huuŋgā: s-wāmee

आधार को जरूरी बनाना सुरक्षा के लिए खतरा, मोदी को जल्द लेटर लिखूंगा: स्वामी

* Esakal.com

‘đ-ruŧgŧee’wrhee uŧrлār wemān?

‘द्रुतगती’वरही उतरणार विमान?

* BBC.com

Nu Yör-k t-rak at@k: T-ram-p vāwz tu tāytan vλten

New York truck attack: Trump vows to tighten vetting

* Bhaskar.com

cen-ŧā n krλŋ, mΔŋ njr rk-hλ huλ huuŋ: etlee mλŋ eл-deyn s-tuudλл-t-s pr hmlλ kλ bāđ sus-hmā

चिंता न करें, मैं नजर रखे हुए हूं: इटली में इंडियन स्टूडेंट्स पर हमले के बाद सुषमा

*Esakal.com

pem-pree-cen-cwd s-hhrāŧ 6 s-ŧ-hānkλ

पिंपरी-चिंचवड शहरात ६ स्थानके

*BBC.com

Đa US s-tλyt đ@t b@n-z s-pār-k-lλr-s bat nāt gan-z

The US state that bans sparklers but not guns

*Bhaskar.com

nλhrā āj retāyr hoŋgλ: eл-deyn bölr-s mλŋ sbsλ lm-bā kreyr, 7 kp-ŧānoŋ kλ sāŧ-h k-hλlλ

नेहरा आज रिटायर होंगे: इंडियन बॉलर्स में सबसे लंबा करियर, 7 कप्तानों के साथ खेले

*Esakal.com

p-rs-hāsnāŧeel uc-cāđ-hekāree kāmācā hes-hλb đλŧo ŧλw-hā !

प्रशासनातील उच्चाधिकारी कामाचा हिशेब देतो तेव्हा !

*BBC.com

P@ra-hdaes Pλypa-hz: T@k-s hλyva-hn seek-ret-s a-hv ul-t-ra-rech ek-s-poz-d

Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed

*Bhaskar.com

đāuuđ kee 3 p-röpr-tee kee neelāmee s-huruu; hotl k-hreeđkr s-håcāly bnāλŋgλ: hen-đuu mhāsb-hā

दाऊद की 3 प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू; होटल खरीदकर शौचालय बनाएंगे: हिंदू महासभा

* Esakal.com

smān pāлee yojnλcā ‘24 x 7’ gon-đ-hφ sm-pwā!

समान पाणी योजनेचा ‘२४ x ७’ गोंधळ संपवा!

* BBC.com

erān-erāq arŧ-h-k-wλyk: Dλd-le t-rλmar het-s bör-dar rejan

Iran-Iraq earthquake: Deadly tremor hits border region

* Bhaskar.com

DB Survey: gujrāŧ kλ 40% logoŋ kee rāy mλŋ GST‑notbn-đee kā asr nheeŋ

DB Survey: गुजरात के 40% लोगों की राय में GST-नोटबंदी का असर नहीं

*Esakal.com

nw-yā bssāt-hee 35 jāgā hw-yāŧ

पनव्या बससाठी ३५ जागा हव्यात

*BBC.com

gλl-dof retarn-z Dab-len honour en p-rowtλs-t owvar Ön S@n Λs-yuyu Ke

Geldof returns Dublin honour in protest over Aung San Suu Kyi

*Bhaskar.com

p-rđ-yum-n mr-dr kλs: CBI bolee jur-m kbuulo, nheeŋ ŧo b-hāee ko mār đλŋgλ- āropee s-tuudλл-t

प्रद्युम्न मर्डर केस: CBI बोली जुर्म कबूलो, नहीं तो भाई को मार देंगे- आरोपी स्टूडेंट

* Esakal.com

b-hārŧāŧhee rowlλ p@lλdeym eл-deyānλ pāy'

भारतातही रोवले पॅलेडियम इंडियाने पाय'

* BBC.com

B-retes-h dāk-tar 'pan-cez s-hār-k' en Ös-t-rλyl-ya sarfen s-kλr

British doctor 'punches shark' in Australia surfing scare

* Bhaskar.com

gujrāŧ: āj sλ b-hrλ jāλŋgλ nömenλs-hn, BJP-kāŋg-rλs nλ jāree nheeŋ kee les-t

गुजरात: आज से भरे जाएंगे नॉमिनेशन, BJP-कांग्रेस ने जारी नहीं की लिस्ट

*Esakal.com

λstee kr-mcār-n-yāŋwes-hyeecee sunāwлee shkr-mcār-n-yāŋsmor

पएसटी कर्मचाऱ्यांविषयीची सुनावणी सहकर्मचाऱ्यांसमोर

*BBC.com

Wan T-ram-p t-wet ez wat US wel reköl abāwt Λyz-ha t-rep

One Trump tweet is what US will recall about Asia trip

*Bhaskar.com

zārk-hл-d mλŋ 10 krod sλ Δsā pul bnā rhλ hΔŋ, jes ŧk phun-cnλ kλ leλ rod hee nheeŋ

झारखंड में 10 करोड़ से ऐसा पुल बना रहे हैं, जिस तक पहुंचने के लिए रोड ही नहीं

*Esakal.com

nāgpuurpāsuun sāŋgleepr-yn-ŧ mhārās-h-t-rāŧ b-hyāwh gun-hλgāree: p-ruŧ-h-weerāj cw-hāл

नागपूरपासून सांगलीपर्यंत महाराष्ट्रात भयावह गुन्हेगारी: पृथ्वीराज चव्हाण

*BBC.com

Erān k-wλyk sarvāyvarz λn-d-yur sλkan-d nāyt weŧ-hāwt s-hλl-tar

Iran quake survivors endure second night without shelter

*Bhaskar.com

alāw mλŋ wes-p-hot sλ 5 bc-cλ zulsλ, t-hл-d b-hgānλ kλ leλ jlāee ŧ-hee āg

अलाव में विस्फोट से 5 बच्चे झुलसे, ठंड भगाने के लिए जलाई थी आग

*Eskal.com

bālsm‑pāđkān‑nee jāлlλ w‑ruŧ‑ŧwes‑h‑‍w

बालसंपादकांनी जाणले वृत्तविश्‍व

*BBC.com

En-dea bowt k@p-sāyz: Rλs-k-yuarz fāyn-d bādez av 16 pel-g-ram-z

India boat capsize: Rescuers find bodies of 16 pilgrims

*Bhaskar.com

surŋg k-hođkr bΔŋk mλŋ g-husλ cor, krodoŋ kee nkđee år jλwr lλ udλ

सुरंग खोदकर बैंक में घुसे चोर, करोड़ों की नकदी और जेवर ले उड़े

*Eskal.com

mλt-rosāt-hee p-reemeym λp-hλsāycā p-rs-ŧāw ŧyār

मेट्रोसाठी प्रीमियम एफएसआयचा प्रस्ताव तयार 

*BBC.com

Ras-ha pows-t-s vedeow gλym scrλλn-s-hot @z 'p-ruf' av US hλl-pen IS

Russia posts video game screenshot as 'proof' of US helping IS

*Bhaskar.com

gujrāŧ mλŋ jāŧe smeekrлoŋ pr p-hoks kr rhee BJP

गुजरात में जाति समीकरणों पर फोकस कर रही BJP

*Eskal.com

apg-hāŧg-rs-ŧ b-hrlλlā g@s tŋkr bλwārs pduun

अपघातग्रस्त भरलेला गॅस टँकर बेवारस पडून

*BBC.com

Zem-bāb-wλy awλyt-s nλk-s-t s-tλp-s @f-tar melatλre tλykowvar

Zimbabwe awaits next steps after military takeover

*Bhaskar.com

2019 kλ leλ nλ seyāsee smeekrл sāđ-hnλ mλŋ jutee BJP

2019 के लिए नए सियासी समीकरण साधने में जुटी BJP

*Eskal.com

mođee ajuunhee b-hārŧāŧ lokp-rey; sr-w-hλk-s-hлāŧuun s-ps-h-t

मोदी अजूनही भारतात लोकप्रिय; सर्व्हेक्षणातून स्पष्ट

*BBC.com

Zem-bāb-wλy lλytas-t: Mugābλy 'rezes-ten köl-z tu rezāyn'

Zimbabwe latest: Mugabe 'resisting calls to resign'

*Bhaskar.com

BJP kλ leλ cunåŧee bnā mλrt-h, shārnpur mλyr seet

BJP के लिए चुनौती बना मेरठ, सहारनपुर मेयर सीट

*Eskal.com

s-h-reewr-đ-hnlā hoлār s-h-reemn-ŧ bāφājee pλs-hwλ s-mārk

श्रीवर्धनला होणार श्रीमंत बाळाजी पेशवे स्मारक

*BBC.com

Jarmanez Markal safarz b-low @z FDP pul-z āwt av kowales-han tök-s

Germany's Merkel suffers blow as FDP pulls out of coalition talks

*Bhaskar.com

aglλ sāl đuneyā mλŋ ā skŧλ hΔŋ bdλ b-huukm-p, đ-hrŧee kλ g-huumnλ kee rp-h-ŧār km huee

अगले साल दुनिया में आ सकते हैं बड़े भूकंप, धरती के घूमने की रफ्तार कम हुई

*Eskal.com

‘deem-d kn-wλyn-s’ nsl-yās puur-лŧ-wācā đāk-hlā nko!

‘डीम्ड कन्वेयन्स’ नसल्यास पूर्णत्वाचा दाखला नको!

*BBC.com

Mugābλy rezāyn-z: Zem-bāb-wλy sλlab-rλyt-s λn-d av @n λra

Mugabe resigns: Zimbabwe celebrates end of an era

*Bhaskar.com

ICJ: đlweer b-hл-dāree kee löbeŋg kλ leλ weđλs-h mn-ŧ-ree sus-hmā s-wrāj nλ k-huđ keλ 60 köl

ICJ: दलवीर भंडारी की लॉबिंग के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद किए 60 कॉल

* Esakal.com

λk hjār 314 s-hāφā bn-đ

एक हजार ३१४ शाळा बंद

* BBC.com

UK föran λyd mane 'dāy-varted tu λk-s-t-remas-t-s' en Serea

UK foreign aid money 'diverted to extremists' in Syria

* Bhaskar.com

UP mλŋ kāŋg-rλs sāp-h ho gee, wo gujrāŧ mλŋ b-hāee-b-hāee ko bāл-t rhee: b-hruuc mλŋ bolλ mođee

UP में कांग्रेस साफ हो गई, वो गुजरात में भाई-भाई को बांट रही: भरूच में बोले मोदी

*Esakal.com

tλkd-yāŋlgŧ bān-đ-hkām bn-đeemuφλ p-rkl-p adcлeeŧ

टेकड्यांलगत बांधकाम बंदीमुळे प्रकल्प अडचणीत

*BBC.com

Jör-dan arjaz US nāt tu rλcog-nesλ Jarusalam @z Ez-real k@patal

Jordan urges US not to recognise Jerusalem as Israel capital

*Bhaskar.com

b-hājpā kλ t-wetr hΔл-dl sλ muk-h-ymn-ŧ-ree pr nes-hānā, nåkreyoŋ kλ sm-bn-đ-h mλŋ khā yλ

भाजपा के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री पर निशाना, नौकरियों के संबंध में कहा ये

*Eskal.com

s-hs-hee kpuur yān-cλ neđ-hn, māzλ nāhee- s-hs-hee ŧ-hrur

शशी कपूर यांचे निधन, माझे नाही- शशी थरुर

*BBC.com

b-rλk-het : Taresa Mλy an-dar p-rλs-har tu gλt DUP ān sāyd

Brexit: Theresa May under pressure to get DUP on side

*Bhaskar.com

sbsλ ŧλj wndλ p-hep-h-tee lgānλ wālλ 5 eл-deyn-s, 17 sāl sλ töp pr hΔ λk bölr

सबसे तेज वनडे फिफ्टी लगाने वाले 5 इंडियन्स, 17 साल से टॉप पर है एक बॉलर

*Eskal.com

puл-yāŧ ‘s-kel hb’

पुण्यात ‘स्किल हब’

*BBC.com

Ez Dānal-d T-ram-p wenen?

Is Donald Trump winning?

*Bhaskar.com

ayođ-h-yā: hm rājneeŧe nheeŋ, ŧŧ-h-y đλk-hŧλ hΔŋ: 2019 kλ cunāw ŧk sunwāee tālnλ kee māŋg pr SC

अयोध्या: हम राजनीति नहीं, तथ्य देखते हैं: 2019 के चुनाव तक सुनवाई टालने की मांग पर SC

*Eskal.com

'rāj-yāŧ uđ-yogwād-heesāt-hee suweđ-hān-cee pāyāb-hrлee'

'राज्यात उद्योगवाढीसाठी सुविधांची पायाभरणी'

*BBC.com

Jarusalam s-t@tas: Södez kan-dλm T-ram-p-s anāwn-s-man-t

Jerusalem status: Saudis condemn Trump's announcement

*Bhaskar.com

mΔc k-hλlnλ kλ k-rāetλreyā mλŋ pöl-yuus-hn b-hee s-hāmel ho: mλdekl λsoseλs-hn kā BCCI ko lλtr

मैच खेलने के क्राइटेरिया में पॉल्यूशन भी शामिल हो: मेडिकल एसोसिएशन का BCCI को लेटर

*Eskal.com

‘s-por-ts hb’ bnlλl-yā puл-yācλ đuk-hлλ!

‘स्पोर्टस हब’ बनलेल्या पुण्याचे दुखणे!

*BBC.com

Vλnez-wλyla āpazes-han b@n-d f-ram ranen en 2018 elλk-s-han

Venezuela opposition banned from running in 2018 election

*Bhaskar.com

gujrāŧ cunāw: mođee kee āj 3 ŧo rāhul kee 4 rΔleyāŋ, sek-yuretee kλ clŧλ đonoŋ kλ rod s-ho kΔŋsl

गुजरात चुनाव: मोदी की आज 3 तो राहुल की 4 रैलियां, सिक्युरिटी के चलते दोनों के रोड शो कैंसल

*Eskal.com

sāk-hr uđ-yogāŧ rājkārл nko : hr-s-hwr-đ-hn pāteel

साखर उद्योगात राजकारण नको : हर्षवर्धन पाटील 

*BBC.com

Jās-h Hām: K-wen-z av đa S-town Λyj f-ron-t-mān kek-s femλyl fatāg-rafar

Josh Homme: Queens of the Stone Age frontman kicks female photographer

*Bhaskar.com

srkār đλ rhee hom lon mλŋ 2.67 lāk-h kee sb-sedee, āp Δsλ pāλŋ p-hāyđā

सरकार दे रही होम लोन में 2.67 लाख की सब्सिडी, आप ऐसे पाएं फायदा

*Eskal.com

‘lokl’ lokāŋsāt-hee lokl hweec

‘लोकल’ लोकांसाठी लोकल हवीच

*BBC.com

@lab@ma Sλnat rλys: T-ram-p rakör-d-z mλsaj för Röy Mur

Alabama Senate race: Trump records message for Roy Moore

*Bhaskar.com

mođee seep-lλn sλ am-bājee đr-s-hn kλ leλ phun-cλ, kāŋg-rλs kā ŧn-j- gujrāŧ prλs-hān, mλrā jeewn ālees-hān

मोदी सीप्लेन से अंबाजी दर्शन के लिए पहुंचे, कांग्रेस का तंज- गुजरात परेशान, मेरा जीवन आलीशान

*Eskal.com

b-hājpkduun māz-yā p-rŧemλcλ hnn : rāhul gān-đ-hee

भाजपकडून माझ्या प्रतिमेचे हनन : राहुल गांधी 

*BBC.com

Ös-t-rλyl-ya cāyl-d ab-yus en-k-wāyre fāyn-d-z 'sereas fλylen-z'

Australia child abuse inquiry finds 'serious failings'

*Bhaskar.com

rāj-ysb-hā mλŋ s-hrđ yāđw kee mλm-brs-hep rđ-đ krnλ kλ māmlλ pr wepk-s-h kā hŋgāmā, kāŋg-rλs nλ khā- yλ glŧ huā

राज्यसभा में शरद यादव की मेंबरशिप रद्द करने के मामले पर विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस ने कहा- ये गलत हुआ

*Eskal.com

sŋg-hācλ kt-trc rāhŧeel b-hājpmđ-h-yλ - ajeŧ pwār

संघाचे कट्टरच राहतील भाजपमध्ये - अजित पवार

*BBC.com

Đa k-wāyar đ@t k@n nλvar sen tagλđar

The choir that can never sing together

*Bhaskar.com

sup-reem kor-t nλ bΔŋk akāuл-t år mobāel nm-br sλ āđ-hār leŋk krnλ kee ŧāreek-h 31 mār-c ŧk bd-hāee

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई

*Eskal.com

pn-ŧp-rđ-hān mođeeŋwerođ-hāŧ kāŋg-rλskduun ŧk-rār đāk-hl

पंतप्रधान मोदींविरोधात काँग्रेसकडून तक्रार दाखल

*BBC.com

F-r@n-s mel-lās t-rλyn k-r@s-h: Cel-d-ran kel-d @z bas kat en tu

France Millas train crash: Children killed as bus cut in two

*Bhaskar.com

gujrāŧ cunāw: 7 λg-jet pol mλŋ BJP ko bhumŧ, kāŋg-rλs ko 70-80 seetλŋ melnλ kā anumān

गुजरात चुनाव: 7 एग्जिट पोल में BJP को बहुमत, कांग्रेस को 70-80 सीटें मिलने का अनुमान

*Eskal.com

puл-yāc-yā mājee mhāpår cn-clā kođ-rλ yān-cλ neđ-hn

पुण्याच्या माजी महापौर चंचला कोद्रे यांचे निधन

*BBC.com

am-t-rak Wös-hen-ta-hn t-rλyn k-r@s-h: Dλŧ-h-s car-reagλs fö-al ön US mota-hwλy

Amtrak Washington train crash: Deaths as carriages fall on US motorway

*Bhaskar.com

suurŧ mλŋ mođee nλ phlee bār neec kā muđ-đā ut-hāyā, whāŋ BJP nλ 16 mλŋ sλ 15 ŧo kāŋg-rλs nλ 1 seet jeeŧee

सूरत में मोदी ने पहली बार नीच का मुद्दा उठाया, वहां BJP ने 16 में से 15 तो कांग्रेस ने 1 सीट जीती

*Eskal.com

kāŋg-rλsnλ awg-h-yā sādλ ŧeen wr-s-hān-ŧ gmāwlee 9 rāj-yλ

काँग्रेसने अवघ्या साडे तीन वर्षांत गमावली 9 राज्ये

*BBC.com

cybλr-at-tack : US b-lamλs Nö-aŧ-h Ka-hreea-h fa-h wan-nacry

Cyber-Attack: US blames North Korea for WannaCry

*Bhaskar.com

mođee kee 12weeŋ jeeŧ, rāhul kee 29weeŋ hār; 24 sāl mλŋ BJP kλ 1428 weđ-hāyk, kāŋg-rλs kλ pās ser-p-h 766

मोदी की 12वीं जीत, राहुल की 29वीं हार; 24 साल में BJP के 1428 विधायक, कांग्रेस के पास सिर्फ 766

*Eskal.com

mhāpālekλnλ pāл‑yācλ đr nes‑h‑‍ceŧ krāwλ ‑ muk‑h‑ymn‑ŧ‑ree

महापालिकेने पाण्याचे दर निश्‍चित करावे - मुख्यमंत्री

*BBC.com

Repab-lekan t@k-s bel: Hāws p@saz p-l@n tu Sλnat för fāynal vowt

Republican tax bill: House passes plan to Senate for final vote

*Bhaskar.com

BJP pār-leyāmλл-t-ree bor-d kee meeteŋg mλŋ mođee-s-hāh kā sm-mān, gujrāŧ-hemācl kλ CM pr ho skŧee hΔ cr-cā

BJP पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मोदी-शाह का सम्मान, गुजरात-हिमाचल के CM पर हो सकती है चर्चा

*Eskal.com

2 jee s-pλk-t-rm: 1 lāk-h 76 koteen-c-yā gΔrw-ywhārācā ner-đos-h p-rwās

2 जी स्पेक्ट्रम: 1 लाख 76 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा निर्दोष प्रवास

*BBC.com

Mλl-barn k-r@s-h: D-rāyvar arλs-tad @f-tar heten padλs-t-rean-z

Melbourne crash: Driver arrested after hitting pedestrians

*Bhaskar.com

scen ŧλл-dulkr kee rāj-ysb-hā mλŋ phlee s-peec hŋgāmλ kee wjh sλ rukee, rāet tuu p-lλ pr bolnā ŧ-hā

सचिन तेंडुलकर की राज्यसभा में पहली स्पीच हंगामे की वजह से रुकी, राइट टू प्ले पर बोलना था

* Esakal.com

wr-đ-hāpnđenee ‘skāφ’wr s-hub-hλc-č-hān-cā wr-s-hāw

वर्धापनदिनी ‘सकाळ’वर शुभेच्छांचा वर्षाव

* BBC.com

T-ram-p b-l@s-t-s P@kes-t@n 'daset' en fars-t t-wet av đa yer

Trump blasts Pakistan 'deceit' in first tweet of the year

* Bhaskar.com

amλrekā nλ pākes-ŧān ko đee jānλ wālee 1626 krod rupλ kee melet-ree mđđ rokee, t-rm-p kλ byān kλ bāđ kār-rwāee

अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1626 करोड़ रुपए की मिलिट्री मदद रोकी, ट्रम्प के बयान के बाद कार्रवाई

*Eskal.com

mhārās-h-t-r bn-đ

"महाराष्ट्र बंद'

*BBC.com

t-rum-p-ban-non ro: Waet Haus leyz es-huu cλasλ-an-d-dλses-t ö-ada-h

Trump-Bannon row: White House lawyers issue cease-and-desist order

*Bhaskar.com

mum-bee mλŋ jeg-nλs-h mλwāлee år JNU kλ k-hāleđ kā p-rog-rām huā rđ-đ, höl b-hee seel keyā gyā

मुंबई में जिग्नेश मेवाणी और JNU के खालिद का प्रोग्राम हुआ रद्द, हॉल भी सील किया गया

*Eskal.com

λsteecλ đon đewsān-ŧ 30 koteen-cλ nuksān

एसटीचे दोन दिवसांत 30 कोटींचे नुकसान 

*BBC.com

Rush to fix 'serious' computer chip flaws

Rush to fix 'serious' computer chip flaws

*Bhaskar.com

BSF kee jwābee kār-rwāee mλŋ PAK kee kee cåkeyāŋ ŧbāh, meedeyā repor-t-s mλŋ đāwā- 10 pāk rλn-jr-s mārλ gλ

BSF की जवाबी कार्रवाई में PAK की कई चौकियां तबाह, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा- 10 पाक रेंजर्स मारे गए

*Eskal.com

ŧoл‑dee ŧlākcλ b‑hweŧw‑y anes‑h‑‍ceŧ

तोंडी तलाकचे भवितव्य अनिश्‍चित

*BBC.com

Nör-ŧ-h Körea @k-sλp-t-s Ow-lem-pek-s tök-s öfar, sλz Sāwŧ-h

North Korea accepts Olympics talks offer, says South

*Bhaskar.com

NKorea amn kλ leλ sāuŧ-h koreyā sλ bāŧceeŧ ko ŧΔyār, 2 sāl kee kos-hes-hoŋ kλ bāđ kāmyābee

NKorea अमन के लिए साउथ कोरिया से बातचीत को तैयार, 2 साल की कोशिशों के बाद कामयाबी

*Eskal.com

pem-pree-cen-cwdmđ-h-yλ wāhnān-cee ŧodp-hod

पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाहनांची तोडफोड

*BBC.com

Aev p-l@n-d mae en-taey f-yuuna-hra-hl a-hn-d so s-hud ya-h

I've planned my entire funeral and so should you

*Bhaskar.com

mum-bee λyrpor-t pr AI p-h-lāet kee emrjλŋsee lΔл-deŋg, hāeed-rolek p-hλl-yor kλ bāđ surk-s-heŧ uŧārā p-lλn

मुंबई एयरपोर्ट पर AI फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, हाईड्रोलिक फेल्योर के बाद सुरक्षित उतारा प्लेन

*Eskal.com

rāhul gān-đ-heen-cλ lk-s-h āŧā 2019 kdλ

राहुल गांधींचे लक्ष आता 2019 कडे 

*BBC.com

Dānal-d T-ram-p denāyz been a rλyses-t @f-tar 's-het-holλ' row

Donald Trump denies being a racist after 'shithole' row

*Bhaskar.com

hΔđrābāđ hāus mλŋ huee mođee-nλŧn-yāhuu kee mulākāŧ, en 5 wjhoŋ sλ ahm hΔ ejrāyl kλ PM kā b-hārŧ đårā

हैदराबाद हाउस में हुई मोदी-नेतन्याहू की मुलाकात, इन 5 वजहों से अहम है इजरायल के PM का भारत दौरा

*Eskal.com

uree sλk-trmđ-h-yλ 'jΔs-h'cλ 4 đhs-hŧwāđee t-hār

उरी सेक्टरमध्ये 'जैश'चे 4 दहशतवादी ठार

*BBC.com

Hau ta-h sa-hvaev a-h mesael a-ht@k: w-hat's đa-h a-hfes-ha-hl a-hd-vaes?

How to survive a missile attack: What's the official advice?

*Bhaskar.com

ks-h-meer kλ udee sλk-tr mλŋ g-huspΔt-h kee kos-hes-h nākām, sek-yuretee p-hor-s nλ jΔs-h kλ 6 āŧŋkee mār gerāλ

कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सिक्युरिटी फोर्स ने जैश के 6 आतंकी मार गिराए

*Eskal.com

pem-pree: cek-hleeŧ b-hŋgārāc-yā gođāmālā āg

पिंपरी: चिखलीत भंगाराच्या गोदामाला आग

*BBC.com

Mow-s-hλ hol-t-z-bλr-g : Đa Ez-rλyle böy hu sarvāyv-d 2008 Mum-bāy at@k

Moshe Holtzberg: The Israeli boy who survived 2008 Mumbai attack

*Bhaskar.com

25 jnwree ko 3 b-hās-hāoŋ mλŋ releej hogee pđ-māwŧ, p-hel-m mλkr-s nλ kn-p-hr-m kee releej dλt

25 जनवरी को 3 भाषाओं में रिलीज होगी पद्मावत, फिल्म मेकर्स ने कन्फर्म की रिलीज डेट

* Esakal.com

mhŧ‑ŧ‑wācλ! 'en‑km t@k‑‍s'cee mr‑yāđā 'jΔsλ ŧ‑hλ'

महत्त्वाचे! 'इन्कम टॅक्‍स'ची मर्यादा 'जैसे थे'

* BBC.com

FBI @n-d Wāyt Hāws k-l@s-h owvar kān-t-ravars-hal Repab-lekan mλmow

FBI and White House clash over controversial Republican memo

* Bhaskar.com

bjt: kesānoŋ kλ leλ ser-p-h jubānee k-hr-c- kāŋg-rλs, BJP bolee- greeboŋ ko p-hāyđā hogā

बजट: किसानों के लिए सिर्फ जुबानी खर्च- कांग्रेस, BJP बोली- गरीबों को फायदा होगा

* Esakal.com

mhŧ‑ŧ‑wācλ! 'en‑km t@k‑‍s'cee mr‑yāđā 'jΔsλ ŧ‑hλ'

महत्त्वाचे! 'इन्कम टॅक्‍स'ची मर्यादा 'जैसे थे'

* BBC.com

FBI @n-d Wāyt Hāws k-l@s-h owvar kān-t-ravars-hal Repab-lekan mλmow

FBI and White House clash over controversial Republican memo

* Bhaskar.com

bjt: kesānoŋ kλ leλ ser-p-h jubānee k-hr-c- kāŋg-rλs, BJP bolee- greeboŋ ko p-hāyđā hogā

बजट: किसानों के लिए सिर्फ जुबानी खर्च- कांग्रेस, BJP बोली- गरीबों को फायदा होगा

* Esakal.com

k-rus-hep-rđ-hān ar-ŧ-hsŋkl-pāŧuun mođee srkārcλ 'mes-hn 2019' suruu

कृषिप्रधान अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारचे 'मिशन 2019' सुरू

* BBC.com

Sāwŧ-h @f-raka gowl-d māyn: Rλs-k-yu an-darwλy för 955 t-r@p-t warkarz

South Africa gold mine: Rescue underway for 955 trapped workers

* Bhaskar.com

bjt: cunāwoŋ kλ mđ-đλnjr kesānoŋ-greeboŋ kλ leλ λlān, mzđ-hār mλŋ medel k-lās; nheeŋ bđlee enkm tΔk-s s-lΔb

बजट: चुनावों के मद्देनजर किसानों-गरीबों के लिए एलान, मझधार में मिडिल क्लास; नहीं बदली इनकम टैक्स स्लैब

* Esakal.com

s-hewājee mhārājān-c-yā puŧφ-yācee un-cee wād-hweл-yāŧ mhāpālekā apys-hee

शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्यात महापालिका अपयशी

* BBC.com

Wuma-hn al-lλgλs haøz-ba-hn-d s-tol ha-r ked-ne ta-h kaøva-h 'un-paed' daure

Woman alleges husband stole her kidney to cover 'unpaid' dowry

* Bhaskar.com

ayođ-h-yā wewāđ: SC mλŋ āj sλ p-her s-huruu hogee sunwāee, đs-ŧāwλj n såm-pnλ kee wjh sλ 2 mheenλ bd-hee ŧ-hee ŧāreek-h

अयोध्या विवाद: SC में आज से फिर शुरू होगी सुनवाई, दस्तावेज न सौंपने की वजह से 2 महीने बढ़ी थी तारीख

* Esakal.com

kāŋg-rλs āpl-yā mānsekŧλmuφλ werođ-hee bākāŋwr : pn-ŧp-rđ-hān

काँग्रेस आपल्या मानसिकतेमुळे विरोधी बाकांवर : पंतप्रधान 

* BBC.com

Wen-tar Ow-lem-pek-s 2018 Wel pyλon-gchān-g be tu kowl-d för a Wen-tar Gλym-z?

Winter Olympics 2018: Will Pyeongchang be too cold for a Winter Games?

* Bhaskar.com

s-h-reengr kλ hös-petl mλŋ pules pr p-hāyreŋg kr ls-h-kr kλ āŧŋkee ko b-hgāyā, 2 jwān s-hheeđ

श्रीनगर के हॉस्पिटल में पुलिस पर फायरिंग कर लश्कर के आतंकी को भगाया, 2 जवान शहीद

*Eskal.com

'15 lāk-h kā k-yā huā, jumlλbājee bn-đ kro'

'15 लाख का क्या हुआ, जुमलेबाजी बंद करो'

*BBC.com

caeneez pa-hlees s-pöt sa-hs-pλk-t-s weđ sa-hvλyla-hn-s saøn-g-lāsez

Chinese police spot suspects with surveillance sunglasses

*Bhaskar.com

amλrekā nλ pāk kλ 3 āŧŋkeyoŋ ko g-lobl tλrres-t krār đeyā, ls-h-kr-ŧālebān sλ judλ honλ kā ārop

अमेरिका ने पाक के 3 आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया, लश्कर-तालिबान से जुड़े होने का आरोप

*Esakal.com

λkŧ-reŧ newdлukāŋsāt-hee '2024' cλ lk-s-h-y

एकत्रित निवडणुकांसाठी '2024' चे लक्ष्य

*BBC.com

US Sλnet-s bāy-pār-tezan s-pλn-den-g-hekλ bajet ez 'mān-s-t-rāsate'

US Senate's bipartisan spending-hike budget is 'monstrosity'

*Bhaskar.com

olm-pek gλm-s kλ leλ Skorea jāλŋgee kem joŋg-un kee bhn, λk hee zл-dλ ŧlλ mār-c krλŋgλ đonoŋ đλs-h

ओलंपिक गेम्स के लिए Skorea जाएंगी किम जोंग-उन की बहन, एक ही झंडे तले मार्च करेंगे दोनों देश

*Esakal.com

pākes-ŧān bnwŧoy kmee pl-l-yācee, đ-hokāđāyk aл-ws-ŧ-rλ: amλrekā

पाकिस्तान बनवतोय कमी पल्ल्याची, धोकादायक अण्वस्त्रे: अमेरिका

*BBC.com

Peys b-ros-nan ta-h 'ek-s-p-lλyn' En-dey @d-va-rt

Pierce Brosnan asked to 'explain' India advert

*Bhaskar.com

pn-jāb nλs-hnl bΔŋk nλ 1.8 arb dölr kλ p-h-röd t-rān-jΔk-s-hn kā pŧā lgāyā, PNB kλ s-hλyr 7.8% tuutλ

पंजाब नेशनल बैंक ने 1.8 अरब डॉलर के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता लगाया, PNB के शेयर 7.8% टूटे

*Esakal.com

muk-h-ymn-ŧ-ree đλwλn-đ-r p-hdлwees yān-c-yāwerođ-hāŧ sr-wāđ-hek 22 gun-hλ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे

*BBC.com

Đa-h low-cos-t λ-ylaen -cλyn-d-z-hen đa-h wλy wee f-lae

The low-cost airline changing the way we fly

*Bhaskar.com

jwānoŋ kee s-hhāđŧ ko mjhb sλ nā jodnλŋ: ār-mee, owΔsee nλ khā ŧ-hā- 7 s-hheeđoŋ mλŋ sλ 5 mus-lem

जवानों की शहादत को मजहब से ना जोड़ें: आर्मी, ओवैसी ने कहा था- 7 शहीदों में से 5 मुस्लिम

*Eskal.com

V@lan-tāyn-z Dλy; jeŧλn-đ-r āw-hādān-cee 'lw-h s-toree'

Valentine's Day; जितेंद्र आव्हाडांची 'लव्ह स्टोरी'

*BBC.com

Serea kān-f-lek-t: 'Ras-han-z kel-d' en US λr s-t-rāyk-s

Syria conflict: 'Russians killed' in US air strikes

*Bhaskar.com

IAF ko melλgā 71 sāl phlλ eл-do-pāk wār mλŋ es-ŧλmāl huā 'prs-hurām' λyrk-rāp-h-t

IAF को मिलेगा 71 साल पहले इंडो-पाक वार में इस्तेमाल हुआ 'परशुराम' एयरक्राफ्ट

*Eskal.com

srpn-cmhāpres-hđ srpn-cān-nā ađ-hek p-rgl-b-h bnwŧλ: muk-h-ymn-ŧ-ree

सरपंचमहापरिषद सरपंचांना अधिक प्रगल्भ बनवते: मुख्यमंत्री

*BBC.com

Seral R@mafowsa du tu bekam Sāwŧ-h @f-rakaz p-rλzadλn-t

Cyril Ramaphosa due to become South Africa's president

*Bhaskar.com

neerw mođee pΔsā wāps krnā cāhŧλ ŧ-hλ, lλken p-lān puk-h-ŧā nheeŋ ŧ-hā: PNB kλ λmdee suneel mλhŧā nλ khā

नीरव मोदी पैसा वापस करना चाहते थे, लेकिन प्लान पुख्ता नहीं था: PNB के एमडी सुनील मेहता ने कहा

*Eskal.com

umλđwārān-nee kutum-bācλ uŧ-pn-n jāheer krл-yācā n-yāyālyācā āđλs-h

उमेदवारांनी कुटुंबाचे उत्पन्न जाहीर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

*BBC.com

Guuga-hl K-rom lö-an--cez deefö-al-t ad-b-lockλr

Google Chrome launches default ad-blocker

*Bhaskar.com

p-hoks krnā hΔ ŧo dee-p-hoks krnā seek-h leejeλ: 'preek-s-hā pr cr-cā' mλŋ mođee nλ s-tuudλл-t-s sλ khā

फोकस करना है तो डी-फोकस करना सीख लीजिए: 'परीक्षा पर चर्चा' में मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा

*Eskal.com

s-hλŧkr-yān-cλ heŧ jopāsлārλ s-hewrāy

शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे शिवराय

*BBC.com

āf-ren : Kardes-h fāytarz 's-t-rāyk del' weđ Serean ār-me

Afrin: Kurdish fighters 'strike deal' with Syrian army

*Bhaskar.com

peeλnbee p-h-röd: 200 s-hλl km-pnee-bλnāmee λsλt-s jān-c kλ đāyrλ mλŋ, owrseej bΔŋkoŋ kλ ap-hsroŋ pr b-hee s-hk

पीएनबी फ्रॉड: 200 शेल कंपनी-बेनामी एसेट्स जांच के दायरे में, ओवरसीज बैंकों के अफसरों पर भी शक

*Eskal.com

puлλ - b-hāwee wđ-hunλ g-hāŧlā ŧruлālā önlāen gл-dā

पुणे - भावी वधुने घातला तरुणाला ऑनलाइन गंडा

*BBC.com

HSBC p-rāfet-s jam-p tu $17.2bn ān Λyz-ha g-rowŧ-h

HSBC profits jump to $17.2bn on Asia growth

*Bhaskar.com

peeλnbee p-h-röd: neerw mođee kλ wkeel kā đāw- 2jee år bop-hor-s kee ŧrh yλ kλs b-hee k-hŧ-m ho jāλgā

पीएनबी फ्रॉड: नीरव मोदी के वकील का दावा- 2जी और बोफोर्स की तरह ये केस भी खत्म हो जाएगा

*Eskal.com

puл-yāŧ b-hājpmđ-h-yλ pun-hā g-hrāлλs-hāhee

पुण्यात भाजपमध्ये पुन्हा घराणेशाही 

*BBC.com

T-ram-p pus-haz för b@n ān gan 'bam-p s-tāk-s'

Trump pushes for ban on gun 'bump stocks'

*Bhaskar.com

UP en-wλs-tr-s smet: jeyo 3 sāl mλŋ 10 hjār Cr kā newλs-h krλgee, 2 krod p-hon b-hee lön-c krλŋgλ: mukλs-h am-bānee

UP इन्वेस्टर्स समिट: जियो 3 साल में 10 हजार Cr का निवेश करेगी, 2 करोड़ फोन भी लॉन्च करेंगे: मुकेश अंबानी

*Eskal.com

s-hāφλlā s-hheeđ jwān mānλn-cλ nāw đλл-yāwruun g-hoφāŧ g-hoφ...

शाळेला शहीद जवान मानेंचे नाव देण्यावरून घोळात घोळ...

*BBC.com

bādλs-he: Own-le ŧ-h-re pepal s-pek đes 'ek-s-ten-k-t' l@n-g-waj

Badeshi: Only three people speak this 'extinct' language

*Bhaskar.com

λk prewār nλ 10 sāl remot sλ srkār clāee, 48 sāl sŧ‑ŧā mλŋ rhā p‑her wekās k‑yoŋ nheeŋ: mođee

एक परिवार ने 10 साल रिमोट से सरकार चलाई, 48 साल सत्ता में रहा फिर विकास क्यों नहीं: मोदी

* Esakal.com

s-hewājeengr-hen-jwdee mλt-ro adklee "krārnām-yā'ŧ

शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो अडकली "करारनाम्या'त

* BBC.com

Ras-han s-pāy: Ras-ha 'h@z now en-farmλys-han' ān Sargλy s-k-repāl kal@p-s

Russian spy: Russia 'has no information' on Sergei Skripal collapse

* Bhaskar.com

s-h-reelŋkā mλŋ sām-p-rđāyek heŋsā: 10 đen kλ leλ emrjλŋsee lgee, t-rāee seereej k-hλlnλ gee hΔ b-hārŧeey teem

श्रीलंका में सांप्रदायिक हिंसा: 10 दिन के लिए इमरजेंसी लगी, ट्राई सीरीज खेलने गई है भारतीय टीम

*udayavani.com

āprλs-hn-‌ kmlk-kλ wres-h-t-hre-mđ b-rλk-‌

ಆಪರೇಷನ್‌ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌

*samprativartah.in

p-rađ-hānamnanaŧ-ree s-h-ree mođee muk-h-yamnanaŧ-ree s-h-ree cåhānāya jan-ma đewasas-ya s-hub-hakāmanā: đaŧ-ŧawān-

प्रधानमंत्री श्री मोदी मुख्यमंत्री श्री चौहानाय जन्म दिवसस्य शुभकामना: दत्तवान्

* Esakal.com

mār-cak-hλr m-yurl-sđ-wārλ sākārлār bābāsāhλbān-cā jeewnp-rwās

मार्चअखेर म्युरल्सद्वारे साकारणार बाबासाहेबांचा जीवनप्रवास

* BBC.com

Gλre Kown: Ke T-ram-p λkanāmek pālase @d-vāyzar rezāyn-z

Gary Cohn: Key Trump economic policy adviser resigns

* Bhaskar.com

p-hor-b-s les-t: amλjn kλ jλp-h bλjos sbsλ ameer, 4 sāl bāđ bel gλt-s peeč-hλ, am-bānee 19wλŋ nm-br pr

फोर्ब्स लिस्ट: अमेजन के जेफ बेजोस सबसे अमीर, 4 साल बाद बिल गेट्स पीछे, अंबानी 19वें नंबर पर

*udayavani.com

seđ-đrāmy-y suucnλ mλrλgλ s-hs-heklāgλ jΔll-le rājātet-h-y?

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ?

*samprativartah.in

rāj-yapāla s-h-reemaŧee patλla nλ rājab-hawana kar-meyoŋ kλ sāŧ-ha k-hλlee p-huuloŋ kee holee

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजभवन कर्मियों के साथ खेली फूलों की होली

* Esakal.com

kāŋg-rλskduun kumār kλŧkrān-nā rāj-ysb-hλsāt-hee umλđwāree

काँग्रेसकडून कुमार केतकरांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी

* BBC.com

'No res-pön-s' yλt f-röm Nö-aŧ-h Ka-hreea-h ön tö-ak-s weđ đa-h US

'No response' yet from North Korea on talks with the US

* Bhaskar.com

kāt-hmāл-duu λyrpor-t pr hāđsā: yuuλs-bāŋg-lā λyrlāen-s kā p-lλn lΔл-deŋg kλ đårān k-rΔs-h, 67 pΔsλn-jr-s ŧ-hλ swār

काठमांडू एयरपोर्ट पर हादसा: यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स का प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश, 67 पैसेंजर्स थे सवार

*udayavani.com

moođe, m-yāk-rn-‌: u.p-r. soolār-‌ pwr-‌ p-lā-mt-‌ uđ-g-hātnλ

ಮೋದಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌: ಉ.ಪ್ರ. ಸೋಲಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆ

*samprativartah.in

b-hopāla mλŋ 500 karoda ruupayλ kλ newλs-ha sλ kamar-s-heyala w-heekala ner-māлa sŋynanaŧ-ra banλgā

भोपाल में 500 करोड़ रूपये के निवेश से कमर्शियल व्हीकल निर्माण संयंत्र बनेगा

* Esakal.com

s-hλŧkr-yān-c-yā sr-w māgл-yā kālbđ-đ-hreŧ-yā sodwлār: muk-h-ymn-ŧ-ree

शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या कालबद्धरित्या सोडवणार: मुख्यमंत्री

* BBC.com

P-lλyn k-r@s-h a-ht nλpal's kat-h-man-du λ-ypö-at

Plane crash at Nepal's Kathmandu airport

* Bhaskar.com

wārāлsee mλŋ p-h-rāŋs kλ rās-h-t-rpŧe mΔk-roŋ kλ sāŧ-h mođee nλ nāw kee sΔr kee; 1500 krod kee yojnāλŋ s-huruu

 वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मोदी ने नाव की सैर की; 1500 करोड़ की योजनाएं शुरू

*udayavani.com

rās-h-t-rđ-h-wj hārese đλs-hđl-leyλ ate λt-trđ đ-h-wjs-t-mb-h smr-pлλ!

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ!

*samprativartah.in

mār-gŋ surak-s-hā pares-hađa: gos-h-t-hee ŧ-rayođas-ha mār-ca māsλ

मार्गं सुरक्षा परिषद: गोष्ठी त्रयोदश मार्च मासे

* Esakal.com

lλk-hee ās-h-wāsnān-cee amlbjāwлee n zāl-yās ān-đoln ađ-heek ŧeew-r - yλcuree

लेखी आश्वासनांची अमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन अधीक तीव्र - येचुरी

* BBC.com

Ras-han s-pāy: Dλd-lāyn för Mās-kow owvar s-pāy pöyzan at@k

Russian spy: Deadline for Moscow over spy poison attack

* Bhaskar.com

b-hārŧ đuneyā mλŋ sbsλ j-yāđā hŧ-heyār k-hreeđnλ wālā đλs-h, cār sāl mλŋ hmāree 12% hes-sλđāree: repor-t

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश, चार साल में हमारी 12% हिस्सेदारी: रिपोर्ट

*udayavani.com

tmeφunādu srлe apg-hātk-kλ eb-bru mheφλyru sλre 5 sāwu

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 5 ಸಾವು

*samprativartah.in

ŧλneđλs‑hλ đāwāg‑n‑yāmø an‑ŧar‑gaŧānāaa 25 weđ‑yār‑ŧ‑henāaa kuŧλ an‑wλs‑haлamø anuwar‑ŧaŧλ 15 č‑hāŧ‑rāha rak‑s‑heŧāha।

तेनिदेशे दावाग्न्याम् अन्तर्गतानां  २५ विद्यार्थिनां कृते अन्वेषणम् अनुवर्तते १५ छात्राः रक्षिताः।

* Esakal.com

b-hājp āmđār m-hлālλ sΔnek cn-đuu hā 'b-hgodā'

भाजप आमदार म्हणाले सैनिक चंदू हा 'भगोडा'

* BBC.com

Nör-ŧ-h Köreaz S-wedan vezat p-rām-p-t-s s-pλk-yalλys-han ān US samat

North Korea's Sweden visit prompts speculation on US summit

* Bhaskar.com

s-teep-hn hökeŋg b-hārŧ kλ đos-ŧ ŧ-hλ, ac-č-hλ sāeл-tes-t đλs-h kλ leλ pāwr hāus kee ŧrh: mлepur mλŋ bolλ mođee

 स्टीफन हॉकिंग भारत के दोस्त थे, अच्छे साइंटिस्ट देश के लिए पावर हाउस की तरह: मणिपुर में बोले मोदी

*udayavani.com

rāj-yđl-le s-hλ. 9 le-mgāytru? jāte gлtey ul-lλk-h

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9 ಲಿಂಗಾಯತರು? ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ

*samprativartah.in

s‑teep‑hanø hok‑keŋgø đewamagaŧaha।

स्टीफन् होक्किङ् दिवंगतः।

* Esakal.com

uŧ-pāđn k-hr-c neg-hŧ nsl-yānλ tom@to s-hλŧāŧ g-hāŧl-yā mλл-d-h-yā

उत्पादन खर्च निघत नसल्याने टोमॅटो शेतात घातल्या मेंढ्या

* BBC.com

Dānal-d T-ram-p wör-n-d bāy Repab-lekan-z owvar muλl-lλr's Ras-ha en-k-wāyre

Donald Trump warned by Republicans over Mueller's Russia inquiry

* Bhaskar.com

loksb-hā mλŋ mođee srkār kee phlee preek-s-hā āj, teedeepee-wāeeλsār kāŋg-rλs pλs-h krλŋgee awes-h-wās p-rs-ŧāw

लोकसभा में मोदी सरकार की पहली परीक्षा आज, टीडीपी-वाईएसआर कांग्रेस पेश करेंगी अविश्वास प्रस्ताव

*udayavani.com

e-mđene-mđ ölā, ubr-‌ t-yāk-se cālkr aner-đes-h-tāwđ-he mus-h-kr

ಇಂದಿನಿಂದ ಓಲಾ, ಉಬರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ

*samprativartah.in

p‑raŧeyogeŧāama wenā pŋg‑caweamas‑haŧe s‑ŧ‑hānās‑henaha rāj‑yasab‑hāyΔ ceŧāhā।

प्रतियोगितां विना पञ्चविंशति स्थानाशिनः राज्यसभायै चिताः।

* Esakal.com

n@s-hnl hλrāl-d gΔrw-ywhār: "rāhul gān-đ-hee 10 kotee ru. jmā krā'

नॅशनल हेराल्ड गैरव्यवहार: "राहुल गांधी 10 कोटी रु. जमा करा'

* BBC.com

S-he yen-pen-g tλl-z pār-laman-t Cāyna mas-t nāt be kam-p-lλysan-t

Xi Jinping tells parliament China must not be complacent

* Bhaskar.com

g-yānpeet-h pur-k-reŧ sāheŧ-ykār kλđārnāŧ-h seŋh nheeŋ rhλ, n-yuumoneyā kā cl rhā ŧ-hā elāj

ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार केदारनाथ सिंह नहीं रहे, न्यूमोनिया का चल रहा था इलाज

*udayavani.com

kλ-mđ-r sr-kārđ a-mgφk-kλ le-mgāyt đ-hr-m smr

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಮರ

*samprativartah.in

k-s-huđ-rag-rahānø b-hag-nama kar-ŧuama bāh-yākās-hayānama ner-māŧuama 'nāsā'

क्षुद्रग्रहान् भग्नं कर्तुं बाह्याकाशयानं निर्मातुं 'नासा'

* Esakal.com

puл-yāŧ pār-keŋgsāt-hee āŧā mojāwλ lāgлār pΔsλ

पुण्यात पार्किंगसाठी आता मोजावे लागणार पैसे

* BBC.com

Kλym-b-rej ānālytecā: fācλbook dλyta row @kadλmek sλz he ez 's-kλyp-gowt'

Cambridge Analytica: Facebook data row academic says he is 'scapegoat'

* Bhaskar.com

hmλŋ an-đ-hλrλ mλŋ k-yoŋ rk-hā: erāk mλŋ mārλ gλ b-hārŧeeyoŋ kλ prejn, mođee bolλ- ŧlās-h mλŋ koee ksr nheeŋ č-hodee

हमें अंधेरे में क्यों रखा: इराक में मारे गए भारतीयों के परिजन, मोदी बोले- तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी

*udayavani.com

tmeφunādu:b-hāree p-rteb-htnλy nduwλyuu rām rāj-y rt-h yāt-rλ

ತಮಿಳುನಾಡು:ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ರಥ ಯಾತ್ರೆ

*samprativartah.in

p‑raŧeek‑s‑hā waruŧ‑hā jāŧā ø Δ λsø b‑heekarΔhe ban‑đ‑heŧāhā 39 b‑hāraŧeeyāhā w‑yāpāđeŧāhā eŧe sus‑hamās‑warājaha।

प्रतीक्षा वृथा जाता - ऐ एस् भीकरैः बन्धिताः ३९ भारतीयाः व्यापादिताः इति सुषमास्वराजः। 

* Esakal.com

λaug-rown s-mār-t w-helλj p-rkl-pāŧeel gāwān-ŧ ejep-ŧc-yā ner-yāŧđārān-cā đårā

ऍग्रोवन स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्पातील गावांत इजिप्तच्या निर्यातदारांचा दौरा

* BBC.com

T-ram-p sλt tu anāwn-s Cāyna s@n-k-s-han-z @f-tar IP p-rowb

Trump set to announce China sanctions after IP probe

* Bhaskar.com

p-hλsbuk dātā leek: p-hλsbuk seeeeo mār-k jukrbr-g nλ glŧee mānee; srkār nλ khā- hm unsλ b-hee swāl krλŋgλ

फेसबुक डाटा लीक: फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गलती मानी; सरकार ने कहा- हम उनसे भी सवाल करेंगे

*udayavani.com

p-hλs-‌buk-‌ b-hāree wes-h-wās đ-rooh: ɉukr-‌ br-g-‌ k-s-hmλyācnλ

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಭಾರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ: ಝುಕರ್‌ ಬರ್ಗ್‌ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

*samprativartah.in

p‑raŧeek‑s‑hā waruŧ‑hā jāŧā ø Δ λsø b‑heekarΔhe ban‑đ‑heŧāhā 39 b‑hāraŧeeyāhā w‑yāpāđeŧāhā eŧe sus‑hamās‑warājaha।

पप्रतीक्षा वृथा जाता - ऐ एस् भीकरैः बन्धिताः ३९ भारतीयाः व्यापादिताः इति सुषमास्वराजः।

* Esakal.com

đλs-hāŧeel p-rŧ-yλk bŋkλcee jbābđāree mođeen-cee nāhee: ameŧ s-hhā

देशातील प्रत्येक बँकेची जबाबदारी मोदींची नाही: अमित शहा

* BBC.com

T-ram-p rep-lλysez N@s-hanal Sek-yurate @d-vāyzar HR Mak-m@s-tar weđ Jān Bowl-tan

Trump replaces National Security Adviser HR McMaster with John Bolton

* Bhaskar.com

jenkλ pās āđ-hār nheeŋ un-hλŋ b-hee s-wās-ŧ-h-y beemā kā lāb-h melλgā: jλpee nd-dā

जिनके पास आधार नहीं उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा: जेपी नड्डा

*udayavani.com

mt-tλ hoorātk-keφeđ aл-лā ; upwās st-yāg-rh ār-mb-h

ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಅಣ್ಣಾ ; ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ

*samprativartah.in

as‑ŧe đak‑s‑heлas‑yāama đes‑he nuuŧanā 'wāt‑sasāpø' samas‑karuŧehe।

अस्ति दक्षिणस्यां दिशि नूतना 'वाट्ससाप्' संस्कृतिः।

* Esakal.com

'NaMoApp' wruun kāŋg-rλscā mođeeŋwr nes-hāлā

'NaMoApp' वरून काँग्रेसचा मोदींवर निशाणा

* BBC.com

Ras-ha fāyar: Cel-d-ran kel-d en kλmλrovo s-hāpen sλn-tar b-lλyz

Russia fire: Children killed in Kemerovo shopping centre blaze

* Bhaskar.com

mum-bee: mār-c mλŋ gr-mee nλ ŧodā 7 sāl kā rekör-d, pārā 41 kλ pār; hp-h-ŧλb-hr hālāŧ Δsλ hee rhnλ kā anumān

मुंबई: मार्च में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, पारा 41 के पार; हफ्तेभर हालात ऐसे ही रहने का अनुमान

*udayavani.com

ceen meletre hλlekāp-tr-‌ne-mđ ut-trāk-h-md atek-rmл

ಚೀನ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅತಿಕ್ರಮಣ

*samprativartah.in

dok‑lām‑ ‑ yaŧ‑kemape sam‑muk‑heekar‑ŧum b‑hāraŧam seđ‑đ‑haŧλ‑ rak‑s‑hāman‑ŧ‑reлee।

"डोक्लाम् - यत्किमपि सम्मुखीकर्तुं भारतं सिद्धते"- रक्षामन्त्रिणी। 

* Esakal.com

puл-yāŧ sm-b-hājee b-hedλn-c-yā sn-mānār-ŧ-h nđeepāŧ-rāŧ t-hey-yā ān-đoln

पुण्यात संभाजी भिडेंच्या सन्मानार्थ नदीपात्रात ठिय्या आंदोलन

* BBC.com

Cāyna @n-d Λn Körea kan-farm Kem yon-g-un vezat

China and N Korea confirm Kim Jong-un visit

* Bhaskar.com

21 ālees-hān deb-boa wālee bulλtp-ruup-h t-rλn sλ ceen phun-cā ŧ-hā kem joŋg, 7 sāl phlλ uskλ peŧā nλ b-hee yhee keyā ŧ-hā

21 आलीशान डिब्बों वाली बुलेटप्रूफ ट्रेन से चीन पहुंचा था किम जोंग, 7 साल पहले उसके पिता ने भी यही किया था

*udayavani.com

kλrφ scewru, s-hāskr wλtn, b-ht-yλ đup-pt-tu eerekλ; Bill pās-‌

ಕೇರಳ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ; Bill ಪಾಸ್‌

*samprativartah.in

dok‑lām‑ ‑ yaŧ‑kemape sam‑muk‑heekar‑ŧum b‑hāraŧam seđ‑đ‑haŧλ‑ rak‑s‑hāman‑ŧ‑reлee।

"डोक्लाम् - यत्किमपि सम्मुखीकर्तुं भारतं सिद्धते"- रक्षामन्त्रिणी। 

* Esakal.com

seebeeλsee bārāwee ar-ŧ-hs-hās-ŧ-r, đhāwee gлeŧācā pλpr pun-hā hoлār

सीबीएसई बारावी अर्थशास्त्र, दहावी गणिताचा पेपर पुन्हा होणार

* BBC.com

malala yousafzae retarnz tah Pākestān fah farst taem sens shuuten

Malala Yousafzai returns to Pakistan for first time since shooting

* Bhaskar.com

tΔm-preŋg kλs: mΔgln nλ ös-t-rλleyā bor-d sλ kön-t-rΔk-t k-hŧ-m keyā, 3 ŧeen sāl kλ leλ huee ŧ-hee 1 arb kee deel

टैम्परिंग केस: मैगलन ने ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, 3 तीन साल के लिए हुई थी 1 अरब की डील

*udayavani.com

mk-kφegλuu-mđu erle tekλt-‌! kΔ,bejλpeyl-le b-hāre pΔpoote

ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಇರಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌! ಕೈ,ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ

*samprativartah.in

ag‑nesāyakaweđ‑yāyām s‑waym par‑yāp‑ŧm b‑hawes‑h‑yaŧe b‑hāraŧamø।

अग्निसायकविद्यायां स्वयं पर्याप्तं भविष्यति भारतम्।

* Esakal.com

p-hdлwees yān-c-yā b-hλteenn-ŧr aл-лān-cλ upos-hл māgλ

फडणवीस यांच्या भेटीनंतर अण्णांचे उपोषण मागे

* BBC.com

S-hλlen kel-z P@les-tenean en Gāza ahλd av bör-dar p-rowtλs-t

Shelling kills Palestinian in Gaza ahead of border protest

* Bhaskar.com

Good Friday āj: es đen p-rb-hu yees-huu nλ đeyā ŧ-hā p-rāлoŋ kā bleđān

Good Friday आज: इस दिन प्रभु यीशू ने दिया था प्राणों का बलिदान

*udayavani.com

b-h-rs-h-t ađ-hekāregφegλ pās-‌poor-t-‌ el-l

ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲ

*samprativartah.in

p‑ras‑h‑napaŧ‑rarahas‑yaŧāb‑hŋg‑gaha‑pares‑heelanakλn‑đ‑rāđ‑hekāree parep‑rus‑h‑taha।

प्रश्नपत्ररहस्यताभङ्गः-परिशीलनकेन्द्राधिकारी परिपृष्टः।

* Esakal.com

'p‑hλk n‑yuuj' đλлār‑yā pŧ‑rkārān‑cee mān‑yŧā rđ‑đ hoлār

'फेक न्यूज' देणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द होणार

* BBC.com

Wāyt Hāws cretecesλs Cāyna för $3b‑n tλraf‑s ān US em‑pör‑t‑s

White House criticises China for $3bn tariffs on US imports

* Bhaskar.com

seebeeλsee kā p‑hΔslā: 10weeŋ bor‑d kā mΔŧ‑h‑s kā pλpr đobārā nheeŋ hogā; hkeekŧ‑ pr‑cā 5 rāj‑yoŋ mλŋ leek huā ŧ‑hā

सीबीएसई का फैसला: 10वीं बोर्ड का मैथ्स का पेपर दोबारा नहीं होगा; हकीकत- पर्चा 5 राज्यों में लीक हुआ था

*udayavani.com

nāl-ku wr-s-hgφ gres-h-t mt-tk-kλ eeređ pλt-rool-‌, deesel-‌ bλlλ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸಿಲ್‌ ಬೆಲೆ

*samprativartah.in

kās‑h‑meeraha ø 11b‑heekarāhā w‑yāpāđeŧāhā, đ‑wayoho sΔnekayoho weeram‑ruŧ‑yuhu।

काश्मीरः - ११भीकराः व्यापादिताः, द्वयोः सैनिकयोः वीरमृत्युः। 

* Esakal.com

ås‑hđ‑hān‑c‑yā kemŧeeŧ pāc tk‑‍k‑‍yān‑nee wād‑h

औषधांच्या किमतीत पाच टक्‍क्‍यांनी वाढ

* BBC.com

youtubλ s‑huuten: Feemλyl sa‑hs‑pλk‑t '@n‑g‑re ova‑h vedo pos‑ten‑z'

YouTube shooting: Female suspect 'angry over video postings'

* Bhaskar.com

ICICI bΔŋk kee MD år CEO cn‑đā kocr ko ab nheeŋ melλgā rās‑h‑t‑rpŧe sλ sm‑mān, les‑t mλŋ sλ nām htāyā gyā

ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर को अब नहीं मिलेगा राष्ट्रपति से सम्मान, लिस्ट में से नाम हटाया गया

*udayavani.com

s-mweđ-hānđ 370nλ weđ-he tāt-kālek s-wruupđ-đl-l: sup-ree-m koor-t-‌

ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

*samprativartah.in

komaлø wλl‑ŧø k‑reedāyāhā samāram‑b‑haha buđ‑hawāsarλ। s‑hub‑hap‑raŧeek‑s‑hayā b‑hāraŧasŋg‑g‑haha।

कोमण् वेल्त् क्रीडायाः समारम्भः बुधवासरे। शुभप्रतीक्षया भारतसङ्घः।

* Esakal.com

dö. bābāsāhλb ām‑bλdkrān‑nee đāk‑hwlλl‑yā mār‑gāwr srkār cālŧλ : pn‑ŧp‑rđ‑hān

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मार्गावर सरकार चालते : पंतप्रधान

* BBC.com

Felepeen‑z ta‑h tλm‑p‑ra‑hrele k‑los pöp‑yula‑h tua‑rres‑t aela‑hn‑d boracay

Philippines to temporarily close popular tourist island Boracay

* Bhaskar.com

Commonwealth Games 2018: b‑hārŧ kλ leλ phlā gol‑d mhelā wλtlep‑h‑teŋg mλŋ meerābāee cānuu nλ jeeŧā

Commonwealth Games 2018: भारत के लिए पहला गोल्ड महिला वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता

*udayavani.com

krs-h-л mrg bλtλ: sl-lugλ 2 wr-s-h jΔlu ; nāl-wru k-hulāsλ

ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಬೇಟೆ: ಸಲ್ಲುಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ; ನಾಲ್ವರು ಖುಲಾಸೆ

*samprativartah.in

b‑hāraŧλ đ‑n‑yānār‑jeŧλs‑hu b‑huurejanāhā uđ‑yogāya ayog‑yāhā।

भारते ज्ञानार्जितेषु भूरिजनाः उद्योगाय अयोग्याः।

* Esakal.com

jun‑nrc‑yā weweđ‑h p‑rs‑h‑nāŋsāt‑hee āmđār sonāwлλ đel‑lee đrbāree

जुन्नरच्या विविध प्रश्नांसाठी आमदार सोनावणे दिल्ली दरबारी

* BBC.com

T‑ram‑p ŧ‑h‑rλtan‑z farđar $100b‑n en tλraf‑s agλn‑s‑t Cāyna

Trump threatens further $100bn in tariffs against China

* Bhaskar.com

wāyusλnā kā sbsλ bdā yuđ‑đ‑hāb‑h‑yās: awne smλŧ 3 mhelā p‑hāetr phlee bār bnλŋgee wörgλm kā hes‑sā

वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास: अवनि समेत 3 महिला फाइटर पहली बार बनेंगी वॉरगेम का हिस्सा

*udayavani.com

tλl-mgāл:kāluwλgλ t-r-yāk-tr-‌ uruφe 10 mheφλyru ble

ತೆಲಂಗಾಣ:ಕಾಲುವೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಉರುಳಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಿ

*samprativartah.in

dejet‑talø karan‑seø san‑đar‑b‑haha awalok‑yaŧλ eŧe ārø be Δ।

डिजिट्टल् करन्सि- सन्दर्भः अवलोक्यते इति आर् बि ऐ।

* Esakal.com

lohgāw wemānŧφāwr 54 cλk en kāuл‑tr‑s

लोहगाव विमानतळावर 54 चेक इन काउंटर्स

* BBC.com

Vek‑tar Ör‑ban: Han‑gare PM rλ‑λlλctλd för ŧ‑hard tarm

Viktor Orban: Hungary PM re-elected for third term

* Bhaskar.com

KKR Vs RCB Match Highlights: KKR nλ RCB ko 4 wekλt sλ hrāyā, nārāyл kλ bāđ kār‑ŧek kee s‑hānđār bΔteŋg

KKR Vs RCB Match Highlights: KKR ने RCB को 4 विकेट से हराया, नारायण के बाद कार्तिक की शानदार बैटिंग

*udayavani.com

gλđ-đrλ seđ-đrāmy-ynwrλ seλ-m: rāhul-‌ gā-mđ-he 

ಗೆದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಸಿಎಂ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ 

*samprativartah.in

k‑ruлam‑rugahaŧ‑yāwes‑hayaha ø sal‑mānø k‑hānø p‑raŧeb‑huuđānλna muk‑ŧaha।

कृणमृगहत्याविषयः - सल्मान् खान् प्रतिभूदानेन मुक्तः। 

* Esakal.com

mλtl k‑r@s‑h b@reearmuφλ "λk‑‍s‑p‑rλs wλ' hoлār p@k

मेटल क्रॅश बॅरीअरमुळे "एक्‍स्प्रेस वे' होणार पॅक 

* BBC.com

T‑ram‑p b‑r@n‑d‑z rλyd ān löyar Māykal Kowan‑z öfas 'des‑g‑rλys‑fal'

Trump brands raid on lawyer Michael Cohen's office 'disgraceful'

* Bhaskar.com

ks‑h‑meer: λlosee pr pākes‑ŧān kee p‑hāyreŋg mλŋ 2 jwān s‑hheeđ, b‑hārŧeey sλnā nλ đeyā muŋhŧod jwāb

 कश्मीर: एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

*udayavani.com

k-h-mdālđl-le b-heekr apg-hāt: kr-nātkđ 17 m-mđe đur-mrл

ಖಂಡಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಕರ್ನಾಟಕದ 17 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

*samprativartah.in

'komaлø wλlŧø' kreedācakrλ bhāraŧm ŧruŧeeyasŧhānλna purogacčhaŧe।

'कोमण् वेल्त्' क्रीडाचक्रे भारतं तृतीयस्थानेन पुरोगच्छति।

* Esakal.com

λk juunpāsuun s‑hλŧkree pun‑hā rs‑ŧ‑yāwr uŧrлār: ajeŧ nwlλ

एक जूनपासून शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार: अजित नवले

* BBC.com

Serea 'kλmakal at@k': Ras‑ha wör‑n‑z US agλn‑s‑t melatλre @k‑s‑han

Syria 'chemical attack': Russia warns US against military action

* Bhaskar.com

dλtā leek: amλrekee seenλt mλŋ jkrbr‑g nλ māŋgee māp‑hee, bolλ‑ b‑hārŧ mλŋ cunāw kλ wk‑ŧ sāwđ‑hānee brŧλŋgλ

डेटा लीक: अमेरिकी सीनेट में जकरबर्ग ने मांगी माफी, बोले- भारत में चुनाव के वक्त सावधानी बरतेंगे

*udayavani.com

nāl-ku đengφ ötk-kλ b-rλk-‌: mu-mbye s-hλru 100 a-mk ns-h-t

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌: ಮುಂಬಯಿ ಶೇರು 100 ಅಂಕ ನಷ್ಟ

*samprativartah.in

rās‑h‑t‑reyasurak‑s‑hābalas‑ya wes‑hλs‑hakār‑yak‑ramas‑yođ‑g‑hātanamø !

राष्ट्रियसुरक्षाबलस्य विशेषकार्यक्रमस्योद्घाटनम् !

* Esakal.com

đubeeŧ đon b‑hārŧeeyān‑nā 500 wr‑s‑hān‑cee s‑hek‑s‑hā

दुबईत दोन भारतीयांना 500 वर्षांची शिक्षा

* BBC.com

US Hāws S‑pekar Pöl Rāyan tu retāyr en b‑low tu Repab‑lekan‑z

US House Speaker Paul Ryan to retire in blow to Republicans

* Bhaskar.com

kömnwλl‑ŧ‑h gλm‑s: sus‑heel kumār, rāhul, kerл år bbeeŧā p‑hāenl mλŋ phun‑cλ, rλsleŋg mλŋ 4 mλdl melnā ŧy

कॉमनवेल्थ गेम्स: सुशील कुमार, राहुल, किरण और बबीता फाइनल में पहुंचे, रेसलिंग में 4 मेडल मिलना तय

*udayavani.com

eekkāl cunāwлλ: kānuunu āyoogđ s-hep-hārsu

ಏಕಕಾಲ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು

*samprativartah.in

al‑jeereyā rās‑h‑t‑rλ sΔnekawemānāpag‑hāŧaha 1०० jeewanās‑haha

कअल्जीरिया राष्ट्रे सैनिकविमानापघातः १०० जीवनाशः

* Esakal.com

k‑hdkwāsl‑yācλ pāлee t‑hrŧλ āhλ en‑đāpurkrāŋsāt‑hee m‑rugjφ

खडकवासल्याचे पाणी ठरते आहे इंदापुरकरांसाठी मृगजळ

* BBC.com

Ras‑ha wör‑n‑z av 'dλyn‑jaras' λs‑kalλys‑han owvar Serea

Russia warns of 'dangerous' escalation over Syria

* Bhaskar.com

cunāwoŋ mλŋ p‑hλsbuk kā đurupyog nheeŋ hogā‑ jkrbr‑g; seenλtr bolλ‑ km‑pnee pr b‑hrosā mus‑h‑kel

चुनावों में फेसबुक का दुरुपयोग नहीं होगा- जकरबर्ग; सीनेटर बोले- कंपनी पर भरोसा मुश्किल

*udayavani.com

pāk-‌ māje p-rđ-hāne s-hreep-h- sār-wjnek, rājkeey jeewn a-mt-y

ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ

*samprativartah.in

gokulm mahoŧ‑sawaha g‑ruhλ s‑ŧ‑heŧaha λwa cekeŧ‑sā suweđ‑hā melaŧe

गोकुलं महोत्सव: गृहे स्थित: एव चिकित्सा सुविधा मिलति

* Esakal.com

g‑h‑ruлās‑pđ g‑htnān‑cλ lājerwāлλ rājkārл

घृणास्पद घटनांचे लाजिरवाणे राजकारण

* BBC.com

λk‑h‑f‑be cef Jλym‑z comλy sλz T‑ram‑p 'mörale an‑fet tu be p‑rλzadλn‑t'

Ex-FBI chief James Comey says Trump 'morally unfit to be president'

* Bhaskar.com

kthuā gΔŋgrλpmrdr kλsः peedeŧā kee wkeel boleeŋ muzλ kŧl kee đhmkee đee gee; āj shuruu hogee es māmlλ kee sunwāee

कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस: पीड़िता की वकील बोलीं- मुझे कत्ल की धमकी दी गई; आज शुरू होगी इस मामले की सुनवाई

*udayavani.com

218r kā-mg-rλs-‌ pt-te bedugdλ: seđ-đrāmy-ygλ o-mđλ k-s-hλt-r

218ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ

*samprativartah.in

b‑hāraŧas‑ya p‑rađ‑hānaman‑ŧ‑ree ađ‑ya weđλs‑hm p‑raŧes‑h‑t‑haŧe।

भारतस्य प्रधानमन्त्री अद्य विदेशं प्रतिष्ठति।